< div id=”header ”>< / div>

söndag 17 september 2017

Jag stödjer motion om fri entré under vissa tider för äldre till kommunala badanläggningar !


Ibland kommer det motioner upp i kultur och fritidsnämnden i Varberg som vi ska yttra oss om. Motioner avgörs som bekant av kommunfullmäktige och våra yttranden väger mer eller mindre tungt. Jag har iaf beslutat mig för att tillstyrka nedan lagd motion.

Denna motionen kommer jag att tillstyrka och rösta bifall till på onsdag.

#kulturochfritidsnämnden #motion #simochbadläggningar #socialdemokraterna #Varberg

Till Varbergs kommunfullmäktige. ~

Motion om fri entre under vissa tider till Kommunala badanläggningar. För personer över 65 år som är bosatta i kommunen.

Vi vet att det finns tradition hos Varbergsbor att bada på Kommunens badanläggningar. Detta är en tradition vi gärna vill bidra till att göra möjligt också för dem som inte har så gott om pengar. Sedan 2016 har alla personer som är över 65 år och som är folkbokförda i Göteborgs stad fri entre till stadens badanläggningar under vissa tider. Ur ett folkhälsoperspektiv vet vi också hur viktigt det är för gruppen pensionärer att hålla sig i fysisk form för att behålla ett aktivt pensionärsliv.

Vi föreslår därför att pensionärer över 65 år och som är folkbokförda i Varbergs Kommun får bada gratis under vissa tider under dagen där vi nu vet att det är mindre antal besökare i badanläggningen. Vi ser förslaget som ett sätt att bidra till att utjämna ekonomiska förutsättningar i samhället samtidigt som ett sådant erbjudande även innebär ett sätt och en möjlighet för varbergsbor att hålla sig i fysisk form samtidigt som de även träffas och umgås.

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar.

Att Varbergs Kommun under vissa tider under dagen inför fri entre på Kommunala badanläggningar för personer över 65 år som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Varberg den 25 februari 2017

Roland Ryberg (S)

Inga kommentarer: