< div id=”header ”>< / div>

torsdag 3 augusti 2017

Varför gynnas asylsökande och nyanlända framför långvarigt arbetslösa svenskar?


Jag bloggade för fyra år sedan om ">socialförsäkringarna. Då var Gunvor G Ericson tongivande som gruppledare för MP i riksdagen och satt i socialförsöäkringsutskottet

Jag finner inte att Miljöpartiet nämnvärt gjort särskilt mycket för att främja medborgarlön/basinkomst de tycker det är bra med dagens syatem med försörjningsstöd däremot mycket för att nyanlända och asylsökande ska komma i jobb. Det kan heta instegsjobb, nystartsjobb, praktik och utbildningar. Något jag aldrig kommit i närheten av de senaste fem åren.

"I vissa fall kan det vara bra att inte ha någon belastning bakåt i andra fall typ flykting- och arbetskraftsinvandring verkar MP inte bry sig ett skit om den faller ihop efter nästa val vilket mest gynnar SD. SD är samtidigt regeringens stödparti i de fall den inte gör upp med S ELLER MP. Vad gäller socialförsäkringarna gör nog hellre S upp med alliansen eller delar av den efter valet. Då får MP anpassa sig till det men att slänga ut medborgarlön/basinkomst är samtidigt att slänga ut min röst till något annat parti än miljöpartiet."

Jag ska vara konkret och komma med ett förslag till början på basinkomst och kanske medborgarlön.

- Den som uppburit försörjningsstöd i minst fem år och inte kommit ut i utbildning, praktik eller arbete ej heller varit under långvarig sjukskrivning bör automatiskt erhålla någon form av statlig basinkomst.

- Den som är över 60 år och under de senaste fem åren inte haft inkomst över existensminimum ska erhålla basinkomst efter ansökan. Personen ska inte vara föremål för skuldsanering ej heller ha skulder hos kronofogden eller betalningsanmärkningar.

- Om vederbörande får extra inkomster till ovan nämnda grupper ska det inte påverka basinkomsten däremot försörjningsstödet och basinkomsten/medborgarlön kvittas av försörjningsstödet.

- Skulle ovan nämnda grupp bli föremål och erhålla förtidspension före ålderspensionen ska detta räknas som basinkomst.

Jag kan ta mig själv som exempel: Jag arbetstränade 2012 som ej är dokumenterat som merit och inte heller varit ute i åtgärd ej praktik, utbildning eller jobb under fem år och borde av det skälet erhålla basinkomst. Däremot är jag fortfarande föremål för skuldsanering och av det skälet inte komma ifråga för basinkomst innan den är slutförd. CSN ingår inte i dessa skulder utan har fryst till den är avklarad och avskrivs vid 65 års ålder,

Arbetsförmedlingen är avförd för min del och då återstår endast kommunens arbetsmarknadshandläggare som är placerad under socialtjänsten dvs förutsätter att jag går på försörjningsstöd. Är det tänkt att jag ska gå på det till jag uppnår ålderspension?

Inga kommentarer: