< div id=”header ”>< / div>

onsdag 2 augusti 2017

Overshoot Day: Jordens resurser slut 2 augusti


Jordens resurser slut redan 2 augusti resten är överkonsumtion. Själv försöker jag ligga på lägsta nivån hela tiden men detta tål att upprepas nu när ekonomin går så bra och allting pekar uppåt.
"”Earth Overshoot Day” infaller rekordtidigt igen och redan 2 augusti har mänskligheten gjort av med årets budget av förnybara resurser. Nya siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande. Koldioxidutsläppen orsakar hela 60 procent av vårt fotavtryck."

WWF drar fram nödvändiga åtgärder för att få ner det ekologiska fotavtrycket

Fem viktiga områden där du kan bidra

Det finns mycket du kan göra för att bidra till ett stabilare klimat – utöver att påverka politiker. Hur vi bor, hur vi transporterar oss, vad vi äter och hur våra pengar investeras spelar en stor roll i hur mycket utsläpp vi orsakar i vår vardag.

BILEN – mer kollektivtrafik och förnybara bränslen


Transporter och privat bilåkande står enligt Naturvårdsverket för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Därför är det viktigt att vi åker mindre bil. WWF vill till att börja med halvera fossila bränslen som används till resande. För att uppnå det vill WWF se transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen. Vi måste också minska på flygandet.

Läs mer här

BIFFEN – mindre kött bra för både hälsa och miljö

Enligt Jordbruksverket står animaliska produkter, som kött, mjölk och ost, för en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Att äta mindre kött och ersätta det med till exempel baljväxter, är positivt för både miljö och hälsa. WWF vill att vi halverar såväl köttkonsumtionen som svinnet av mat.

Läs mer här


BOSTADEN – mer energisnål vardag

Nästan en tredjedel av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av byggnader. Politikerna behöver ställa högre energikrav på nybyggen och renoveringar.
Du kan själv bidra genom att till exempel sänka inomhustemperaturen och byta till energisnåla vitvaror. WWF vill att vi halverar utsläpp från fossila bränslen från våra bostäder.

Läs mer här

BUTIKEN – Shoppa mindre och smartare


Vår konsumtion av nya prylar står för en väsentlig andel av våra växthusgasutsläpp genom de industrier som tillverkar dem. Och utsläppen fortsätter att öka. Våra politiker måste underlätta för en minskad och smartare konsumtion men vi kan alla hitta sätt att minska ändra vår livsstil. WWF vill se en halvering av utsläpp från nyinköpta prylar!

Läs mer här

BÖRSEN – spara klimatsmart


Visste du att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol?
Som privatperson kan du se över i vilka bolag du investerat i. Kontakta din bank och fråga efter placeringar som inte bidrar till global uppvärmning.

Läs mer här

Inga kommentarer: