< div id=”header ”>< / div>

fredag 9 juni 2017

Mitt mål inför 2018 är att bryta Alliansen + MP:s majoritet i Varberg !


Jag har funderat på lite hur jag ska göra framöver. Ska jag gå med i ett parti eller inte? Jag har iaf kommit fram till att jag vill bryta den skadliga blockpolitiken som är i Varberg där Alliansen och Miljöpartiet gör upp i en majoritet.

Bredda demokratin

Jag hade en motion som avslogs tidigare under mandatperioden att ALLA partier skulle ingå i en budgetberedning. Detta för att alla ska få samma information och också möjlighet att redan från början kunna påverka eller komma överens tidigt så onödigt tjafs lämnades därhän i kommunfullmäktige.

Jag har under förra mandatperioden motionerat om att medborgarna ska kunna lämnna medborgarförslag utan att vara bundet till något parti. Detta avslogs också av dåvarande kommunfullmäktige.

När det meddelades att jag inte längre betalat medlemsavgiften i Miljöpartiet var jag inte heller välkommen till alliansgruppens möten i kultur- och fritidsnämnden vilka Miljöpartiet samarbetar med.

Majoritet eller konsesusbeslut?

Frågor i kultur- och fritidsnämnden tas efter att alla större tvistefrågor är avklarade i samstämmighet och konsesus. Men Alliansens och Miljöpartiet har ett behov att hävda sig att det är DE som är majoriteten och klämde in en insändare hur drivande dessa partier varit vad gäller ungdomssidan i Varberg.

Jag svarade naturligtvis upp att i en nämnd som kultur- och fritid är det allas förtjänst och inte en viss majoritet.Vi ska också vara en så öppen verksamhet som möjligt så inte de som deltar och är med ska känna att de är i en viss minoritet och mindre värda än andra. Det är lika villkor som gäller.

Splittrad opposition

Alliansen och MP bildar en majoritet med en rösts marginal och de är för det mesta helt överens när frågor kommer upp i kommunfullmäktige och nämnder. Finns undantag naturligtvis men få frågor lämnas öppna för fri röstning som det så snyggt kallas.

Oppositionen består av två block som inbördes inte behöver vara överens. Det är S+ V och SD+ SPI. Splittringen i oppositionen gör att det är lätt att sitta med i "majoriteten" i Varberg.

Oppositionens främsta arbetsmetod är att genom motioner profilera sig men av de motioner som får gehör är det S som tycks nå bäst framgång. SD:s motioner möts av mest avslag och de har gjort en slags image att kalla sig oppostionspartiet också.

Budgeten är speciell. Allting tas i paket oftast S- paketet mot Allianspaketet och om de andra partierna haft synpunkter har SD grovt misslyckats med sitt alternativa paket som inte ens SPI tycks stödja vilket SD frivilligt släppte in som ersättare i kommunstyrelsen.

Målet inför 2018

Mitt eget mål är att bryta blockpolitiken som den ser ut i Varberg med en dominerande allians och dess stödparti Miljöpartiet. Miljöpartiet bildades en gång för att få in gröna frågor i politiken och inte vara bundet till ett visst block. I Varberg är det tydligt att MP är nöjda med sina alliansbröder och det de fått igenom och har ingen tydligare ambition att avvika från detta.

Jag ser också att MP alltmer lyssnar på sina allianskompisar än direkt verkar för att få in flera medlemmar och fler aktiva. Det kan ju "störa" alliansamarbetet.

Problemet som jag ser det är en splittrad opposition som kan uppfattas på två olika sätt 1) potentiella stödpartier till alliansen eller 2) inbördes vara mer motståndare till varandra än att bilda verklig opposition och i omröstningar påvisa att främst Miljöpartiet borde ha ett alternativval.

Detta gör man oftast inte av partiegoistiska skäl och oftast får alliansen med eller utan MP igenom sina frågor ändå. Miljöpartiet har visat sig klart borgerliga i Varberg och också kompromissat bort sig för att snällt underordna sig alliansen. Därför ser jag MP som en av mina motståndare i nästa val - inte en gång till jag kommer att hjälpa er till makten då ni i själva verket är ett alliansparti.

Inga kommentarer: