< div id=”header ”>< / div>

lördag 10 juni 2017

Miljöpartiet i Varberg gjorde felprioritering av ordförandeposter efter valet 2014 !


Många kan ju se det som underligt att jag deklarerat att jag inte kommer att stödja fortsatt Alliansmajoritet ihop med MP i nästa val och jag har mer argument för detta.

Efter valet 2014 hade Alliansen och MP en egen majoritet i kommunfullmäktige och förhandlingar inleddes. Jag deltog inte i de förhandlingarna och info lämnades när allting var klart och jag var med i valberedningen i MP som skulle vaska fram namnen. Då jag var på plats 1-6 på kf-listan deltog jag inte i valberedandet av de fem som stod före mig på listan viktigt att betona.

Om vi nu undantar den politiska uppgörelsen och ser till uppgörelsen i övrigt kan det tyckas som att MP fick en bra utdelning. Nedan visar verkligheten.

De tre som styr i Miljöpartiet

Kommnstyrelsens arbetsutskott maktens kärna en plats vikt för den som vill vara försörjningspolitiker. Det är här kommunen styrs och det är här man sorterar upp ärenden för beredning och vilka som går vidare. En plats jag själv tycker liberalerna kunde fått då de är mer inkörda som alliansparti och var jämnstora med MP i valet. MP bloir hårdare uppknutet till alliansen enligt min mening efter att ha utvärderat detta nu.

Kommunstyrelsen
är en fortsättning på ksau när ärenden känns färdiga från arbetsutskottet. Här tillkommer fler partier och kallas allmänt för kommunens regering alla partier i kf har representation antingen som ordinarie eller ersättare. Vissa partier har både ock bland annat MP. Frågan är om MP:s ersättarplats har något mervärde mer än att makten INOM MP koncenteras till vissa personer?

Ordförandepost i miljönämnden och Varbergs Event gick till Miljöpartiet. Platsen som ordförande i miljö gick till en familjemedlem som har sin partner i kommunstyrelsen som ersättare och också sitter i barn- och utbildningsnämnden. Varbergs Event blev ytterligare en försörjningspost till försörjningspolitikern i ksau och ordinarie i kommunstyrelsen.

De tre lojala till de tre som styr i Miljöpartiet Varberg

MP fick förutom plats i barn- och utbildningsnämnden också hamn - och gatutnämnden vilket man inte haft tidigare. Tidigare hade MP socialnämnden och byggnadsnämnden i teknisk valsamverkan med S. Det visar sig att i dessa nämnder finns en superlojalitet med de tre som styr samtidigt som de själva känns ganska profillösa i de nämnder som besätts.

Politiska vildar

Platsen i kultur och fritidsnämnden hade MP redan ihop med S ingen förändring och alltså ingen anledning att fjäska speciellt för alliansen. Dock har nämnden varit väldigt konstruktiv och fått igenom mycket. MEN äran för nämndens arbete har inom Miljöpartiet försörjningspolitikern i MP tagit till sig ihop med alliansen. Jag har kvar platsen men hoppat av MP...och därmed alliansen då detta är en paketlösning mellan partier.

Servicenämnden hade MP en ordinarie plats och den förhandlades bort till en ersättarplats där ersättaren inte får hoppa in som ordinarie då andra partiers ersättare står högre i rangordningen av partier inom alliansgrupperingen. Ersättaren i servicenämnden har hoppat av Miljöpartiet men behållit sin plats.

Av ovan kan utläsas att vissa personer har i ett pyramidtänkande givits mer och större inflytande än andra. Miljöpartiet hade en ganska harmonisk grupp fram till valdagen vilket efteråt visade sig att några ville tillskansa sig mer makt och inflytande än andra. Detta kommer att leda till stort bakslag vid nästa val.

Jag hade prioriterat ordförandeposten i hamn- och gatunämnden

OM någon post hade varit prioriterad för mig ur partisynpunkt hade det varit ordförandeposten i hamn och gata. Den gick till liberalerna varför ska någon då rösta på Miljöpartiet i nästa val som är intresserad av trafikfrågor? Det som genomförs inom det området beslutas nu och det som ska genomföras tas det också långsiktiga beslut om. Posten som ordförande i miljönämnden vill nog KD ha tillbaka och Varbergs Event kan säkert MP få behålla för det bolaget har gått minus i tio år så den posten kan kalla en restpost.

Inga kommentarer: