< div id=”header ”>< / div>

onsdag 7 juni 2017

Jag kräver min rätt eget kontrakt och att få bo kvar !


Nu kör jag hårt mot hårt. Hade en intervju idag med Hallands Nyheter om bostadssituationen. Jag bor där jag bor jag är den jag är so what?

Jag tror reportern fick en bra bild om läget och att fotografen tog bilder. Det finns ingen sämre hyresvärd än kommunen (inte ens någon privat) och när jag hörde att Varbergs eget bostadsbolag köper en tom fastighet så kan man undra.

Var finns det överhuvudtaget information om att fastigheten ska säljas och vad ska hända med allt som inryms i fastigheten? Jag får gå till kommunstyrelsens handlingar för att hitta den

Vet kommunfullmäktige politiker om konsekvenserna av det beslut de tänker ta den 20 juni är de överhuvudtaget intresserade?

"Åtgärden är i linje med prioriterat mål om ökad bostadsförsörjning och det skapas goda förutsättningar för en högre exploateringsgrad inom kvarteret, samtidigt som kommunen säkerställer att det tillskapas hyresrätter inom stadskärnan."

"Inför kommande renoveringsprojekt hanterar Varbergs Bostads AB evakueringen av befintliga tillsvidarekontrakt i enlighet med hyreslagen. Evakuering av akutboendet och sociala kontrakt hanteras gemensamt av socialförvaltningen och serviceförvaltningen. Arbetet med evakuering förankras inom respektive nämnd."

Vad sa jag jo jag kräver eget kontrakt och jag vill bo kvar för jag har inte nåtts av någon information och när jag nås av informationen får vi se.

Inga kommentarer: