< div id=”header ”>< / div>

måndag 12 juni 2017

Förutsättningar inför valet 2018 i Varberg är att den som vill bli ordförande i en nämnd måste vara en man !


Vad händer efter nästa val inom Alliansen plus Miljöpartiet i Varberg?

Efter valet 2014

Det som hände efter förra valet var i stort sett att M tappade fyra mandat till SD rent konkret vilket föranledde MP att täppa igen luckan i Alliansen med sina fyra mandat.

M tappade en ordförandeplats i hamn- och gatunämnden som gavs bort till Liberalerna som redan satt i alliansen med oförändrade mandat. Tobias Carlsson fick platsen. M:s ordförande i hamn- och gatunämnden Lotta Stenkil blev ju kommunråd (jag tror Lennart Andrén pryade en kort tid när Lotta tog över kommunrådsposten). M gav också bort en ordförandepost till MP i form av Varbergs Event.

KD tappade sin ordförandepost i miljönämnden då Lilith Svensson slutade med politiken. MP fick den platsen en post som centern haft i många år.

Resultatet att MP gick in i alliansen blev i praktiken mer män på ordförandeposterna från ett parti som eftersträvar jämställdhet. Martin Bagge tog över efter Lilith Svensson som ordförande i miljönämnden.

Rent konkret befäste männen sin ställning i varbergspolitiken och MP bidrog till detta ja även liberalerna. De ordförandeposter som inte räknats upp ovan innehas samtliga av MÄN: barn- occh utbildningsnämnden och socialnämnden är manliga moderater. Centern har ordförandeposten i kultur- och fritid, service och byggnads och det är MÄN som har de posterna.

Miljöpartiet fick ju en plats också i det mäktiga kommunstyrelsens arbetsutskott och den besattes av en MAN naturligtvis liksom Varbergs Event av SAMME MAN:

Inför Valet 2018

Kontentan efter ett val är att ett parti ogärna släpper ifrån sig ordförandeposter man redan har i Varberg och gör man det aviseras i god tid att vederbörande har andra planer att klamra sig fast vid en ordförandepost man redan sitter på.

Mitt tips är att centern mycket gärna är ute efter den ksau-plats som MP har idag men för fridens skull kan lika gärna liberalerna också kunna vara ute efter den platsen. M är i lite taskigt läge med vikande siffror så de får vara glada att behålla det de redan har.

Enda platsen jag tror Alliansen är beredda att offra till MP under förutsatt att de är större än KD efter valet är ordförandeposten i miljönämnden. Främsta utmanare till den platsen bör i första hand vara centern och om KD gör ett extra ordinärt val även de kunna få återta den platsen de förlorade i förra valet.

Sverigedemokraterna var vågmästare efter valet men MP knep positionen och gick till Alliansen

Efter valet 2014 var SD vågmästare men vid Miljöpartiets sidbyte i Varberg att bli ett alliansparti så försvann SD:s vågmästarposition. Enda chansen att få den är att inte den samlade vänstern (S +V) gör ett skitval och att SPI behåller sina två platser. SD har en lutning mestadels åt höger och kan betraktas som ett stödparti till Alliansen+ MP.

Utrymme att rucka alliansen rent politiskt är svårt vilket SPI försökt med tidigare i ett allianssamarbete men förlorat i position och nu Miljöpartiet som antingen kommer att halveras eller åka ur kommunfullmäktige enligt mitt tips.

Det är också osäkert om SPI klarar sig kvar och vilka som klarar spärren till fullmäktige.

Inga kommentarer: