< div id=”header ”>< / div>

fredag 16 juni 2017

Det nyliberala styret i Varberg göder privata aktörer för att klara mottagningen av nyanlända !


Varbergs nyliberala styre vände sig till den privata marknaden för att fixa boenden för nyanlända.

Det råkade bli dyrt förbannat dyrt och nu sitter man där med avtalen men de blir iaf ingen flyktingpaus i år.

Vi hade inget val PÅSTÅR Ann-Charlotte Stenkil (M) kommunråd och kommunstyrelsens ordförande.

VISST har kommunen ett val det är att upprätta AVTAL med Varbergs Bostad AB om att visst antal x människor ska inkvarteras i deras bestånd såväl ny- som äldre produktion. Varbergs Bostads AB som är i full färd att köpa Åkaren tre tomter varav en bebyggd för 20 miljoner.

Det är en medveten nyliberal strategi från det nyliberala styret i kommunen att göda privata aktörer på marknaden vilket också höjer prisnivån då kommunen MÅSTE se till att uppfylla anvisningar att ta emot nyanlända.

Nyligen har också ägardirektiven ändrats hos det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB så att de också kan satsa på bostadsrätter och själva vill de helst inte ha svårplacerade grupper men har åtagit sig villkor som heter "sociala kontrakt" där i praktiken socialförvaltningen blir hyresgästen som hyr ut i andra hand.

Anmärkning:" I år har 101 nyanlända fått plats i kommunen det återstår 116 stycken för resten av året att placera"

Inga kommentarer: