< div id=”header ”>< / div>

måndag 15 maj 2017

SD Varberg har inga problem?

Två avhopp från SD i Varberg. Någon som bryr sig?

"– Nu har både Bo Qvist och Monica Kunckel Qvist valt att lämna självmant. De är inte välkomna tillbaka. Ärendet gick direkt till utestängning och det har fattats på riksnivå, säger Andreas Feymark, gruppledare för SD Varberg.
Någon anledning till beslutet vill han inte gå in på."

Själv kan jag se likheter från Miljöpartiet i Varberg och SD i Varberg Beslut tas ibland "informellt" snarare än "formellt" vilket kan vara ganska frustrerande.

Den som inte känner sig hemma hoppar till slut av och utan att ta ställning i personfrågor har båda sidor haft anledning att reta upp sig. Sådant sker i alla partier dock inte lika öppet som försiggått att paret Qvist nu lämnar.

En gruppledares uppgift är att hålla ihop sin grupp

Det finns inget i sak i artikeln som anger att det är politiska motsättningar som det är fråga om utan enbart personmotsättningar.

SD har ingen direkt vågmästarroll i nämnderna då Alliansen täppt igen med Miljöpartiet likaså i kommunfullmäktige. Avhopp hos oppositionen kan enbart skada dem som finns där.

En ordförandes uppgift är att hålla ihop sin styrelse och partiet

Uppenbart har det knakat redan när styrelsen skulle tillsättas och samarbetsproblemen fanns i dagen innan ens den nya styrelsen tillträtt.

Att det inte stod rätt till i SD-styrelsen fick jag reda på när min kollega i kultur och fritidsnämnden Mia Petzäll blev invald i styrelsen. Jag blockades från meddelandekorgen på Facebook och hon ringde upp mig och skällde ut mig med anklagelser. Någon kändes inte stå rätt till.

Under resans gång har framkommit mer och mer vilket resulterade i ett uteslutningsärende av Bosse Qvist.

Möjligen borde SD lära sig en sak. Ta tag i internproblem snabbt och resolut om en konflikt ska lösas efter avhopp från styrelsen.

Se till att snabbt kalla till ett extra årsmöte och låtsas inte som det regnar. Intern kommunikationsplan och interna angelägeheter i all ära men se till att rensa luften. Det är illa nog innan om SD ska framstå som ett seriöst parti.

Jag vill hellre granska SD:s politik än personer som är med i SD. Det gör SD så bra själva.

Inga kommentarer: