< div id=”header ”>< / div>

lördag 27 maj 2017

Paulo Silva: MP bör samarbeta högerut !


Paulo Silva fd stabschef hos Miljöpartiet har skrivit följande inlägg i DAGENS INDUSTRI.

DEBATT. Det finns många exempel på hur Miljöpartiet har drivit igenom företagsvänliga reformer med Liberaler och Centerpartister. Miljöpartiets politik skulle få bättre genomslag i en grön och liberal mittenregering. Det nuvarande budgetsamarbetet har tvingat S–MP-regeringen vänsterut, vilket är olyckligt, anser miljöpartisten Paulo Silva


Budgetsamarbetet med Vänsterpartiet tvingar regeringen till vänster och har kommit till vägs ände. Miljöpartiet kan spela en viktig roll i en framtida regering som brobyggare i politikens mitt.

Ett regeringsalternativ med S, MP, C och L skulle ha tydliga liberala och gröna drag och på ett bättre sätt möjliggöra idéer som är viktiga för MP – högre miljöskatter, lägre kostnader för arbete, företagsamhet och en politik för hållbar utveckling.

Miljöpartiet har historiskt spelat en viktig roll för näringslivsklimatet i Sverige. Undantaget från turordningsreglerna för småföretag genomfördes av en borgerlig regering och Miljöpartiet.

Partiet medverkade också till att avskaffa arvs- och gåvoskatten. När Socialdemokraterna 2010 gick till val på återinförd förmögenhetsskatt sa MP nej. Den gemensamma rödgröna budgetmotionen innehöll sedan inte detta förslag med hänvisning till att det försvårade kapitalbildning i småföretag. När Vänsterpartiet 2014 ville återinföra förmögenhetsskatten avvisades det av MP.

Då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville höja restaurangmomsen säkrade MP en fortsatt låg moms. Miljöpartiet har därtill medverkat till att rädda och utveckla rut under 2015 och 2016 trots att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har velat avveckla det som de länge kallat ”pigjobb”. Visst har Miljöpartiet varit med och höjt inkomstskatter, men det har skett på initiativ av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

2015 föreslog Liberalerna en skattereform med sänkta skatter på arbete och höjda miljöskatter. Det välkomnades av Miljöpartiet som snabbt ville få till samtal med partiet för att diskutera såväl sänkt skatt på lägre inkomster som sänkta marginalskatter. Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet, signalerade att Miljöpartiet även kunde tänka sig att diskutera slopad värnskatt. Någon skatteöversyn blev det inte eftersom Socialdemokraterna krävde att Vänsterpartiet skulle delta i en uppgörelse med Liberalerna.
Gustav Fridolin har vid ett flertal tillfällen sagt att Miljöpartiet ska vara ett parti i politikens mitt. När nu Isabella Lövin tydligt vill se Centerpartiet och Liberalerna som en del av regeringen tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet så innebär det att hon bedömer att samarbetet med Vänsterpartiet har kommit till vägs ände.

I sak vore en regering bestående av S, C, MP och L en stabil mittenregering med tydliga liberala och gröna inslag. Kilometerskatt och flygskatt kan utformas smartare, med tydligare miljöstyrning och kombineras med incitament för omställning för branscherna och bibehållen konkurrenskraft.

Liberalernas krav på mer pengar till försvaret och sänkta marginalskatter är i praktiken inte några problem för vare sig Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Skattehöjningarna för företag genom ändrade 3:12-regler skulle kunna hindras och Reepalus utredning förpassas till papperskorgen. En regering som inte är beroende av Vänsterpartiet skulle också kunna diskutera sänkt skatt på låga inkomster, enkla jobb och lägre kostnader för rut-tjänster och reparationer. Skillnaderna mellan Miljöpartiet och Liberalerna i utbildningspolitiken är i dag inte större än att de kan överbryggas och i migrationspolitiken får Miljöpartiet en allierad i Centerpartiet.

För att ett samarbete ska lyckas krävs att framför allt att Liberalerna och Miljöpartiet utvecklar sin näringspolitik för att de tillsammans med Centerpartiet ska kunna hålla Socialdemokraterna och LO stången i eventuella förhandlingar. Liberalerna och Miljöpartiet har tidigare utvecklat politik tillsammans, det är värt att pröva igen.

Opinionsmätningarna tyder inte på att vi skulle få en radikalt annorlunda situation i riksdagen efter valet 2018 mellan de två traditionella blocken. Men vi skulle kunna få en stabil och näringslivsvänlig majoritetsregering eftersom både Centerpartiet och Liberalerna säger absolut nej till samarbete med Sverigedemokraterna. Det verkar gå i Frankrike och behövs i Sverige också.

Paulo Silva, tidigare stabschef i Miljöpartiet, delägare i konsultföretaget New Republic

Inga kommentarer: