< div id=”header ”>< / div>

fredag 26 maj 2017

Grön omstart var grunden för "rebellupproret" att Miljöpartiet måste bli mer systemkritiskt !


Grön Ungdom i form av ungdomsröret Mårten Roslund raljerade över fb-gruppen Grön Omstart för något år sedan och uppmanade sina medlemmar att INTE vara med i den slutna gruppen Grön omstart.

Själv hade Mårten Roslund inga skrupler när han festade med fd uteslutna SD-medlemmar ur dess ungdomsförbund (som också blev uteslutet) Gustav Kasselstrand och William Hahne som slutade med att han själv fick avgå

Grön Ungdom lär sig fått ett knäck av detta inte minst som det uppdagades bara nån dag innan Miljöpartiets kongress.

Nu är den saken ur vägen och då är det intressant vad som idag går att läsa på Grön Omstart. Ja detta var först publicerat i DAGENS SAMHÄLLE som går ut till alla kommunpolitiker i landet.


"”Miljöpartiet måste våga stå för radikala förändringar”


Vi är många medlemmar som inte längre känner igen oss i vårt parti. Ett parti som numera mest liknar ett traditionellt mittenparti med miljöprofil. Det är inte vad Sverige behöver. Vi ”rebeller” vill tillbaka till ett parti som vågar stå upp och säga att det behövs en radikal omställning av samhället

Sedan någon dag tillbaka har vi, tillsammans med flera andra miljöpartister, fått ett nytt epitet. Vi är numera, enligt bland annat en av Sveriges största dagstidningar, rebeller. Det känns nytt och ovant. Men vi tror att ibland är det bra att vara rebeller.

Som när utvecklingen i världen tuffar på i snabbfart rätt mot en klimatkatastrof som hotar att göra stora delar av jorden obeboelig. När vi människor utrotar djur- och växtarter i en svindlande takt. När de ekonomiska orättvisorna i världen är enorma och miljontals människor är på flykt. Då finns det anledning att vara rebell mot de system som skapar dessa problem och orättvisor.

Miljöpartiet bildades av rebeller. Som inte bara ville ha lite grön fernissa på politiken på ytan, utan som ville gå till rätta med de grundläggande orsakerna till de stora problemen. Den ständiga konsumtionshetsen, där marknadsekonomiska mekanismer får oss att alltid vilja konsumera mer. En oreglerad världshandel som främst gynnar de multinationella storföretagen och som leder till att varor fraktas kors och tvärs över klotet, utan att ta hänsyn till eller betala priset för de klimatutsläpp och den miljöförstöring som följer. En ekonomisk ordning i världen där åtta personer i världen äger mer än hälften av världens befolkning tillsammans.

Miljöpartiet har vuxit, utvecklats - och förändrats. Partiledningen har anammat en filosofi och en strategi att det viktigaste är att sitta i regering. Och visst är det bra att sitta i regering – men bör det ske till vilket pris som helst? Vi menar att ett framgångsrikt regeringsarbete kräver att man då och då sätter hårt mot hårt och också vid behov kan vara beredd att lämna ifrån sig makten. En del menar att det är bara som del i en regering ett parti kan göra skillnad. Alla icke-regeringspartier ses som sittandes på läktarplats - det vill säga är passiva. Ändå förhandlas det och görs överenskommelser med dessa ”passiva” åskådare ganska ofta. Och av resultatet av genomförd migrationspolitik under mandatperioden att döma skulle man lätt kunna dra slutsatsen att läktarplats kan ge väldigt bra utdelning i vissa lägen.

Visst har Miljöpartiet påverkat politiken denna mandatperiod på positiva sätt. Priset av att sitta i regering har dock varit högt. Många medlemmar och väljare har flytt eftersom förtroendet har upplevts som förbrukat när partiet svikit i hjärtefrågor som migrationspolitik, brunkol och värdlandsavtal. Än värre är att partiets opinionsbildande roll kraftigt försvagats.

Trots de enorma utmaningar som samhället står inför, finns det inget parti i Sveriges riksdag idag som talar klarspråk om dessa, och om de radikala förändringar som behöver göras. Enligt en Novus-undersökning bland medborgarna inför en partiledardebatt häromveckan ansågs klimatfrågan - som hotar mänsklighetens överlevnad - inte tillräckligt viktig för att tas upp. Utan krismedvetande hos befolkningen och opinion för förändringar kommer inga politiker våga ta de beslut som behövs.

Vi är många medlemmar som inte längre känner igen oss i vårt parti. Partiet har över tid bytt skepnad och liknar numera mest ett traditionellt mittenparti med miljöprofil. Ytterligare ett konventionellt mittenparti är dock inte vad Sverige behöver idag. Det Sverige behöver idag är ett parti som vågar stå upp och säga att det behövs en radikal omställning av samhället

Vi önskar att Miljöpartiet skall återta rollen som systemkritiskt parti som erkänner dessa enorma samhällsutmaningar, som presenterar de gröna lösningarna och som visar vägen till ett hållbart samhälle. Miljöpartiet måste också bli mer kaxigt; vi måste våga stå upp för vad vi tror på och vägra ställa oss bakom beslut som leder samhället i helt fel riktning. Detta kommer bygga upp ett förtroende och långsiktigt stärka våra möjligheter att få igenom grön politik.

När riksvalberedningen la fram sitt förslag till ny partistyrelse insåg vi att med en sådan sammansättning i partiets högsta beslutande organ finns ingen kursändring av partiet i sikte. Därför beslutade vi att utarbeta ett nytt förslag till partistyrelse. Vi vill med detta visa att det finns alternativ. Med vår lista betonar vi också vikten av maktspridning, interndemokrati och att seniorer finns representerade i vårt högsta organ. Vårt syfte är på intet sätt att splittra partiet. Vårt syfte är att väcka debatt och skapa opinion för en kursomläggning av partiets nuvarande politik och strategi.

Det vi i slutändan vill är att partiet ska bli sig självt igen."

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.


Sibylla Jämting

MP Aneby

Martin Blaus

MP Östanåker

Ann Engqvist

MP Svedala

Julia Fedioutcheck

MP Tyresö

Kent Holmqvist

MP Skellefteå

Maini Sorri Hongslo

MP Uppsala

Etelka Huber

MP Nässjö

Gunilla Lysell

MP Stockholm

Joakim Löf


MP Stockholm

Maria Mutt

MP Stockholm

Valter Mutt

MP Stockholm

Bernt Månsson

MP Nynäshamn

Ann-Sofie Sefton-Johansson

MP Uddevalla

Thomas Svensson


MP Borås

Christopher Ödmann

MP Stockholm

Ylva Wahlström Ödmann

MP Stockholm

Inga kommentarer: