< div id=”header ”>< / div>

fredag 28 april 2017

Vill Miljöpartiet verkligen ha fred på sin kongress?


Läser i Birger Schlaugs blogg om den motion som troligen har mest stöd till MP-kongressen och handlar om en fredsmotion där partistyrelsen yrkar avslag

Om nu denna motion som har så starkt stöd får avslag från partistyrelsen ser jag två brister i nuvarande MP. Partistyrelsen inrymmer för lite av representation av någon från fredsrörelsen alternativt att detta inte är någon högprioriterad fråga att komma till förhandlingar till S med.

"Tillsätt en särskild fredsminister. Det är ett starkt internt krav inför Miljöpartiets kommande kongress. Frågan drivs mot partiledningens uttalande vilja.

Det är över 200 miljöpartister samt en rad lokalavdelningar och distrikt som driver frågan. Det visar Ekots genomgång av handlingarna, som ännu inte har offentliggjorts.

– Det är inget konstigt. Det här vore en kraftfull signal till omvärlden att Sverige tar freden på allvar, det vore att lyfta frågorna. Det vore att sätta fokus på det på ett helt annat sätt, och som absolut behövs nu, säger Miljöpartiets riksdagsledamot Annika Lillemets, som har skrivit motionen.

Annika Lillemets motion om en fredsminister är den som samlar överlägset flest namnunderskrifter inför kongressen i slutet av maj.

Bland de över 200 enskilda miljöpartister som har ställt sig bakom kravet finns till exempel de tidigare språkrören Eva Goes, Inger Schörling och Per Gahrton, och riksdagsledamöterna Carl Schlyter och Stina Bergström.

– Då lyfter vi fredsarbetet ännu mer, både nationellt och internationellt, det behövs i dag i den värld vi lever i, säger hon."


Inga kommentarer: