< div id=”header ”>< / div>

söndag 23 april 2017

Miljöpartiet - the movie !

Det är mycket turbulens kring Miljöpartiet och bara en månad till kongressen.Låga opinionsmätningar och stora förhoppningar hos de som tror att det går att "vända" MP på kongressen.

Lördagsintervjun Gustav Fridolin

Den blev inte helt lyckad finns här. En stor del i början ägnades åt fotbojan och eftersom MP står fast vid den så kommer den att ifrågasättas framöver. Ska inte särhetsrisker sitta inlåsta tills de kan utvisas i synnerhet när de saknar uppehållstillstånd? Läs för övrigt Anna Dahlbergs krönika om skuggsamhället.

Sedan de gamla vanliga flosklerna om att centern var nere på liknande siffror som MP men vände och det ska MP också göra. Ja när de fått ny partiledare vände det något för Gustav Fridolin att fundera vidare på.

För övrigt har SvD en bra beskrivning hur MP alienar sina väljare sedan förra valet.

Energiöverenskommelsen

Hans lilla gröna
har vecklat ut detta från sin synvinkel och MP som en gång var en garanti för att kärnkraften skulle avvecklas är nu en möjlighet att livslängden förlängs på de kärnkraftverk som inte ska avvecklas.

Sveriges Radio har ett inslag och bla annat uttrycks det så här "Den svenska kärnkraften kommer att kunna leva vidare. Det står klart efter att regeringen nu lägger fram energiöverenskommelsens förslag till riksdagen. Sex av tio reaktorer kommer att fortsätta vara i drift i de kommande årtiondena.
Det som det har handlat om är vad som händer med de återstående sex reaktorerna. Där har ägarna tidigare sagt att de tänker göra de nödvändiga investeringarna för att driva dem vidare de kommande årtiondena, säger energiminister Ibrahim Bayalan"

"Riksdagen tar också snart beslut om att ta bort effektskatten som tas ut på el producerad av kärnkraft. I och med detta är den svenska kärnkraftens fortlevnad räddad enligt Moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjälmered.
– Det är helt avgörande för den svenska kärnkraftens framtid. Det här innebär att vi har en ansvarsfull hantering av kärnavfallet men också väsentligt förbättrar kärnkraftens ekonomi. Det gör att vi kan ha kärnkraft och trygg elförsörjning under överskådlig tid i Sverige, säger Lars Hjälmered"

Miljöbilagan i vårbudgeten

I en krönika i Aktuell Hållbarhet av Daniel Broman finns följande att läsa. "Nya perspektiv på miljö- och klimatarbetet lyfts fram i vårbudgeten. Samtidigt minskar de faktiska resurserna. Regeringen balanserar på en tunn linje när tuffare tider väntar."

"Klimatlag, BNP-alternativ och ökad transparens för regeringens miljö- och klimatarbete. När vårbudgeten presenterades i tisdags fick miljöpolitiken ett förhållandevis nytt utseende. Från att traditionellt sett handla om utgiftsposter och ekonomiska satsningar på olika områden lyfte regeringen huvudsakligen fram nya perspektiv och arbetssätt i årets första budget. Visst finns satsningar av mer klassisk modell, som ett tillskott på 500 miljoner kronor till Klimatklivet. Men de stora nyheterna handlar om att komplettera BNP-måttet med 15 indikatorer för välstånd och att regeringen inför en så kallad miljöbilaga, vilken ska systematisera uppföljningen av regeringens miljö- och klimatarbete. Miljöbilagan handlar i år om konsumtionsbaserade utsläpp och transportsystemets inverkan på miljön. Ett initiativ som i linje med det nya förslaget på en klimatlag är tänkt att följa upp och driva på regeringens miljö- och klimatambitioner."

"Risken med den nya miljöbilagan är dock att den såväl som klimatlagen i slutändan blir just ett internt dokument för regeringen, snarare än att skapa nya förutsättningar för samhällets aktörer. Det som i praktiken driver miljö- och klimatarbetet framåt är mål, styrmedel och åtgärder. Sådant som vanligtvis lyfts fram i en vår- eller höstbudget men som nu fått mindre fokus. Till det kommer att regeringen förvisso höjer anslagen för utgiftsområdet ”allmän miljö- och naturvård” i år jämfört med 2016, men för de kommande tre åren aviserar minskade medel inom utgiftsområdet. Mindre pengar till exempelvis Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets ansvarsområden där bland annat Klimatklivet ryms. Sammanfattningsvis lutar det åt ökade ambitioner på pappret men mindre faktiska resurser när nya satsningar ska dela på samma påse pengar."

"Sverige är inne i en högkonjunktur och Miljöpartiet upplever sin första mandatperiod i regeringsställning. De kanske bästa förutsättningarna för svensk miljöpolitik någonsin. Samtidigt hamnade Miljöpartiet i veckan under riksdagsspärren i Aftonbladets opinionsmätning och mycket tyder på att sämre tider väntar för Sverige de närmaste åren.


Arbetsbrist inom viktiga områden, hög arbetslöshet inom utsatta grupper, bostadsbrist och lägre tillväxt (ja BNP är fortfarande det rådande utvecklingsmåttet) kommer att bli en prövning för regeringen. Då räcker inte nya perspektiv för att hålla liv i hållbarhetsambitionerna"

1 kommentar:

Per C Larsson sa...

Bra skrivet och sammanfattat Pierre, då är det väl bara att packa ihop sina pinaler och hoppa i livbåtarna då?-)? Någon som ska med?
Mvh Per Larsson, Älgarås