< div id=”header ”>< / div>

söndag 30 april 2017

Är det klipp och klistra som gäller nu för opinionsbildare?


Några exempel:

En ny distriktsordförande granskas först EFTER denne blivit vald inte innan. Då det uppdagas i pressen ska nu partiet i detta fall SD granska. Vad höll då partiet SD på med innan?

Är det någonting som valberedningen i SD Halland försökt dölja eller varför granskades inte de uppgifterna som kommer fram i bland annat Interasistmen innan utan får granskas efteråt? Valberedningen kan inte vara ovetande om allt som skrivs på facebook och att det vrids och vänds hela tiden med kommentarer och reaktioner.

Naturligtvis har en valberedare uppgiften att inför dem de valbereder för att ta fram viktiga fakta och inte dölja. Möjligen bör alla valberedare inom SD använda InterasistMEN som en grundläggande mall och SD centralt utbilda alla som sitter i valberedning hur de ska göra när de valbereder.

Jag tar inte ställning hur de gör och vad som är viktigt för SD men otvivelaktigt är att när någon eller några väljs till något så görs granskningen FÖRE och inte EFTER eller hur?

Då tar vi nästa exempel på klipp och klistra. Rebecka Weidmo Uvell vill sälja en bok. Kallar sig borgerlig opinionsbildare och läser motioner som fan läser bibeln inför Miljöpartiets kongress.

Nu kommer inte alla motioner upp till behandling det krävs visst stöd för detta och det vanliga blir nog avslag sedan kan vem som helst göra collage för att få till det i ett viss syfte (läs hur InterasistMEN har det på sin fb-sida). I detta fallet att framställa MP som ickeliberalt och röda socialister vilket jag istället skulle säga att de är precis raka motsatsen i praktiken.

I en del fall håller jag med att motionerna ibland är direkt dåliga i andra fall väcker de tankar men är inte gångbara för den breda majoriteten ens inom Miljöpartiet.

I detta fallet har ju inte motionerna slutbehandlats än och Miljöpartiet inte haft sin kongress utan skribenten ville väcka ett visst intresse hur många "tokstollar" det finns som har hjärtat långt till vänster. I vilket fall som helst är det ändå kongressen som avgör hur "icke-liberalt" och hur "rött" Miljöpartiet tänker vara.

Inga kommentarer: