< div id=”header ”>< / div>

torsdag 23 mars 2017

Kommer Varbergs kommun att klara av att hitta boende för alla nyanlända som ska tas emot?


Varbergs kommun har fullt sjå med främst boendefrågan för nyanlända.

Hittills har Varberg tagit emot 35 av de 217 som ska kommunplaceras i Varberg i år. Behovet av bostäder är stort och kommunen har inte kunnat förklara om de håller denna takten hur de ska klara mer än låt säga 140 nyanlända i bästa fall.

Under en tvåårsperiod har de nyanlända ett statligt etableringsstöd. Stödet ska bland annat användas för att betala hyra vilket ska täcka kommunens kostnad för boendet. De nyanlända ska lära sig svenska med målet att efter två år kunna vara självförsörjande med eget boende

Utan att ha några större fördomar är det ganska osäkert hur det kommer att gå då världen inte ser ut som på industrialismens dagar då det bara var att ställa sig på en fabrik och kontakterna med boenden av enklare modell sköttes av företaget som hade kontakter.

Nu har Varbergs kommun byggt upp en hel apparat organisatoriskt som ska serva det som som kallas integration. Olika saker ligger på olika nämnder och det som kallades invandrarnämnd finns inte.

Efter två år ska alltså den nyanlända vara självförsörjande om två år med eget boende. Lite märkligt i en kommun där de skrattade åt mig på kommunens bostadsbolag när jag sa att jag själv stått tre år i deras kö. Återkom om två är får vi se sa de.

Inga kommentarer: