< div id=”header ”>< / div>

måndag 23 januari 2017

Kulturbyggnader riskerar att rivas när Varberg ska förtätas !


Kultur- och fritidsnämnden i Varberg ska yttra sig över kulturbebyggelsen och ge ett svar 25/1 vad gäller kvarteret Charleshill/Malmen.

Av värde egentligen är Gamla Auktionskammaren (Knutssons marmeladfabrik) resten riskerar rivning.

I Varberg talar man om att förtäta i första hand och bevarande i andra hand och kultur och fritids yttrande väger lätt i sammanhanget när ksau-politiker och Byggnadsnämnden har sista ordet.

Området ligger en bit öster om det närliggande Västerport och skulle vara betydligt lättare att exploatera. Norr om ligger kv. Renen som är i mycket stort behov av sanering och kallas Hallands mest förorenade industrimark.

Det har gjorts en kulturhistorisk utredning som ligger som bra underlag för att göra en bedömning vad som är värt att bevara och framtida utformning.

Den stora trävillan på Malmen 5 placerades i klass A, dvs den högsta klassen som i princip är av byggnadsminnesklass. Denna byggnad revs dock i början av 2010-talet.

Charleshill 1, den stora huvudbyggnaden från 1881, och Malmen 9 (fd 1), Knutssons marmeladfabrik från 1928, är placerade i klass B. Byggnader i klass B har ett högt egenvärde, av regionalt intresse och är omistliga.

"Charleshill. Derome och den tidigare fastighetsägaren Lars Carnmark planerar nya bostäder, men antal och utformning är inte bestämt.

Gamla Auktionskammaren. M3 Fastighetsförvaltning AB och dess ägare Peter Olsson vill bygga bostäder, men några konkreta planer finns inte i dag.

Malmen 5. Hörntomten Magasinsgatan-Norra Vägen ägs av Göran Lindeberg, Magnus Andersson och Donna Diding. Lindeberg säger att han tröttnat på kommunens långsamma handläggning. Men tanken är att bygga bostäder."

Inga kommentarer: