< div id=”header ”>< / div>

torsdag 31 mars 2016

Vad vill Miljöpartiet de gröna i Varberg i frågor som berör kultur- och fritidsnämnden?


Vad vill Miljöpartiet Varberg i frågor som har med kultur- och fritidsnämndens område att göra?

Vi har som alla vet en budget att gå efter som fastställs av kommunfullmäktige vad vi än tycker om den. Denna majoritetsbudget får ALLA underställa sig i nämnderna. Dessutom finns ett samspel mellan andra nämnder liksom kommunstyrelsen som har ledningsansvaret.

Ibland inträffar frågor där man helt enkelt inte vill vara med. Det nämner INTE Miljöpartiets politiska grupp i sin verksamhetsberättelse: Det gällde att bygga en friidrottshall för 147 miljoner det väsentliga inslaget i avvikelse mellan mig och Alliansen OCH Miljöpartiet i övrigt.

I alla övriga frågor har jag följt alliansen i nämnden jag sitter i vid omröstningar.

I den investeringsbudget som ska tas i juni 2016 var för övrigt ALLA partierna överens i kultur- och fritidsnämnden. Dvs inte ett enda säryrkande ens från S och SD.


Vad är det Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp inte har förtroende för? Jag har skickat ut kallelser och handlingar på mail under året så alla i den politiska gruppen fått del i vad som är på väg fram.

Dock finner jag ett minimalt intresse för de frågor som dyker upp i kultur- och fritidsnämnden för det finns inga åsikter alls har jag upptäckt från den politiska gruppen i Miljöpartiet Varberg.

Desto mer gemensamt har jag med ALLA som sitter i kultur- och fritidsnämnden oavsett politisk hemvist.

Jag ställer frågan? Sitter jag i nämnden som ett alliansalibi för MP Varberg tycks sakna en egen hållning i de frågor som bedrivs i nämnden och man använder ordföranden bra sådan som OMBUD för att tycka samma sak?

För övrigt har jag under i stort sett ett halvår tillbaka inte fått någon information vad som händer i övriga nämnder, kommunstyrelse och dess arbetsutskott på mail.

Har den uppfattningen att det är en klubb för inbördes beundran som har sina träffar på måndagarna. Där det saknas dagordning, personliga kallelser, närvarorapportering, minnesanteckningar och där det saknas beslutsfattande samt att man undanhåller handlingar för att kunna sätta sig in i frågorna inför beslut.


Ur Verksamhetsberättelse 2015 Miljöpartiet de gröna i Varberg

"Utöver dessa innehar Pierre Ringborg vår plats i kultur och fritidsnämnden. Övriga personer i fullmäktigegruppen har förklarat sig inte ha förtroende för Pierre och han har själv menat att han inte deltar i majoritetsamarbetet samt sagt sig inte representera MP Varberg varför det kan sägas att MP Varberg inte har någon representation i nämnden längre"

Inga kommentarer: