< div id=”header ”>< / div>

fredag 19 februari 2016

Reservation till förmån för visionen att flytta Påskbergsvallen, bilda arenabolag och att bygga bostäder centrumnära !


Har idag (och igår) lämnat en reservation till kultur och fritidsförvaltningen ang att de avslog en motion och fem interna motioner till Miljöpartiets interna årsmöte den 20 mars i lokalavdelningen i Varberg

Så här ser min reservation ut i kultur och fritidsnämnden


Reservation


Kultur och fritidsnämnden har avstyrkt min motion om flytt av Påskbergsvallen, bildande av arenabolag och anläggande av bostäder med hur det ser ut i dagsläget.

Jag är medveten om alla de hinder som finns för ett snabbt genomförande av motionen. Det är flera steg och år innan den kan genomföras i sin helhet.

Vill påpeka att WIC lade en anläggning nära Österleden när det blev för trångt i stan. Friidrotten begåvas med en ny friidrottshall i Trönninge men utearenan är kvar i form av Påskbergsvallen. Kan man flytta friidrotten bör det också kunna gå att flytta fotbollen.

Fotbollen får allt fler konstgräsplaner på olika ställen och andra serielag nu senast Tvååker seglar upp i seriesystemet. I Falkenberg byggs just nu en ny arena då orten ha rett allsvensklag som klarat sig kvar.

På sikt bör ändå utredas framtida placering av en mer publik arena. Området där Påskbergsvallen ligger skulle lämpa sig utmärkt för bostäder i centrumnära miljö.Bostäder är den stora frågan i Varberg även om nämnden ägnar sig åt konstgräsplaner.

Jag har också föreslagit bildande av ett arenabolag.som drivs professionellt och samlar anläggningar i ett gemensamt bolag.

Härmed reserverar jag mig för att hålla visionen levande även om motionen avstyrks.Pierre Ringborg

ledamot i kultur och fritidsnämnden
Varberg

Inga kommentarer: