< div id=”header ”>< / div>

torsdag 7 januari 2016

Makttrojkan i MP, Varberg genom Martin Bagge fortsätter sitt maktspel !

Martin Brother Bagge försöker komma undan att han är en av de tre i makttrojkan i MP Varberg i sin blogg.

Ur Martins blogg

"Då vi konstaterade att i och med att han tagit avstånd i från alla förslag som krisgruppen lagt (vilket ganska många gjorde) och fortsätter hävda sin rätt att kränka människor (partimedlemmar, medborgare eller tjänstemän) enligt eget tycke och huvud så kände vi att det tog slut där. Vi har försökt i åratal att få honom att ändra sig. Det har kostat massor med energi. Det fick helt enkelt räcka där. "

Min kommentar: Jag har aldrig tagit avstånd från krisgruppens förslag utan var beredd att skriva på det papper de föreslagit att anta det som stod i rapporten. Däremot finns ett intresse från framförallt Stefan Edlund, Martin och Madeleine Bagge att INTE göra det då krisgruppens rapport inte handlade om mig som person.

"Vi har försökt i åratal att få honom att ändra sig. Det har kostat massor med energi. Det fick helt enkelt räcka där."

Min kommentar: Vilka VI och vad är det jag ska ändra på? Min kritik mot makttrojkan kvarstår då de lägger alla andra under sig och har bildat sin egen inre cirkel? De (makttrojkan) ägnar sig mindre och mindre åt politiken för att istället bevaka sina egna maktpositioner. Jag tolkar detta som ge upp för fan Pierre lämna partiet. Vi vill inte ha med dig att göra. Det gick inte med uteslutning spå nu kör de med mobbing och utfrysning istället.

"Det som stör mig med Göran är att han aktivt legitimerar Pierres kränkningar utan att se det eller möjligen genom att välja att inte se det."

"Jag har inget med hans avhopp från valberedningen att göra."

Min kommentar: Redan för ett år sedan hoppade Göran Andersson av MP:s styrelse i Varberg en vecka innan årsmötet där både han och paret Bagge ingick. Varför då kan man fråga sig en vecka inför ett årsmöte? Jag själv ingick i dåvarande valberedningen och VI insåg där att det var en konflikt mellan Göran Andersson och Martin Bagge. Vi i valberedningen föreslog då istället att Göran skulle flyttas till revisorsposten men det kuppade årsmötet bort och han degraderades istället till ersättare som revisor för årsmötet vill inte ha en verksamhetsgranskare.

"Vi valde tre personer vid det extra årsmötet, sedan dess har två fallit bort där en var en strikt hänvisning till Göran som person. Och nu faller Göran bort också. Så Göran ensam hade så att säga valberedningsfrågan i egen hand och kunde mycket väl använt Pierre som resurs."

Min kommentar: Ingen valberedning valdes vid det ORDINARIE årsmötet då alla tydligen ville sitta i styrelsen vid det tillfället. Sedan dröjde det från mars till augusti innan styrelsen ansåg det finnas ett behov av valberedning trots att dessa står i stadgarna som organ. Martin Bagge ägnar sig åt personer istället för att se valberedningen som ett organ som står i stadgarna. Inte konstigt HAN VILL ju vara valberedningen själv fast han är styrelseledamot i sittande styrelse. Nu finns INGEN kvar i valbredningben och styrelsen har underlåtit att kalla till extra årsmöte trots att detta hinnes med INNAN det ordinarie årsmötet. Krisgruppen föreslog att ett årsmöte skulle hållas redan i januari.

"Nåväl, den som mailar till varberg@mp.se kommer att maila inte bara till mig utan även de två som varit sammankallande under 2015"

Min kommentar: Martin Bagge är väl medveten om att båda sammankallande inte längre är kvar som sådana utan det blir han ensam som sköter ruljansen och således styr och kontrollerar all ingående post i styrelsen.

"Tillgången till medlemsregistret är det jag som har efter beslut av styrelsen."

Min kommentar: Intressant i sammanhanget är att kassören av naturliga skäl också brukar ha tillgång till detta. Detta nämner inte Martin Bagge av andra naturliga skäl. För ksssör i MP är nämligen hans fru Madeleine Bagge vald till.

"Det stämmer att jag fimpade Pierres tillgång i höstas, det var i samband med den så kallad nazist-incidenten. Delar av det utspelade sig på sidan."

Min kommentar: NAZIST-INCIDENTEN??? Förmodligen menar han när jag skrev en kommentar om någon priviligerat sig och stått i VIP-kö när den personen fått uppehållstillstånd medan jag legat ute i kylan. Naturligtvis betraktar jag ALLA som "svenskar" som fått medborgarskap i landet. Sedan har en del traumatiska historier men det gäller väl vilken svensk som helst eller ska det stå en tycka synd om lapp för man har en jävlig historik? Finns INGEN som tycker synd om mig så lägg historiken bakom. Men den rider alltså Martin Bagge på fortfarande.

"Han har sagt att han inte representerar Miljöpartiet och då kan han inte heller ha tillgång till sidan och uttala sig för partiet i det forumet"

Formellt sett representerar jag Miljöpartiet lika mycket som de personer som är utsedda som administratörer för en fb-sida i synnerhet som det var jag som startade den. Det går att skapa nya fb-sidor hur lätt som helst. Jag har dessutom matat fb-sidan med många gillare kanske mest av alla. Dessutom har jag till motsats från Martin Bagge varit mån om att lägga upp Miljöpartiets profil och inte ALLIANSEN i Varberg vilket syns på fb-sidan.

"Han skulle lämna partiet i december. Det blev inte så. Senaste budet är att han ska lämna partiet efter årsmötena i vår. MP Varberg håller sitt möten den 20/3 och MP Halland sitt den 10/4."

Min kommentar:: Martin Bagge lägger stor energi och har varit den som intensivast slagits för att jag ska lämna MP så fort som möjligt. När det inte gick med uteslutning har han själv fortsatt med mobbing, utfrysning och trakasserier. Så sent som i höstas beklagade han sig över att jag varit med för få möten, när jag äntligen gick dit i december ska jag inte vara med alls. Ändamplet helgar medlen.

Inga kommentarer: