< div id=”header ”>< / div>

fredag 11 december 2015

Västerport i Varberg blir en rikemansstadsdel !


Vem tror på ett Västerport till för alla? Möjligtvis en restaurang eller en mataffär. Tidigare har Varberg haft två centrumbelagda hyreskvarter av format som blivit så. Kv Kyrkoherden och Kv Lorensberg/Kanngjutaren.Historien brukar upprepa sig

Talet om hyresrätter i ett sådant attraktivt läge blir hyror därefter och med tanke på snittet hur kommunen väljer att släppa fram upplåtelseformer med ekonomi så är det bostadsrätter som gäller.

Som en stadsarkitekt Claes Caldenby, professor i arkitektur på Chalmers tekniska högskola skriver

”För att få ihop ekonomin tvingas man till höjd exploatering och det blir en balansgång där man riskerar att bygga något som inte blir attraktivt som bostadsmiljö och bryter kraftigt mot den äldre bebyggelsen. Dyra lägenheter leder också till en gentrifiering där bara de som har god ekonomi kommer att bo.”

Fakta: Förslag för stadsutvecklingsprojektet Väasterport

Hela projektet ska ”värna om att skapa en fysisk miljö med både god arkitektur och god gestaltning”.

Strandpromenaden ska förlängas till Getterön.

Området ska planeras så att det inte skadas av en möjligt högre havsvattennivå i framtiden.

Stadskärnan och Västerport ska ha sina egna karaktärer men samtidigt bindas samman så att Varberg upplevs som en och inte två städer.

Västerport ska ha gröna stråk och den som rör sig i stadsdelen ska ha fria siktlinjer ut mot havet.

Västerport ska vara modern och hållbar och ha en tydlig koppling till Varbergs arv och historia.

Västerport ska ha kultur- och aktivitetslokaler och i gatumiljön ska vatten vara ett återkommande tema.

Västerport ska uppmuntra till promenader och cyklande.

Västerport ska ha en blandad bebyggelse med varierande höjder, former och fasadmaterial på husen.

”Västerport ska också sträva efter en blandning av olika storlekar och upplåtelseformer för bostäder”.

Inga kommentarer: