< div id=”header ”>< / div>

söndag 6 september 2015

Skattesystem, avdragssystem och trygghetssystem behöver ändras !


Vi behöver ändra dagens snåriga skattesystem. Om detta skriver Birger Schlaug på DN DEBATT.

Ur DN-artikeln

"Skattesystemet – som främst skall finansiera skola, vård, omsorg och trygghetssystem – bygger fortfarande på att det är människans arbetstid som står för produktion och värdeökningar. Sålunda är det skatt på arbetstid som till största del finansierar skola, vård och omsorg. Och avgifter på arbetstid (arbetsgivaravgifter eller sociala avgifter) som finansierar trygghetssystemen. Detta samtidigt som allt större del av produktionen i själva verket sker utan direkt insats av mänskligt arbete"

"Avdragssystemen har blivit alltmer svåröverskådliga och byråkratiska genom en hel flora av olika avdragsförmåner. Bland de sistnämnda kan nämnas ränteavdrag, reseavdrag, rut, rot och hela skaran av övriga avdrag som finns i Skatteverkets avdragslexikon. För varje år tillför politiker något nytt, uppmuntrade av särintressen och partipolitiska strateger som kikar på vilka väljare man skall kunna" locka

"Trygghetssystemens utformning och ogenomtränglighet bör också ses över i grunden. De bör förenklas och förtydligas. I dag bygger socialförsäkringssystemet på över 50 olika – totalt ogenomskådliga – förmånsslag som kräver administration, sårbar datakraft och kontrollsystem som bara kan glädja de som får arbete genom denna totala byråkrati. A-kassorna är mer anpassade till fackets intresse än till de enskilda medborgarnas – låginkomsttagare betalar, trots justeringar, mer i a-kasseavgift än höginkomsttagare"

När jag begärde hos en arbetsmarknadshandläggare att få hamna i en grupp i SAMMA situation som jag funderade hon på vad jag menade?

JO det är nämligen så att om man inte hamnar DIREKT på en arbetsplats finns ju ställen där det FÖRVARAS folk i allehanda pysselsysselsättningar. Jag har erfarenhet från en sådan i nio månader 1999-2000 då jag arbetade full tid på a-kassa fast det hette något annat när jag var i "åtgärd". Resultatet av detta var att jag blev av med både a-kassa och sjukkassa på grund av att jag saknade EGEN bostad och blev HEMLÖS samt att de under tiden hittade "fem fel på Pierre.

Därefter fick jag inte under de närmaste tio åren chans till vare sig studier, praktik eller arbete. 2012 hamnade jag på arbetsträning då jag skulle digitalisera folkarkiv under sex månader till försörjningsstöd. Under den tiden fanns det heller ingen utlotsning till RIKTIGA arbetsplatser.

Nu är det 2015 och alla möjligheter till utbildning är uttömda, valmöjligheterna är begränsade och att ställlas till arbetsmarknadens förfogande INTE ligger hos Arbetsförmedlingen utan nån annanstans. I min situation finner jag det bra med den inriktning som Birger Schlaug anvisar. För hur många sitter i min situation idag utan att ha förtidspensionerats, hamnat i sjukskrivningar innan eller satta i lönebidragsanställningar?

Mina ersättningar vad gäller a-kassa och sjukkassa togs ju bort redan 2001.

Inga kommentarer: