< div id=”header ”>< / div>

fredag 21 augusti 2015

SD ökar kraftigt samtidigt som MP befäster sin ställning som maktparti i regeringen !


Om det nu var fel på YouGov:s mätning där SD når toppresultat och blir större än både S och M hur ser det ut i andra mätningar? Sentio ger KD ett bottenresultat på 2 procent och för att alliansen ska bli slagkraftigt måste således andra partier bidra med 2 procent dit. Hur troligt är det när inte ens alliansen lägger egen budget i höst?

I en annan mätning i Aftonbladet går SD också framåt och ligger över 20 %? Är det fel på denna mätning också. Alla allianspartierna klarar spärren och det väger exakt jämnt mellan blocken. Men det finns som sagt inget alliansalternativ däremot ett bastant tredje block SD som rycker kraftigt framåt jämfört med valet.

Alla DÖ-partierna försvagats sedan valet då de ingår i två block som kommit överens att det ena blocket lägger ned sina röster vid budget undantag V som jag inte tror lägger ned om det varit en borgerlig minoritetsregering.

OM det mot förmodan uppstår en situation att allianspartierna återsamlas och vinner nästa val har alltså både S och MP på förhand lovat att göra som alliansen gör nu. Utplåna sig själva och släppa fram motståndarna. Detta om SD är vågmästarparti.

Ser jag det kortsiktigt kommer de rödgröna att fira trimufer fram till 2018 och vi kommer att ha ett enda oppositionsparti : SD. Alliansen kommer att gnälla var och en för sig hur dålig politiken är men de kommer hela tiden att 1) ha kravet att alla fyra allianspartier klarar spärren 2) att kunna visa ett regeringsalternativ till nästa val.

SD kan anpassa sig till nytt ställningstagande och t.ex. mjuka upp sin hållning till hur de kan tänka sig stödja ett regeringsalternativ. De har ju med facit en fd alliansregering som gjorde upp med MP i deras hjärtefrågor och nu en regering bestående av S och MP.

Målet för SD är förmodligen att skuffa undan MP från egentliga uppgörelser vad gäller migration, invandring och den politik som SD vill förändra. MP har idag stabila siffror som ligger nära valresultat och vare sig djupdyker eller höjer sig nämnvärt.

MP sitter också i olika majoriteter i landet beroende på att ingen vill ha med SD att göra och det kan vara hur som helst från vänster till höger. MP blir således det röda skynket men just nu gäller en röstamaximeringspolitik där SD kraftigt distanserat avståndet mellan MP och SD i storlek. Men det är MP som har maxat ministerposterna.

Inga kommentarer: