< div id=”header ”>< / div>

tisdag 19 maj 2015

Tunnelbeslutet är fattat det bästa alternativet ratades av politikerna i Varberg redan på 90-talet !


Den stora frågan i Varberg nu är det stora tunnelbygget för dubbelspår under Varberg. Jag vill deklarera att jag en gång var med och tog tunnelbeslutet med medfinansiering.

Dock var mitt förstahandsalternativ på den tiden huvudstation borta vid Lassabacka med ett stickspår för Boråstågen på Viskadalsbanan in till nuvarande stationsläge.

Jag såg flera fördelar med detta tunnelalternativ:

1) Det hade blivit billigare rakare sträckning och geologiskt det bästa tunnelalternativet.

2)Vi hade sluppit den 300 meter trågdragning som nu blir fallet idag osäker på om det hade behövts byggas någon ny Getteröbro.

3) Det hade blivit BILLIGARE för kommunen då kostnaderna hade blivit mindre.

4) Vi hade sluppit allt det krångliga som drabbar nuvarande sträckning från Lassabacka till nuvarande station vad gäller byggarbetsplats, trafikomställningar och dylikt i centrumläget.

Problematik

5) Det hade krävts en omfattande översiktsstudie över hela Lassabacka hur trafiken ska lösas inklusive bussförbindelser. Nuvarande stationsläge hade ändå fått fungera som knutstation

6.) Långväga resenärer hade fått ta pendlarbuss till 7 minuter längre bort stationsläge sett till centrum..

7) Viss verksamhet hade fått flytta på sig om det byggts en station i Lassabacka annat hade kommit till.

8) Det är alltid majoriteten som bestämmer och i läget mellan Stadsmiljötunneln och medfinansiering MOT annat alternativ så måste det finnas något gemensamt att rösta på. MP var för små 1996.

9) Det finns alltid folk som klagar och är rädda att saker ändras.

10) Det är bra att folk har en kritisk hållning till det som beslutas nu huvudalternativet Västkustbanan genom Varberg . Så fortsätt med detta och ha synpunkter.

Inga kommentarer: