< div id=”header ”>< / div>

lördag 2 maj 2015

Frågor och svar om vad som händer med Ringhals framöver !


Var det kärnkraftsskatten som knäckte Ringhals? Vad händer med säkerheten? Är det personalflykt som är problemet vid det fattade beslutet att avveckla eller att människor friställs vid Ringhals? Det finns en hel del frågor som bör besvaras mer än att det är en utmanande tid framöver för Vattenfall och de berörda.

Knäckte kärnkraftsskatten Vattenfall?

"Svenskt Näringsliv, Folkpartiet och Sverigedemokraterna var några av dem som gick ut och beklagade beslutet - och antydde att det var en direkt konsekvens av regeringens beslut om ökad effektskatt, som enligt regeringens planer ska träda i kraft den 1 augusti i år.

Men nu ger Magnus Hall klara besked i frågan: Vattenfall hade velat stänga reaktorerna även utan höstens planerade skattehöjning.

– Ja, vi hade fått göra det i alla fall. Jag förstår att det har uppstått ett missförstånd här, men skattehöjningen var inte droppen som fick bägaren att rinna över, säger han, och fortsätter:

– Kraftverkens kostnader består av personalkostnader, underhåll, bränsle och skatt. Att skatten går från 6 till 7 öre avgör inte vårt beslut. Men skatten står totalt för 20 procent av våra kostnader och det är klart att den som helhet har betydelse – särskilt nu när kostnaderna överstiger våra intäkter."

Hur går det med säkerheten?

""Det finns risk för personalflykt och därmed på sikt brist på tillräcklig kompetens", säger Leif Karlsson enhetschef för drifttillsyn på Strålsäkerhetsmyndigheten."

Och Strålsäkerhetsmyndigheten planerar att agera snabbt, avslöjar han.

"Främst tittar vi på att trygga säkerheten vid verket. Även om inga beslut om stängning är fattade börjar vi direkt att diskutera med Ringhals. Vi kommer att öka vår närvaro och kontroller", säger Leif Karlsson, som hoppas på snabbt besked om verkets framtid för att skingra den osäkerhet om framtiden som nu råder."

Hur går det för Ringhals 1 och Ringhals 2 i dagsläget?

"För att sätta frågan i perspektiv kan vi konstatera att ingen av reaktorerna producerar el i dagsläget. Ringhals 1 är avstängd för revision fram till den 8 juni. Och Ringhals 2 har stått stilla ända sedan 15 augusti förra året på grund av omfattande tekniska problem (fel på bottenplåten på reaktorinneslutningen). Återstart har skjutits fram gång på gång. Det senaste beskedet är att reaktorn ska börja producera el igen först i november.

Dessutom har båda reaktorerna sedan länge brottats med bristande lönsamhet, helt enkelt på grund av de extremt låga elpriser som råder i Sverige och hela Europa."

Inga kommentarer: