< div id=”header ”>< / div>

måndag 18 maj 2015

Decemberöverenskommelsen lägger död på medlemsdemokratin i partierna !


Decemberöverenskommelsen går ut på en sak ATT SD VINNER VALEN. Sedan ska något av de POLITISKA BLOCKEN som de ser ut IDAG kunna regera i MINORITET med STÖD av det andra BLOCKET.

Lokalt i Varberg

Sätter vi det på min lokala nivå i Varberg där f.n. Alliansen tappade sin politiska MAJORITET så skulle S och MP då SD har VÅGMÄSTARROLL gått med på att Alliansen får igenom SIN budget.

Naturligtvis kan jag INTE gå med på detta alltså faller "DÖ-tänkandet" att jag skulle vara FÖR decemberöverenskommelsen på grund av detta. SD kommer heller inte att gå med på någons budget de vlll ha igenom sina krav till varje pris alla andra partier är förhandlingsbara sins emellan.

Miljöpartiet har i Varberg ingått något som kallas Alliansen+MP eller vad man nu vill kalla sig. Det finns fortfarande inget officiellt namn hur samarbetet ska gå till men en inofficiell överenskommelse som inte tillåts publiceras för media.. Men koalitionen har 31 mandat alltså tillsammans ABSOLUT MAJORITET.

Sedan måste koalitionen S, V, SD och SPI med tillsammans 30 mandat vara helt överens om de ska lyckas vara tuggmotstånd.

I praktiken råder samförstånd

I PRAKTIKEN är i stort sett alla frågor SAMTLIGA PARTIER överens i min kommun. I några enskilda frågor kan det finnas avvikelser. I stort sett är blockmotsättningarna en illusion som bara tycks fungera i media.

Sedan lång tid tillbaka finns en TRADITION att de partier som har kommunrådsposterna M sedan 1998 och S sedan kommunsammanslagningen 1971 garanterade MAKT. Lägg därtill ORDFÖRANDEPOSTER med VICE ORDFÖRANDEN och de som sitter i ARBETSUTSKOTTEN.

Makten är koncentrerad utanför medlemskåren

Den HUVUDSAKLIGA MAKTEN sker uppifrån och ner, inte nerifrån och upp. Det ges uppdrag till tjänstemannakader att utreda med anledning av den tankeverksamhet som sker på den högre nivån och medlemmar i partierna är bara brickor i ett spel att kunna påverka. Tjänstemannastaberna är uppbyggda att stödja makthavarna i deras strävan och medlemmar i partierna är bara en kuliss.

Det gäller att SITTA där MAKTEN finns om det ska fungera i arbetsutskott ELLER vara tjänsteman i byråkratin. Medlemsdemokrati glöm det!

Inga kommentarer: