< div id=”header ”>< / div>

torsdag 23 oktober 2014

Den nya regeringen ger Skatteverket merarbete!Inte lätt för alla att hänga med i budgetturerna men de som berörs i allra högsta grad är de som arbetar på Skatteverket. Det blir lite att göra efter regeringen med stöd av Vänsterpartiet vad gäller förändringar,

Skatteförslag i budgetpropositionen för 2015

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen ett antal reformer inom skatteområdet:

Avtrappat jobbskatteavdrag för höga inkomster
Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt
Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
Särskild löneskatt för äldre
Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
Vägslitageskatt
Minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel
Slopad begränsning av skattebefrielsen för HVO i dieselbränsle
Höjd skatt på bekämpningsmedel
Höjd skatt på naturgrus
Höjd skatt på avfall
Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Skatt på handelsgödsel
Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Höjd beloppsgräns för förenklad faktura
Höjd skatt på tobak
Höjd skatt på alkohol
Slopad skattereduktion för gåvor
Förändringar inom RUT-avdraget
Sänkt skatt för pensionärer
Avdragsrätt för privat pensionssparande - begränsning och slopande
Lättnadsreglerna för oäkta bostadsföretag slopas

Inga kommentarer: