< div id=”header ”>< / div>

lördag 23 augusti 2014

Demoskop visar på fortsatt rödgrön ledning i opinionen men det ÄR alliansen som har regeringsmakten! !

Demoskop har i senaste mätningen ett uppsving för moderaterna men då dippar KD under spärren.

Alliansen som sådan lever mer osäkert med spärren än om de ska förlora makten för att rödgrönt skulle gå speciellt bra. Sanningen är att MP går bakåt men rödgrönt bibehåller ändå majoriteten opinionen men det är fortfarande alliansen som ÄR regeringen. Valrörelsen kommer att avgöra hur det går i valet!

Statistisk säkerhet: Signifikanta skillnader i förhållande till julimätningen, är Miljöpartiets och de rödgrönas nedgång samt Sverigedemokraternas och Moderaternas uppgång.
S 29,9 -1,6
Förändring mot valet 2010: -0,7
M 23,4 +4,0
Förändring mot valet 2010: -6,6
SD 12,2 +3,0
Förändring mot valet 2010: +6,5
MP 9,8 -3,8
Förändring mot valet 2010: +2,5
V 6,5 -0,7
Förändring mot valet 2010: +0,9
FP 5,6 -0,9
Förändring mot valet 2010: -1,4
C 4,7 +0,2
Förändring mot valet 2010: -1,9
KD 3,6 -0,6
Förändring mot valet 2010: -2,0
Fi 3,0 +0,2
Förändring mot valet 2010: +2,6

Inga kommentarer: