< div id=”header ”>< / div>

måndag 4 augusti 2014

Åsa Romson ger min lokalpress ammunition att vilja hoppa av !


Nu lite matematik. OM ett parti får och redan har fyra ORDINARIE platser i kommunfullmäktige och kvoterar dem enligt gängse ordning varannan man och varannan kvinna är partiet då SÄMST på jämställdhet om inte resten av listan följer denna tågordning? Jag råkar vara placerad på plats nr 6 som enligt partiets interna regler skulle tillfallit en kvinna. Är jag då ett svart får i jämställdhetsarbetet?

Jag sitter redan idag på en ORDINARIE plats i en helt JÄMSTÄLLD GRUPP två män och två kvinnor och blev förra valet knappt förbikryssad av två kvinnor underifrån då väljarna föredrog dem i två valkretsar. Sedan 8 oktober 2013 fick jag en ordinarie plats med rätt att gå in på varje sammanträde i ett år framåt med möjlighet att vara med i besluten, lägga motioner, ställa interpellationer och frågor.

På den nya listan står nu DUBBELT så många kvinnor före mig alltså två. Förra valet stod det en kvinna före mig på plats nr två. Dessutom med mindre kryss än mig men kom in på placering. Partiernas listor avgörs av medlemmarna. Väljarna avgör den parlamentariska representationen i konkurrens med andra partier.

I media har vi lokalt haft två kvinnor inom Miljöpartiet i Varberg som uttalat sig i media som sägs hoppa av för de inte står på nya listan. Märkligt nog båda sitter med i nuvarande fullmäktigegrupp tillsammans med mig och har dessutom uppdrag en KVINNA i byggnadsnämnden samt en KVINNA i servicenämnden. Jag har zero (inga) uppdrag i nämnder men det som räknas i våra lokala Stampen-tidningar Varbergsposten och Hallands Nyheter är vilket som ger bäst rubriker och antydan till intrigspel.

Nu kan jag inte dela på mig själv eller utplåna mig själv hur mycket som helst men ska jag se till hur pressen resonerar är det "bara" yngre människor och helst då unga kvinnor som ska ha politiska uppdrag inom miljöpartiet för det är där partiet har sin profil. Ska vi också gå efter språkröret Åsa Romson tillhör jag den grupp som MP absolut INTE bör representeras av (undrar vad Peter Eriksson gör i Bryssel då?). Alltså allting mot mig att jag över huvudtaget ska kandidera. Nu råkar jag göra det sedan får väljarna avgöra mitt öde!Inga kommentarer: