< div id=”header ”>< / div>

fredag 6 juni 2014

Satsningen på nära krysskandidater från Halland i EU-valet hmm !

Nej Halland blev inget bondelän i EU-valet precis!
Hur såg det ut med personrösterna i EU-valet i min krets Halland? Jag har kollat upp hur det gick för min lokala och regionala regions nära kandidater. Inte minst centerpartister gick ut lokalt här i Varberg att de minsann hade en person i topp och några till som inte var stockholmare det hade inte de andra. 

Jag påpekade att vi i Varberg har en enda att rösta på om det vi ville ha en äkta närodlad kandidat och det var moderaten Jörgen Warborn. Sett till kretsen Halland i stort togs Jörgens mesta kryss här . Inte långt efter kommer C:s  falkenbergaren Per Johansson. Ytterligare falkenbergare  V:s Jesper Berglund klart distanserad men dubbelt så många kryss som miljöpartiets högt utsedda falkenbergs- och hallandskandidat Rickard Allvin.

Sett till Halland måste det vara ett klart misslyckande att MP inte lyckats få fram ett mer gångbart namn i regionen som trots allt är placerad tvåa på riksdagslistan. Det banar vägen för Agneta Börjesson på riksdagslistan lätt som en plätt då jag själv tycker att de ungdomskandidater som vi valde efter henne inte lyckats skapa särskilt märkbar profil sedan vi satte listan.

Faran kommer från vänster och Jesper Berglund är "bara" placerad fyra på V:s riksdagslista medan Rickard Allvin är tvåa. Trots allt är det ju i hemkommunen det ska märkas. I varbergsdelen var Jörgen Warborn outstanding som enda lokala kandidat. Vilket syns här.

Lika tydlig krysskandidat som Jörgen W i Varberg är Per J i Falkenberg här . Här är det dock mer jämnt mellan klart distanserade Jesper B och Rickard A från orten Falkenberg men som sagt en fyra på riksdagslistan för V mot en högre placerad tvåa kräver väl lite mer MP?

För centerns del i Halland som satsar på "närodlad" politik måste det vara ett misslyckande att se att Stureplans.Federley som en av de mindre kryssade i hallandsregionen ta sig in i EU-parlamentet och ingen riktig bonde-kandidat. Däremot lyckades miljöpartiet få in Max Andersson från Göteborg så frågan är vem det är som då lyckats bäst i valet med "närodlat".? Påpekas ska att Olle Ludvigsson (S) är därifrån också.

Summa summarium är inför riksdagsvalet att det blir en helt ny valrörelse. Andra uppställningar men Jörgen Warborn har ett starkt läge i Varberg. Kungsbacka ett starkt läge för riksdagskandidater i Halland och det ska bli spännande vilka erfarenheter partierna i regionen tar hem för att slipa sina strategier.

Inga kommentarer: