< div id=”header ”>< / div>

torsdag 15 maj 2014

Varberg en superkommun med möjligheter!

Läser en debattartikel i HN som byggnadsnämndens ordförande Stefan Stenberg (C) skrivit. Jag är hans geografiska motpol.Han bor i Stråvalla på gränsen till Kungsbacka kommun. Jag bor i pudelns kärna. Alltså i centrum i Varberg "nära till allt". 

Varberg har en enorm utveckling och tillhör superkommunerna. Vi är en utvecklingskommun med kärnkraft och massaindustri blandat med mer småskaliga företag, stad och landsbygd, kommunikationer åt alla väderstreck. Kust med klippor och sandstränder, jordbruk-och skogslandskap och slättbygd. En riktig turistkommun som växer i betydelse

Politiskt har moderaterna varit de som dragit mest nytta av detta. De har styrt sedan 1998 och blir svåra att rubba vid makten här. Varberg är ingen dekiskommun snarare tvärtom tillhör de välmående. Så traditionell missnöjespolitik lär inte gå hem i valet även om delar i oppositionen försöker.

Jag har markerat lite vad jag tycker är viktigt som politiker genom att hyvla av och skriva två motioner som officiellt blir inlämnade i kommunfullmäktige på tisdag den 20 maj. Båda motioner har en ekonomisk del. Att lösa hemlöshet och bostadsproblem för de svagaste i samhället kräver insatser. Den andra om s.k.gratis bussåkande kommer också att kosta. Någon måste betala.

Tydlighet att vilja något är gemensamt med mig och centerpartisten. Vi vill vara med och påverka. Mycket styrs av lagar och bestämmelser, annat av att vi har olika intressen vad som är viktigast att prioritera. Som allmänpolitiker i kommunfullmäktige är det främst att få igång politiska processer.Som detaljpolitiker i en nämnd typ byggnadsnämnden (satt där själv ett år) måste avvägningar göras och det är inte partihänsyn som avgörs utan annat.

Nu startas ett visionsarbete upp och innan kommunfullmäktige på tisdag 20 maj har jag anmält mig till workshops med andra politiker och får se vad det blir med det hur vi ska utveckla Varberg till en bättre kommun.

Inga kommentarer: