< div id=”header ”>< / div>

onsdag 14 maj 2014

Gratis bussar för pensionärer över 75 år i Varbergs kommun !

Jag och Eystein Stig som sitter för SPI i kommunfullmäktige har lagt en gemensam motion där vi föreslår gratis busstrafik för dem över 75 år som redan finns i Halmstad. (som styrs av en "femklöver" där MP ingår). Motion ang Gratis bussresor för personer över 75 år i Varbergs  Kommun
Halmstad införde en gång fria bussresor för dem över 75 år, och det finns fortfarande kvar. Det innebär att de som är över 75  år kan resa gratis om de uppvisar ett särskilt kort, och som  gäller alla vardagar 9.30 – 14.30 samt lördag och söndag kl 04.00 – 24.00.  Ansökningsblankett och kort hämtas på angivet ställe. Kortet gäller i ett år.


Vi anser att detta borde införas i Varbergs Kommun, och det finns önskemål från båda pensionärsorganisationer som PRO och SPF om liknande system i flera hallandskommuner.

Vi hemställer därför att Kommunalfullmäktige må besluta om


att  ta fram kostnaden för genomförande av bilagda förslag


att så fort det går i samverkan med Hallandstrafiken genomföra så att personer skrivna i kommunen över 75 år, får tillgång till gratis bussresor i Kommunen i enlighet med det som står angivet i motionen.


Varberg den 14. maj  2014  

Pierre Ringborg (MP)                                            Eystein Stig (SPI)

Inga kommentarer: