< div id=”header ”>< / div>

onsdag 21 maj 2014

En vision om nolltillväxt eller att annat får betydelse än arbetslinjen och fortsatt konsumtion!

Nej det är med tävla i tillväxt tror inte jag heller på inte ens om den är grön. Mycket beror ju vad vi ska använda tillväxten till. Skapa jobb säger vissa, riva ner och bygga upp säger andra, att få resurser till att energieffektivisera och skapa eget oberoende säger en tredje.

Vi lever i en oljeberoende ekonomi,byggd på fortsatt konsumtion, BNP-tillväxt som ständigt kräver ett visst utbud där det finns en arbetskraftreserv i form av arbetslöshet eller "slå dankare". I den meningen ska det finns rörlighet, utbildningsresurser och kapacitetsutnyttjande i vild konkurrens.

Det finns då olika alternativ. Tron på att marknaden ska styra vilket betyder att vi måste undvika monopolsituationer,regler för att ingen kan bli för stor, öppenhet i systemet annars kapsejsar det. En fungerande stat som garanterar samhällsordning, att flöden fungerar och en samordning för att fungera med resten av världen.

Varje form av ideologi vill uppnå så stor andel som möjligt i vårt västerländska ohållbara system men den som vill förändra på allvar blir marginaliserad. Som individualist med gott om kapital och tillgångar går det att köpa sin tillvaro. För den som inget har gäller det att skapa en tillvaro som förutsätter i varje fall ett minimum av välfärd.

Om vi på allvar skulle förändra borde vi slå ihop oss om nyttigheter. Varför ÄGA bilar om ens cyklar för transporter. Varför inte pooler där det som behövs tillhandahålles? Ja mycket i ett hushåll i form av apparatur behöver egentligen inte ägas. Det ska hålla en viss tid, repareras möjligen och sedan deponeras eller slängas.
Hushållen i form av familjer förändras också och kan se olika ut.

Jag kan se möjligheten att fler får vara delaktiga i brukandet av nyttigheter att plantera och odla.Jag ser fler som kan vara nyttiga i att ta hand om människor. Vi kan också ges möjlighet att kunna bo på olika sätt än att vara bundna vi bolån och skuldsättning. Men ett samhälle som bygger på dels arbetslinjen och dels fortsatt konsumtionstillväxt kommer en dag att kollapsa. Vårt beroende av andra och omvärlden gör att vi är så innätade i det mesta att de flesta i marginalen kan styra utvecklingen.Vi är en del av den.

Inga kommentarer: