< div id=”header ”>< / div>

onsdag 14 maj 2014

Coop utmanar de politiska partierna hur de vill öka andelen ekologiskt!

Läser om Coops utmaning till politikerna. Hur vill de stimulera till ökad konsumtion och produktion av ekologisk av mat i Sverige? Miljöpartiet har naturligtvis ett visionärt svar som visar vägen. En utmaning som heter duga.

Vår vision är 100% eko! Till 2020 vill vi ha minst 30% av arealen omlagd till ekologisk produktion och minst 50% av den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk. Vi vill också se en ökning av den privata konsumtionen av ekologiska livsmedel.
Hur ska vi forma politiken för att uppnå våra mål? Främsta instrumentet är Landsbygdsprogrammet. Pengarna vill vi ge som ersättning till bonden för miljönytta och djurvälfärd. Bort med det arealbaserade stödet utan krav på motprestation, det s.k. gårdsstödet. Vi vill också ha en ökad rådgivning till de bönder som vill ställa om till ekologisk produktion.
Miljöpartiet vill göra det dyrare med kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Gör det lättare för den offentliga upphandlingen att ställa krav! I vår skuggbudget har vi också medel avsatta för konsumtionshöjande åtgärder för ekologiska livsmedel. T ex att ekobönder möter konsumenter i butik eller att bonden möter butikspersonal, måltidspersonal, politiker och andra, hemma på sin gård. Sedan vill vi att så stor andel som möjligt av de ekologiska livsmedlen produceras i Sverige.

Inga kommentarer: