< div id=”header ”>< / div>

måndag 29 juli 2013

Är närproducerat uran bättre än rysk uran till våra kärnkraftverk?

Om nu Vattenfall köper uran från Ryssland förmodar jag att svenska konsumenter tidigare legitimerat att en stor del av oljan kommer därifrån. Kärnkraftsberoendet är en sak och oljeberoendet en annan men så länge vi bygger upp vår tillväxt och välfärd på öppenhet och handel får vi räkna med att vårt närområde tillhör de prioriterade handelspartner som vi vill ha gott förhållande med även om de inte är med i EU..

Om nu Vattenfall köper uran från Ryssland så frågar jag mig om svensk uranbrytning är bättre - närproducerat? Kärnkraften är inte avvecklad än och det verkar som det inte verkar läge att diskutera en kärnkraftsavveckling i Sverige.

Trots att alla vet sambandet mellan kärnvapen-kärnkraft-uranbrytning-avfallet så verkar svenska politiker och svenska konsumenter tro att vi bara kan gå på och låtsas som ingenting händer i vår omvärld, bara vi får vår vardag att gå ihop och hoppas på det bästa.Huvudsaken för politiker är att röstmaximera för snart är det val och då gäller blockpolitikens paketlösningar - vem ska regera och vilka partier ska få vara med i regeringen.

Inga kommentarer: