< div id=”header ”>< / div>

tisdag 11 juni 2013

Hur sexiga är miljöpartister som styrs av opinionsinstitut ?

När jag en gång gick med i miljöpartiet var det för att många blommor lät blomma (lite Mao där) och det fanns en mångfald av människor med likartade åsikter om att partisystemet var stelt och att det behövde luckras upp med åsikter som annars inte var företrädda. Om jag är minoritet och vill välja en vårdenhet, en skola som går med vinst ska jag förbjudas att göra det? Tydligen enligt MP! Men det går bra att bygga vårdenheten och skolans lokaler med vinst? Nej det är mest egenvård och friskvård för min del så slipper jag välja alls.

Agneta Börjesson (MP) riksdagsledamot Halland
Elisabeth Falkhaven ordförande MP i Halland
Förr styrdes inte politiken (på 80-talet) så mycket av opinionsinstitut och beställda sådana som idag. Då betydde medlemmar, engagemang och aktivitet något. Inte kvotering av vissa grupper och "streaming" att vara som de andra på samma sätt som idag. Lekfullheten, det enkla amatörmässiga sågs som originellt än det anpassade fokusinriktade och målmedvetna. Vägen är målet. Det ska vara ROLIGT med politik.

Jag vet inte om satiren i bloggen  som Cornucoipia skriver om "femtio nyanser av rödgrönt" är talande för dagens MP. Men inte fan är det sexigt inte. Möjligen stiliserat, avskalat och en smula anonymt. MP är så fullt av genuspropaganda att det förtar lusten med politiken och att kramas. Något miljöpartister var bra på förr men inte idag när de var mer "trädkramare".

Inte ofta som miljöpartister ger sig in i debattinlägg i mitt officiella lokalorgan Hallands Nyheter men plötsligt dyker det upp ett underfundigt inlägg i vinstdebatten om välfärden här av "min" riksdagledamot Agneta Börjesson och "min" ordförande Elisabeth Falkhaven.

Förutom total avsaknad att använda sina facebook-sidor till politiskt budskap har jag numera tagit bort dem som fb-vänner då jag inte är intresserad av hur någon reser kors och tvärs eller hur hunden beter sig hemma hos någon. Men i husorganet HN får jag som MP-medlem ett svar vad partiet står i en fråga. Hemsidan är det lite värre med! Där står inte mycket till info om det är lokal och regional sådan man söker.


Tommy Rydfeldt (FP) vinstförespråkare
Förutom lite omständiga svar i den aktuella debattartikeln om det här med brukarinflytande och kvalitét kan jag inte låta mig förvånas över avslutningen i svaret i den debatten som folkpartisten Tommy Rydfeldt startade här. Inte vilken folkpartist som helst utan en som samarbetar med miljöpartiet i en "fempartiallians" med miljöpartiet i Region Halland.

Nej det är de kära miljöpartisterna hänvisning till en opinionsundersökning av Novus 3 juli förra året att 63 % av de borgerliga sympartisörerna är för att vinster återinvesteras i välfärden. Ja inte bara det utan ska bara tillåtas om de återinvesteras. Det är alltså inte partiernas medlemmar som ska bestämma när de vet konsekvenserna av ett ställningstagande utan ett opinionsinstitut?

Jag förmodar att det kommer ett svar i HN i sinom tid i debatten för jag har nästan lust att själv gå in i den lokalt i HN. Frågan är på vilken sida jag ska ställa mig för regionmiljöpartisterna lyser med sin frånvaro i debatten utan låter "centralisterna" ta debatten med Rydfeldt.

Inga kommentarer: