< div id=”header ”>< / div>

fredag 3 maj 2013

Skolan är het i Varberg och jag som grön politiker ger klart besked lika klara som Gustav Fridolin som ska besöka oss!

Vad gäller skolan finns nu en uppsjö saker som engagerar i frågan och konstaterar att Gustav Fridolin tänker besöka ett initiativ i Varberg 18-19 juni kallat skolvåren. Varberg har annars en delikat fråga på kommunfullmäktiges nästa sammanträde gällande besparingar på vårt lokala gymnasium Peder Skrivare.

Grönt språkrör
Nu är jag inte lärare men allmänt intresserad av utbildningsfrågor och engagerad ersättare för miljöpartiet i kommunfullmäktige och tänker så här. Det kommer signaler till mig som politiker att det behövs bättre barnomsorg där jag vill lägga mer pengar och en bättre skola vad gör jag då? Ja i min prioriteringsvärld ingår att se till att skola, vård och omsorg får bästa kvalitét och valmöjligheter naturligtvis.

Men hur ser prioriteringen ut hos de lokala politikerna? Ja det kan väl vara lite si och så här. Den 21 juni 2011 beslutades att en ny ishall skulle byggas i Varberg och den står färdig i höst. Jag avstod i omröstningen då debatten inte handlade om att bygga en ishall utan hur mycket som skulle läggas på en sådan. Då fanns hur mycket pengar som helst att dela ut.

Grön ersättare i kommunfullmäktige
Kontentan som lokal politiker räcker pengar till både en bra skola och en ishall för att ta ett exempel? Ja enligt det socialdemokratiska sättet så är det friskolor som är det stora hotet inte ishall. Enligt mitt synsätt så ska det finnas utrymme för både för bra kommunal skola och friskolor. För mig finns inte motsättningen där.
Nu tar skolinspektionen beslut om tillstånd men friskolor avgör själva om de kan bedriva en bra verksamhet samtidigt måste det naturligtvis finnas ett elevunderlag för båda med kunniga och bra lärare för en fungerande undervisning.

Om vi går på det borgerliga synsättet ska vi ha en ishall i Varberg i höst man är samtidigt positiv till friskolor men det är diskutabelt om vi får en bra skola på vårt lokala gymnasium Peder Skrivare med det sparbeting som läggs så att Lärarnas Riksförbund är tvungen att gå till Arbetsmiljöverket.

Nej medel måste skjutas till för att arbetsmiljön ska bli bra. Att vara en grön politiker som jag är det att acceptera ishallen som snart står färdig, vara positiv till friskolor men också att ta ansvar för att den kommunala skolan inte sätts på pottan det är mitt  klara besked. Nu återstår klara besked från miljöpartiet också lokalt på fullmäktigemötet. Jag är bara grön ersättare i kommunfullmäktige men glasklar var jag står!

Inga kommentarer: