< div id=”header ”>< / div>

tisdag 26 mars 2013

Alla är vi individer och alla har vi ett ursprung!

Är vi individer eller tillhör vi ett kollektiv med en viss kultur? Ja Magda Rasmusson nyvalt språkrör för Grön Ungdom menar att kategorisering av människor inte ska ske i kollektiv utan ses som individer och inte i en kollektiv fålla och att betoning av mångfald tillhör kulturavsnittet. Detta med anledning av att Miljöpartiet nu ska ta fram ett nytt partiprogram.

Magda Rasmusson språkrör i Grön Ungdom
Själv har jag funderat på varför jag är född svensk medborgare för att min mamma och pappa råkar vara det och haft tur som fötts i Sverige och inte flytt hit? Medan min pojk hade två medborgarskap för att hans föräldrar har det när han blev till i det här landet av en invandrad mor? För de som kommer hit som ensamkommande flyktingbarn finns också ett ursprung men ska de behandlas annorlunda då än andra barn?

Jag kan tänka mig att inför nästa val kommer fler invandrare eller med invandrarbakgrund än någonsin att stå på de politiska listorna. De kommer att tvingas underordna sig kollektivets åsikter i det parti de ställer upp på men representera inte gruppen de "tillhör" utan mer vad de står för som individer för många väljare. Kryssröstning är ju möjlig.

I det sammanhanget som jag kommer ihåg som valberedare inom MP gäller det inte bara att kvotera in lämplig invandrarstatus utan komma ihåg att alla partier kommer att försöka matcha upp.På så sätt krävs mer  än att bara representera en kategori. Det kanske går bra i mindre kommuner men ju större mångfald det finns desto mer ser man till individen och inte till klanen.

1 kommentar:

FV sa...

"Det kanske går bra i mindre kommuner men ju större mångfald det finns desto mer ser man till individen och inte till klanen."

I Södertälje finns det en stor mångfald men klanen/den etniska gruppen har mycket stor betydelse vilket motsäger ditt resonemang.