< div id=”header ”>< / div>

fredag 1 februari 2013

Kärnkraften består men när ska den avvecklas?

Att Vattenfall vill träffa Varbergs kommun och diskutera kärnkraft tycker jag inte är märkvärdigt. Det tar ett antal år att verkställa olika beslut och förhoppningsvis blir de aldrig verklighet. Det är inte minst en stridsfråga inom alliansen och det är centern som har de viktiga ministerposterna vad gäller kärnkraften inte folkpartiet som tur är. Kärnkraften är redan på tillbakagång internationellt och minskar i beydelse.

Redan Olkiluoto 3 (Finland) blir dyrare än planerat och ska vara igång 2015 enligt fattade beslut. Den politiska sprängkraften i kärnkraftsfrågan verkar dock bara finnas i Tyskland för närvarande där De Gröna har hyfsade siffror över sitt gamla valresultat och en nyckelroll att hålla kärnkraftsförespråkarna i schack.

Sedan kan man inte som vissa tror göra ett kärnkraftsbygge till ett "arbetsmarknadsprojekt" det är ett näringslivsprojekt inget mer eller mindre. Det är inte AF, FK, Socialtjänsten i kommunen och Europeiska socialfonden som anlitas utan högteknologisk expertis den bästa i världen. I högsta grad en internationell fråga där avfallsfrågan inte är okontroversiell vad vi tänker lämna efter att bevaka för kommande generationer dock inte vid Ringhals

Att nätet i dagsläget är bättre vid Ringhals än vid Forsmark och Oskarshamn är inget skäl då det handlar om hur det ser ut om 8-10 år. Barsebäck har av politiska skäl avvecklats och inom zon 4 gäller det nu att ta fram ersättningsel samt bygga ut ett bättre nät för att utjämna skillnaden mellan zon tre och zon fyra.

Vidare vet vi inte hur länge nuvarande kärnkraftsverk kan vara i drift. För varje år ökar risken för säkerheten och reglerna har skärpts. Det bästa är att det blir en bredare energiöverenskommelse i riksdagen annars är det risk att vi får en ankdammsdebatt i Varberg när jag träffar Ringhalsare på stan. Jag är medveten om att småskalig satsning på energisparande, sol och vind aldrig kan ersätta kärnkraften men jag förutsätter då ett lågenergisamhälle något helt annat än det som finns idag.

Inga kommentarer: