< div id=”header ”>< / div>

lördag 12 januari 2013

Fas 3 -en arbetsmarknad för gratisarbete!

Allt fler hamnar i fas3 och allt fler saknar statliga ersättningar för detta i form av a-kassa och aktivitetsstöd. Det sägs att ca 15% går vidare till något som är "bättre" och frågan är vad händer med de andra 85%? Riksdagen har fattat ett beslut som tydligen tas med en klackspark om att denna åtgärd inte ska ÖKA men det är just vad som sker.

Ska jag säga något positivt är det att många med handikapp får möjlighet till att ställa om och kanske efter att ha varit till ingen nytta chansen till en tillvaro med sysselsättning. Oftast går väl inte dessa på försörjningsstöd utan har en rehabersättning eller sjukersättning som bas.

Vidare kan de 15% som går vidare i form av lönebidrag eller till ett jobb gjort något i väntan på det. De med a-kassa och är äldre fasas ut och in i pensionsssystemet men hur många av dem har gått på försörjningsstöd och i så fall hur länge?

Jag skulle vilja se mer uppdelat statistik helst utifrån oss/de som är längst bort ifrån arbetsmarknaden och går på försörjningsstöd då det verkar som AF dumpar OSS som går där helt till kommunernas socialenhet och någon slags arbetsmarknadsenhet som är hopkopplad mer med soc än med AF.

Jag har själv en hoptotad rapport som jag själv fick begära ut just efter en arbetsprövning. Det handlar mer om att hur jag fungerar som människa än hur jag är tänkt att fungera på arbetsmarknaden. Det står att jag jobbat x antal timmar och om hur jag följt föreskrifter och ordningsregler än själva jobbet jag utförde.

Nog bevisar alla mina blogginlägg de senaste åren 1190 stycken någonting att jag gör något som liknar jobb och kräver en del förarbeten och kunskap om hur omvärlden fungerar?Dessutom mina politiska aktiviteter där jag syns utåt? Mycket vad jag verkligen kan är inte intressant för dem som bedömer folk utifrån arbetsmarknaden utan det är den sociala situationen som är det viktiga.

Som det står: Med tanke på att Pierre inte varit i arbete på många år (jag frågar mig varför?) och SAKNAR vardagsrutiner har han gjort stora framsteg. Följ mig på facebook  och twitter så får vi se om utredaren hänger med i flödet! och nu agerar Miljöpartiet ÄNTLIGEN!

1 kommentar:

Rolf sa...

Man får inte glömma att de i fas 3 som får arbete oftast får det genom särskilt anställningsstöd. Här betalar staten arbetskostnaden med 910 kr om dagen under 1 år. Jag har många exempel inom kommunen att personen efter detta år sedan åter hamnar i fas 3. Ingen statistik finns om hur många av de 15% som får arbete som återkommer i fas 3 efter 1 års lönesubvetion.