< div id=”header ”>< / div>

lördag 10 november 2012

Viktiga frågor för väljarna som politikerna måste ta på allvar!

Läser på POLITIKERBLOGGEN om en Novusundersökning där det sägs att väljarna anser att 1) Sjukvård 76% 2)Skola och utbildning 72% och 3) Sysselsättning 63% som viktigare än "landets ekonomi" 59%.

Möjligen har "krismedvetandet" inte slagit rot att det finns oro i vår omvärld som påverkar landets ekonomi och men ska det göras satsningar så är det inom välfärden och förutsättningar för jobben. Det finns en majoritet 58% som anser att "äldreomsorgen" är viktig också.

Det är svårt att tolka när väljarna menar att miljö/klimat 44% menar som viktigaste fråga. För när det ställs krav på detta kommer det att kosta och krävas omställningar och då är frågan om alla hänger med. På samma sätt gäller invandring/integration som både MP och SD tycker är viktigt fast från olika ståndpunkter.

Skulle jag vara politiker skulle jag försöka hitta en samsyn i de tre viktigaste frågorna som väljarna anger på samma sätt som det finns en samsyn kring landets ekonomi. Det skulle gagna folket än att partierna ska fixa röster på dem som grund i nästa val.

Miljö/klimat måste drivas utifrån hållbarhetsprinciper och inte hur långt den tekniska utvecklingen kommit vad som är lönsamt att satsa på. Där finns en hel att göra och det räcker inte att ett parti har det som profilfråga det borde vara allas angelägenhet då vi berörs.

Invandring/integration är en brännande fråga dock ingen prioritetsfråga bland väljarna. Det kan dock inte tolkas vad väljarna MENAR när de anger det som en av de viktigaste frågorna. Är det att ta hand om människor och skapa mer öppenhet eller att vara mer restriktiv då frågorna inte förankrats hos en del väljare? Där krävs fördjupade studier i väljardjupet annars tar SD över agendan i frågeställningen.

Inga kommentarer: