< div id=”header ”>< / div>

torsdag 22 november 2012

Medborgarlön till alla -ropen skalla!

Göran Hägglund (KD) har varit Varberg och lovordat projekt som syftar till att få funktionshindrade och de med missbruksproblematik ska komma tillbaka i arbetslivet. Det är bara det att liksom det mesta som ska pushas på bygger det på bidrag om det ska lyckas. Nedan citerat ur artikel i HN.

"– Jag tror nyckeln är att det får ta den tid det tar och att bygga på den enskildes egen vilja. Vill man inte själv då är det jättesvårt. Varje människa är huvudrollsinnehavare i sitt eget liv. Det finns ingen annan som kan spela den rollen, säger Göran Hägglund.

Projekten ”Steget mot arbete” och ”Revansch” är ett samarbete mellan Varbergs kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och av den totala kostnaden på cirka 12 miljoner kronor har man fått 5,4 miljoner i EU-bidrag.

Eftersom projekten visar på bra resultat har socialnämnden beslutat att använda metoden på fler grupper och först ut är ett nytt "

Jag kommer då osökt in på tanken om medborgarlön läs Cornucopias tankar här. Vi får bidrag när vi studerar och vårdnadsbidraget är väl också ett bidrag som utgår bland alla bidrag liksom socialbidrag? Jag vill inte slå fast vad som är rätt eller fel men jag vill ändå slå fast att arbetslinjen idag är en bidragslinje som bygger på andras arbete för många grupper som står utanför.

De som har arbete har det ändå men de som står utanför lever i allra högsta grad på bidrag men värderas inte. Alltså kan vi lika gärna ge dem värderingen att de får en medborgarlön då det de omsätter och konsumerar ändå skapar arbete i någon form.

Nu när socialministern fått insikten och insynen hur människor som står utanför känner det borde det vara en KD-grej att markera "att alla människor har ett lika värde" och då är medborgarlön ett sånt erkännande.

Inga kommentarer: