< div id=”header ”>< / div>

torsdag 25 oktober 2012

Bra att papperslösa barn får rätt till skolgång men glöm inte andra utsatta!

"Utan mediabevakning inga katastrofer" skriver Johan Mast generalsekreterare Läkare utan gränser i en debattartikel i DN. Förmodar att det heller inte finns någon gräns för hjälpbehovet och alla har olika sätt på hur vi kan hjälpa till. Det sker oftast på ideell basis och genom bidrag.

Jag förmodar att Jan Björklund får äran att papperslösa flyktingar nu kommer att ha RÄTT till skolgång i Sverige. Fast det egentligen är regeringen OCH Miljöpartiet som ska ha äran att möjliggjort detta genom en uppgörelse.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 föreslagit att 25 miljoner avsätts för 2013 och beräknat 50 miljoner per år från och med 2014 för att ge statsbidrag till kommunerna för den här gruppen elever.

Förslaget går i korthet ut på att Barn som vistas utan tillstånd får rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Det införs ingen skolplikt för dessa barn och barn som vistas här utan tillstånd får samma rätt till skolskjuts som elever och elevresor som barn bosatta i landet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. 

Jag förmodar att reptilerna har synpunkter på förslaget innan det ens har lästs och har en uppfattning i det omöjliga i förslaget men att det nu finns en samstämmighet bland fem av riksdagens partier gör att det nu finns en enighet över den s.k blockgränsen. Men vi får inte glömma dem som aldrig lyckats ta sig hit det är där Läkare utan gränser gör nytta.

Inga kommentarer: