< div id=”header ”>< / div>

fredag 20 april 2012

Vad blir det av gröna Moderaterna efter Arkelsten?

Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten byts ut. Hon var tidigare miljöpolitisk taleskvinna för moderaterna och har haft ambitionen att lyfta in de gröna frågorna i partiet ungefär som arbetslinjen matchats in i de NYA moderaterna. Ny partisekreterare blir nu Kent Persson! Vars blogg du kan läsa här.

Jag tillhör dem som är positiv till att andra partier blir grönare och att inte besserwisserpartiet Miljöpartiet står och mästrar hur dåliga alla är utom dem själva i miljö- och klimatfrågan. Det VET vi!

Om nu M får en partisekreterare med en annan framtoning återstår att se om det leder till någon förändring av partiet. Anders Borg vill antagligen inte se ett samarbete med partier som höjer skatter men hur vore det att ta tag i de 16 nationella kvalitétsmålen?

M är bra på ekonomisk styrning och MP på att framställa sig som bäst på miljö- och klimat. S på att kritisera brister i välfärden. Sanningen om att upprätthålla HÅLLBARHET inom alla områden är nog att erkänna att det finns tre block eller rättare sagt komponenter i svensk politik men tydligen tillhör MP rödgrönt enligt opinionsmätningarna men jag anser att allianser måste skapas ibland åt vänster och ibland åt höger för att uppnå stabilitet i den praktiska politiken. Så arbetar man i kommunerna!

Inga kommentarer: