< div id=”header ”>< / div>

onsdag 22 februari 2012

Miljöpartiet ett parti för lärare och statsanställda!


Högre löner till lärare och bättre status för lärare är det läratäta miljöpartiets budskap för kvalitét i skolan och jag vet av egen erfarenhet att utbildningsföretag bjuder över varandra med spetsutbildningar till höga kostnader för att nischa arbetsmarknaden.Schlaugen och jag med ett annat synsätt på skolan som lära för livet kanske har en annan utgångspunkt än karriäristen. Det är mindre klasser som ger bättre resultat för eleven. Men MINDRE klasser? Det kan väl inte ge mer lön till läraren som får mindre elever dock mer TID för VARJE ELEV som i späd ålder förses med elementär datakunskap? Ja MP och jag är av annan uppfattning att bara lärarnas STATUS höjs och högre löner så fixar sig resten? Att andra grupper vill kompensera också blundar man för.Jag ger mig för MP är inte längre mitt parti mer än att jag blev invald som ersättare i kf valet 2010 men märker att jag och MP:s rikstrategi börjar vika av åt olika håll.

Jag är av uppfattningen att när klasskillnader ökar i samhället, när barn kanske har en otrygg ensamförälder kanske med flera barn kan vi inte lägga ALLT på skolan och i synnerhet inte LÄRAREN.Det behövs kringpersonal för att en skola ska fungera, det behövs bra kontakter med föräldrarna och skolan för att bilda en TRYGGHET för studier. Nu har MP tagit upp kampen att bli något slags "vänsterfolkparti" och ser därför Björklund och co som någon slags motpol i det liberala mittfältet så de får väl fortsätta med det.GRÖN politik är det inte när man övergår från att vara ett idéparti till ett intresseparti för en speciell yrkesgrupp.

En annan fråga är trafikpolitiken. Jag bor i det hårt trafikerade avsnittet mellan Malmö-Göteborg där SJ lägger ner tågtrafiken. Jag har läst mängder med klagomål från miljöpartister på facebook mot just SJ och i Varberg slutade de med ett bemannat biljettkontor och då återstod endast Hallandstrafiken som tagit över biljett- och kundexpeditionen. SJ hänvisar till konkurrensen från andra operatörer och MP:s SJ-kramande är väl känt och att Västkustbanan är inget höprioriterat höghastighetsläge för miljöpartister. Ännu en fråga där jag frågar mig vad vill MP mer än det andra partier vill. Bygga dubbelspår genom Varberg samt PRIORITERA tågsatsningar så att SJ ska bli lönsamt igen? Har jag intresse av SJ som inte ens är intresserad att ha ett kundcenter i en mellanstor ort? Nej!Nu ska jag inte gnälla mer på MP utan bara säga tack och adjö för mitt engagemang att vilja vara aktiv i riksorganisationens göranden och havanden men kanske besvarar på öppna enkäter då mitt svar iaf blir statistik nånstans.

2 kommentarer:

JT sa...

JoDu, lycka till att bilda Ringborgspartiet (Rip?). Det är svårt hitta ett parti som följer ens personliga linje till 100, om ens till 90 %. Själv kollar jag VART de vill komma, så man först är ense om målen i stort. Sedan kan man diskutera de bästa vägarna dit och då finns även i det rätt homogena Miljöpartiet ofta fler än ett förslag. Det hör till demokratin att diskutera fram det bästa vägen m h a deltagarnas erfa och kunskaper.

Själv vill jag ha en diskussion om vad som händer EFTER järnvägen, då den inte räcker för både tungt gods och lättransporter. (korta.nu/NyKollektivtrafik).
En annan fråga är hur man kompenserar de allt högre transportkostnaderna för dem utanför tätort. Ännu en svag punkt för mp. (tinyURL,com/GeoProB).

Jag ser, som sagt, till mp:s övergripande mål, som deras unika prioritering av ekologi och överlevnad för kommande generationer och miljö FÖRE ekonomisk tillväxt som den enda rätta. Övriga partier är just ute efter att gynna sina grupper ekonomiskt i första hand (höger - vänster).

Tycker överlag de aktiva i mp gör ett mycket bra, ambitiöst och effektivt arbete, jämfört med "förtroendevalda" i andra partier. Vi har ett ansvar att göra dem ännu effektivare och får bästa responsen hos mp. Självklart ska alla partier få chansen att bli bättre.

JT sa...

JoDu, lycka till att bilda Ringborgspartiet (Rip?). Det är svårt hitta ett parti som följer ens personliga linje till 100, om ens till 90 %. Själv kollar jag VART de vill komma, så man först är ense om målen i stort. Sedan kan man diskutera de bästa vägarna dit och då finns även i det rätt homogena Miljöpartiet ofta fler än ett förslag. Det hör till demokratin att diskutera fram det bästa vägen m h a deltagarnas erfa och kunskaper.

Själv vill jag ha en diskussion om vad som händer EFTER järnvägen, då den inte räcker för både tungt gods och lättransporter. (korta.nu/NyKollektivtrafik).
En annan fråga är hur man kompenserar de allt högre transportkostnaderna för dem utanför tätort. Ännu en svag punkt för mp. (tinyURL,com/GeoProB).

Jag ser, som sagt, till mp:s övergripande mål, som deras unika prioritering av ekologi och överlevnad för kommande generationer och miljö FÖRE ekonomisk tillväxt som den enda rätta. Övriga partier är just ute efter att gynna sina grupper ekonomiskt i första hand (höger - vänster).

Tycker överlag de aktiva i mp gör ett mycket bra, ambitiöst och effektivt arbete, jämfört med "förtroendevalda" i andra partier. Vi har ett ansvar att göra dem ännu effektivare och får bästa responsen hos mp. Självklart ska alla partier få chansen att bli bättre.