< div id=”header ”>< / div>

torsdag 8 december 2011

Världens bästa skitskola!

UPPLYSANDE var det program om vinstmaskinerna som sändes i SVT. När kvalitetskrav kommer i kläm och resutaten en andrahandfråga så blir vinsten en huvudfråga för vissa aktörer i skolvärlden. Att friskolor etablerar sig har kommit för att stanna men det behövs uppstramning av den explosion som skett av friskolor som har vinsten som huvudintresse framför en långsiktighet i verksamheten.

Jag är POSITIV till pedagogisk mångfald, pluralism vad gäller aktörer som driver friskolor men ser att det ibland drar iväg för fort och att skolinspektionen inte har koll på allt.I synnerhet inte många politiker på kommunplanet som inte har koll eller har vett att kolla upp utan ser det som en rättvisefråga vad gäller valfrihet. Jag är också för ökad valfrihet men inte till vilket pris som helst då inte bara skolor spelar ut varandra utan också kommuner. Skolinspektionen har då det beslutande ansvaret och kommuner har då att yttra sig och bereda vägen.Nu ska en översyn ske och det finns redan en parlamentarisk majoritet för en skärpning av regelverket.Bra då kanske vi får en mer sansad debatt om skolorna framöver.

Inga kommentarer: