< div id=”header ”>< / div>

lördag 18 november 2017

Miljöpartiets partistyrelse går in och tvångsförvaltar lokala- och regionala partiavdelningar !


MP UMEÅ och VÄSTERBOTTEN är satt under tvångsförvaltning från den centrala partistyrelsen inom Miljöpartiet.

Konflikter sägs ha funnits under 20 års tid.Enligt en bedömare är det uteslutningar som måste till för att få rätsida på saken.

Att inget gjorts under 20 års tid säger lite vilken kultur som funnits och att gå in med tvångsförvaltning med tillsättande av en central styrelse att Miljöpartiet i Umeå och MP Västerbotten egentligen borde upplösas och börja om på scratch.

Inget löses genom att låta centralmakten ta över något som borde fungera lokalt eller regionalt. I praktiken odugligförklarar MP Riks att det är odugliga beslutsfattare också och att de själva vet bäst hur saker och ting ska fungera.

fredag 17 november 2017

Fördelningen av nyanlända till Halland är nu klar för 2018 !Antalet nyanlända som ska fördelas över Halland är nu klart vad gäller 2018.

Fördelningen grundar sig bland annat på tidigare mottagande. Kungsbacka har då varit den kommun i länet som tagit emot minst i förhållande till sin folkmängd, och bland de kommuner i landet som legat lägst. Även förra året fick Kungsbacka i uppdrag att ta emot fler nyanlända än sina halländska grannkommuner.

I Kungsbacka är det 293 nyanlända personer som fått uppehållstillstånd och under 2018 får möjlighet att flytta in och etablera sig i kommunen.

Tilldelningen för övriga kommuner i Halland se nedan

Varberg 138 personer

Halmstad 90 personer

Falkenberg 41 personer

Laholm 15 personer

Hylte 5 personer

torsdag 16 november 2017

Är det propagandabilden eller verkligheten som gäller för Sverige i klimatfrågan?

Propagandabilden hur bra Sverige är när det gäller klimatfråganVerkligheten vad som händer om vi alla ska leva som Sverige


Läs denna bloggen.

onsdag 15 november 2017

Vinnaren i Alliansen plus MP:s budget i Varberg är kultur- och fritidsnämnden !


Kultur, fritid och idrott

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts inom kultur, fritid och idrott. Det har handlat om massiva investeringar i nya idrottsanläggningar, ökat stöd till föreningslivet, utökad ungdomsverksamhet, breddad kulturverksamhet och satsningar på konstnärlig gestaltning. Inför 2018 tillför Alliansen och Miljöpartiet ytterligare 4,0 miljoner kronor till olika satsningar inom kultur, fritid och idrott.

De verksamheter som genomförs i kultur- och fritidsnämndens regi bidrar till att skapa ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle med aktiva, hälsosamma och engagerade invånare. Resurserna som nämnden förvaltar över ska nå ut i hela kommunen och fördelas jämställt mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. Uppdraget gäller alla åldrar, men barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp.

2018 kommer en helt ny verksamhet att startas inom kultur- och fritidsnämnden då konceptet ”Aktiv senior” införs. 2,5 miljoner kronor tillförs nämnden för att tillskapa ett mobilt team, som ska verka i hela kommunen, och för att finansiera en ny mötesplats för seniorer inne i centrala Varberg. Syftet med ”Aktiv senior” är att det ska finnas aktiva och öppna mötesplatser riktade mot seniorer i kommunens olika delar.

Kommunen kommer att arbeta med stöd till föreningar och andra ideella krafter, som bedriver verksamhet på mötesplatserna
. Innehållet och formerna för den nya mötesplatsen på Lorensberg i centrala Varberg kommer att arbetas fram i nära samarbete med pensionärsorganisationerna.

Inom kulturområdet utgör Kulturhuset Komedianten det naturliga navet, som en kulturell mötesplats med stadsbibliotek, konsthall, teater och konstverkstad.

Lokalbiblioteken fortsätter sin utveckling mot att bli lokala kulturcentra i de olika kommundelarna
. Satsning på meröppna bibliotek som hittills genomförts i Bua och Rolfstorp kommer att fortsätta med ytterligare ett bibliotek under 2018. Därmed kommer fler människor att få tillgång till bibliotekets resurser på sina egna villkor.

Även konsten tar en allt större plats i det offentliga rummet i Varberg och satsning om 1 miljon kronor per år med inriktning mot serviceorter, kyrkbyar och landsbygd fortsätter under 2018. Pengar tillförs också från och med 2018 för att bättre sköta underhållet av den offentliga konsten.

Renoveringen och tillbyggnaden av Varbergs teater kommer att slutföras i början av året.

Ungdomsverksamheten vilar idag på tre ben:sex ungdomsgårdar, ungdomshuset Centralen och den mobila ungdomsverksamheten MUVE. Ungdomarna får idag ta ett stort eget ansvar för aktiviteter och event, vilket stärker deras självkänsla och självständighet.

Kulturskolan, som riktar sig mot Varbergs barn och unga, har förändrat sina verksamheter så att man idag når ut till betydligt fler barn och unga i kommunen. Genom ett aktivare samarbete med skolan, genom så kallade kulturköp, är det ännu er som får möjlighet att pröva på vad kulturskolan har att erbjuda. Arbetet med att få in fler killar i verksamheten fortsätter under 2018.

Under ett flertal år har mycket stora satsningar gjorts på renovering och nybyggnation av idrottsanläggningar i kommunen. Dessa satsningar förstärks ytterligare under kommande år.

Efter 2017 års storsatsning på Tresteget i Trönninge fortsätter arbetet med ytterligare idrottsanläggningar under 2018, bland annat en ny konstgräsplan på Håsten, en ny omklädningsbyggnad på Ankarvallen och en ombyggnad av Lindvallens idrottsanläggning.

Den treåriga specialsatsningen på att rusta upp föreningsägda ridanläggningar fortgår även under 2018, vilket också bidrar till att gynna flickors idrottande.

Under 2018 kommer spaden att sättas i marken för kommunens största idrottssatsning genom tiderna i form av en ny bad- och simanläggning på Håsten. Anläggningen kommer att innehålla en femtiometersbassäng, ett aktivitetsbad med rutschkanor, en multibassäng, en relaxavdelning, ett gym och en kafeteria.
Dessutom kommer anläggningen att byggas ihop med Varbergs ishall för att skapa ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. I januari 2021 ska den nya bad- och simanläggningen stå klar.

måndag 13 november 2017

Alliansen plus MP i Varberg en konstruerad allians som inte kommer att hålla ihop i valrörelsen då partiprofilering gäller !


Alliansen och MP har majoritet för sin budget i Varberg men sammantaget verkar denna koalitionen inte att vara ett lyft inför valet.

Jag har bloggat tidigare hur "koalitionen" kunde sett bättre ut och nu sneglar alla partierna mot valet.

Partiegoismen går före samverkan. Centern önskar att de blir den största grupperingen i nästa fempartistyre och det kan de ju drömma om idag. M har börjat återhämta sig med kraft och partier som ligger ovanför sina nivåer från förra valet kommer att attackeras.

Idag har centern sju mandat i Varberg och kommer sannolikt att toppa med Christofer Bergenblock som har en bra plattform i nuvarande kultur- och fritidsnämnd. Han har säkert Miljöpartiets helhjärtade stöd bakom sig för vad skiljer egentligen centern och Miljöpartiet i varbergspolitiken? INGENTING.

Nästa svaga parti är Kristdemokraterna som riskerar mista sin representation. Har de någon profil alls egentligen i Varberg? NEJ

Alliansens starka partier är Moderaterna och Centern de har lagt beslag på inflytelserika ordförandeposter som gör resten till myror. En myra kan sticka upp mer än de andra Tobias Carlsson för Liberalerna. Hamn- och gatunämnden är inte att förakta som plattform.

Moderaterna har idag 14 mandat det är dubbelt så många fler än centern som är näst största gruppering. M behåller sitt inflytande och tack vare ny partiledare och ett tuffare program från riksnivån stoppar de flödet till Sverigedemokraterna.

Lokalt fungerar samarbetet mellan Miljöpartiet och Moderaterna väldigt bra i Varberg kanske för bra. Vinnaren i det samarbetet är M. Moderaterna kommer att mobilisera upp inför valet men vad har Miljöpartiet att komma med? Jag vet faktiskt inte i dagsläget.

söndag 12 november 2017

Socialdemokraterna i Varberg vill höja skatten med 50 öre - för välfärdssatsningar och inför seniorkort för 65+ med fria bussresor !


Socialdemokraterna i Varberg går fram med en skattehöjning på 50 öre i budgeten för att framförallt behålla kvalitén och satsningar inom välfärden.

Ett axplock ur S budget:

Förskolor och fritidshem inom grundskolan föreslås satsning på för att stärka bemanningen.

Skolan ges bättre förutsättningar enligt de riktade statsbidragen till kommunen.

Ett mål sätts upp om att få till stånd 120 extratjänster för att få ut nyanlända i jobb.

Extrasatsning görs för sommarjobb för bättre skötsel av våra parker och grönområden.

Föreningsdriven verksamhet för pensionärer är något som bör tittas närmare på.

Stor satsning görs på fria bussresor för 65+ och införandet av seniorkort.

Äldreomsorg och demensvård får extra resurser till personalförstärkningar.

SD i Varberg vill inom ramen för oförändrad skatt vara oppositionen !

Sverigedemokraterna i Varberg vill mycket inom ramen för oförändrad skatt i kommunen.

Tunnelprojektet med medfinansiering från kommunen säger SD nej till men då måste beslut om avtalet med Trafikverket brytas.

SD vill medvetet satsa på landsbygdsutveckling vad gäller bostäder, skolor. förskolor. lekplatser och kollektivtrafik.

SD vill ha en "nollvision" för asyl- och anhöriginvandring.

Många av de förslag som lagts som motioner finns i budgetförslaget som uppdrag nu i budgeten. Det finns inte mindre än 33 sådana uppdrag i SD:s budgetalternativ.

Några av dessa uppdrag är att ta bort de ekologiska målen för livsmedelinköp och att vilja satsa på nya reaktorer vid Ringhals.

lördag 11 november 2017

Vänsterpartiet i Varberg vill höja skatten med 50 öre och vill ta bort effektiviseringskraven på nämnderna !


Vänsterpartiet vill höja skatten med 50 öre för att klara satsningar inom skola, vården, omsorg infrastruktur, miljöarbete med mera.

V tycker också att en satsning på äldre med seniorkort för 75 + bör kompletteras med en satsning för avgiftsfria bussresor för ungdomar.

Klart är att förutom mer personal i krävande yrken som socialtjänsten och vård behövs en uppgradering med bättre löner och kortare arbetstider för att det ska bli attraktivt att söka sig dit och för att få kompentent personal och också orka med.´Då måste kommunen vara beredd att betala för en kvalitetshöjning och för att nå minskade sjuktal.

V betonar bristen på hyresrätter och landsbygdens roll och att kulturgarantin ska omfattas av alla i kommunen.

V gillar inte de sparbeting som kallas "effektiviseringskrav" och vill att det begreppet med procentsats tas bort.

fredag 10 november 2017

Utrymningen av Åkaren är bara halvvägs - Varbergs Bostad har till uppgift att fixa ersättningslägenheter !

Så kom det då en stor artikel om ÅKAREN med mig på bild i HN.

Artikeln är på en betalsida på nätet därför länkar jag inte artikeln men publicerad 10 november i pappersupplagan Hallands Nyheter.

Fakta är att beroendeenheten har flyttat till kv Bolmen med sin verksamhet. Akutboendet flyttar till ett nedlagt HVB-hem som står tomt ute i Väröbacka vid årskiftet. Det är det som kan kategoriseras verksamheter.

Av de återstående i boendedelen är tre uppsagda med anvisningslägenhet genom kommunen och ca 12 personer som återstår tänker Varbergs Bostad AB fixa permanenta lägenheter.

Varbergs Bostad AB avser att under 2018 kartlägga Åkaren för att 2019 komma igång med renoveringsarbeten.
Att jag själv hamnar 300 meter ifrån i en rivningsfastighet har mindre betydelse. Det intressanta i nuläget är vad hamnar de övriga 12 som inte är uppsagda och vad är det för typ av boende Varbergs Bostad AB tänkt erbjuda dem?

I nästa vända därefter är det intressant vilka kommer att flytta in på Åkaren när renoveringen är klar?

torsdag 9 november 2017

Socialförvaltningen i Varberg går före alla i bostadskön hos VBAB !


Jag var på besök hos Varbergs Bostad och ja det är väl ca 10 års kötid för den som står i kön men har du förmånen att ha "socialt kontrakt" går du före alla i kön dock som "andrahandshyresgäst" då socialförvaltningen är hyresgästen. Folk måste ju ha nånstans att bo. Så jag tog reda på lite fakta om bostadssituationen i Sverige och i Halland. Trevlig läsning !

Bostadsmarknadsenkäten 2017

Bostadsmarknaden 2017-2018 i sex punkter

•Av landets 290 kommuner bedömer 255 att det är underskott på bostäder på marknaden. Det är en ökning med 72 kommuner på 2 år.

•Situationen är fortfarande ansträngd för grupper som är nya på bostadsmarknaden, så som unga och nyanlända, men även för äldre som vill flytta till en mer tillgänglig bostad. Detta trots ett ökat bostadsbyggande.

•Drygt 250 kommuner uppger ett underskott på bostäder för nyanlända. Lika många kommuner uppger ett underskott på bostäder för ungdomar. Kommunerna återfinns i alla kommungrupper, såväl i storstadsregioner som i kommuner med mindre folkmängd.

•Läget har försämrats när det gäller tillgången till särskilda boendeformer. Sämst är situationen för personer med funktionsnedsättning där 163 kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder.

•Drygt 11 000 allmännyttiga bostäder såldes under 2016. Över 90 procent av dem såldes till privata hyresvärdar för fortsatt uthyrning.

•Allt fler kommuner tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Över hälften av landets kommuner har antagit riktlinjer under innevarande eller föregående mandatperiod.

Bostadsmarknaden 2017 (Hallands län)

Bostadsbyggandet i länet ökar. Under 2016 Färdigställdes 1485 bostadslägenheter i Halland. Av dessa är 870 lägenheter i flerbostadshus, 577 småhus och 38 utgörs av specialbostäder. Inte sedan 2008 har färdigställandet varit så högt i länet. Trots den ökade andelen färdigställda bostäder anger samtliga kommuner att det råder brist på bostäder i kommunerna som helhet samt i centralorterna. Samtliga kommuner bedömer att detta underskott på bostäder kommer att kvarstå även om tre år.

Bostadsmarknadsanalysen för Hallands län är en del i länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

Publikaton klicka här

Sociala kontrakt ökar

"Unga, äldre, nyanlända och de som behöver hjälp av socialtjänsten. Det är grupper som bostadsbristen slår hårt mot"
(Hem & Hyra)

onsdag 8 november 2017

Politikerna döljer dolda utsläpp som påverkar klimatet !


Klimatfrågan är alla partierna överens om i stort sett. Nu har Naturskyddsföreningen kommit på att inte alla utsläpp räknas in i statistiken.
"Sverige framställs ofta som ett föregångsland när det kommer till utsläppsminskningar. Den bilden är dock inte helt sann. Faktum är att de utsläpp av växthusgaser som vår konsumtion orsakar, de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen, inte har minskat alls. De här utsläppen är faktiskt dubbelt så stora som de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Två tredjedelar av de konsumtionsbaserade utsläppen sker i andra länder. Trots det omfattas inte de här utsläppen alls av dagens klimatpolitik."
Den som vill veta mera om hur Naturskyddsföreningen ser på det hela ska klicka på denna länken.

tisdag 7 november 2017

S i Falkenberg satsar på avgiftsfria bussar för både äldre och yngre !


VÅRT FÖRSTA VALLÖFTE:

FRIA BUSSRESOR FÖR ÄLDRE OCH UNGDOMAR.


"Om vi får förtroendet att leda kommunen efter valet kommer vi att satsa på avgiftsfria kollektivresor för ungdomar (13-19 år) och äldre (+75 år).

Som hela kommunens framtidsparti prioriterar vi att hela kommunen måste hålla ihop. Att ta sig till mötesplatsen, fritidsintresset eller kompisen i en annan del av kommunen ska inte vara en klassfråga, ökad rörlighet minskar också klyftan mellan stad och landsbygd. Samtidigt gynnar ett ökat kollektivresande miljön och folkhälsan.

Satsningen på ungdomar möjliggörs till viss del av den rödgröna regeringens statsbidrag till fria bussresor för ungdomar på sommarlovet. Förslaget i övrigt finansieras fullt ut i det budgetförslag för Falkenbergs kommun som vi presenterar den närmaste veckan."

Socialdemokraterna i Falkenberg kopierar nu Varberg där Alliansen och Miljöpartiet lovat införa seniorkort för äldre 75+ dessutom utvecklar de avgiftsfria bussresor att även gälla i tonåren. Kostnad enligt deras beräkningar 5 miljoner i sitt falkenbergsförslag . För Varbergs del kostar seniorkortet ca 3 miljoner.