< div id=”header ”>< / div>

torsdag 17 augusti 2017

Agneta Börjesson (MP) lämnar riksdagen efter nästa val !


Agneta Börjesson (MP) ställer inte upp mer till riksdagen ´

Miljöpartiet i Halland som tycks ha det jobbigt inte mer än 2,9 % i opinionen (SCB)får söka sig en ny toppkandidat. Det kommer att bli mycket intressant om det är någon jag gillar eller kommer att såga.

Agneta Börjesson

"Efter en skön sommar där jag haft tid att tänka har jag bestämt mig för att inte kandidera ytterligare en gång till riksdagen. Om jag får fortsätta till valet så kommer jag att ha jobbat 20 år med rikspolitik som vice sammankallande i PS, planeringschef på finansdepartementet, partisekreterare och riksdagsledamot. Innan dess 10 gånger som kongressordförande och ett antal turbulenta år som sammankallande i riksvalberedningen.
Många fantastiska år tillsammans med många kloka och fantastiska människor. Jag brinner fortfarande för grön politik och kan bara rekommendera er som skulle vara sugna på att jobba politiskt att göra det, men för mig är det nu tid att lämna över staffetpinnen"

För övrigt tack Agneta Börjesson för att allt du gjort för Miljöpartiet och för Halland inte minst !

onsdag 16 augusti 2017

Miljöpartiet är med om uppgörelse 8 miljarder extra till försvaret redan nu 2018-2020 - vad blir då kvar till miljö- och klimat?


Regeringen ihop med centern och moderaterna är nu överens om drygt 8 miljarder EXTRA till försvaret för åren 2018--2020.

Försvarsbeslutet från 2015 är nu fullt finansierat.

Samtidigt har amerikanska marinkåren anlänt i samband med den stora försvarövningen Aurora17.

Miljöpartiet upplever en av sina värsta kriser någonsin och uppträder som att de själva inte har någon de leverar ju? Nu senast 2,6 % i INZIOS mätning.

Lorentz Tovatt som nu efterträder Åsa Romson har till uppgift att sticka hål på centern i klimat- och miljödebatten ägnade sig en stund på natten att försöka snabbspåra mig ut ur gruppen Grön Omstart vilket ledde till att jag tog bort honom som fb-vän istället.

Lorentz Tovats parti MP och.... C är bästa vänner regionalt i Halland och i fyra hallandskommuner och gör inte en fluga förnär att sticka hål på varandra. Nu finns dessutom stora blocköverskridande uppgörelser i riksdagen mellan just MP och C. De kanske ska sitta i regering ihop nästa val vem vet?

Uppkomlingar som kommit sig fram via en språkrörsroll i Grön Ungdom verkar ha snabbspår och VIP-position att bli något fint i Miljöpartiet. Men det återstår att se om det blir så mycket mer nu när Miljöpartiet lovar 8 miljarder till försvaret och intecknar en hel del av budgetutrymmet inför nästa mandatperiod. Sitter Lorentz Tovatt kvar i riksdagen då tro och det kanske är centern som sitter i regeringen?

tisdag 15 augusti 2017

Kommer kultur- och fritidsnämnden i Varberg att avstyrka detaljplanen som vill storexploatera kv Snidaren?

Husen på bilden finns inte längre på Malmgatan i kv Krukmakaren det ska ersättas med ett hus med 40 bostadsrätter.

Gällande byggnationen har jag tillstyrkt detaljplanen då ingen omfattande bebyggelse finns i cess närhet och inga direkta kulturvärden förelåg för rivning. Ett exempel på "varsam" förtätning även om det kanske finns synpunkter hos de närmaste grannarna.

kv Snidaren är nu nästa föremål till att få en förändrad detaljplan. det innebär fler rivningar ersatt med helt ny bebyggelse om detta går igenom.

Kritiken mot att fortsätta storstadsbyggnationen Lorensberg österut mot Snidaren i centrala Varberg skapar protester.

Trafikbullerutredning kv Snidaren

Ett förslag till yttrande på REMISS till detaljplan gällande Snidaren har varit uppe i kultur- och fritidsnäämndens arbetsutskott

Detaljplan för SNIDAREN 1,13,14 och 15, Varbergs kommun

Förslag till beslut

Att föreslå: Kultur- och fritidsnämnden avstyrka förslaget till detaljplan för bostäder kv Snidaren 1, 13, 14 och 15, Varberg. Nybyggnation i enlighet med planförslaget innebär att den redan voluminösa och storskaliga miljön (”storstadskaraktären”) inom de intilliggande kvarteren Lorensberg och Kanngjutaren riskerar att förstärkas. En omarbetning av planförslaget bör ske, där fokus läggs på byggnader i tre till fyra våningar och större hänsyn till omgivande kulturmiljöer. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på fastigheten Snidaren 13 bevaras

saxat från Hembygdsföreninbgen Gamla Varberg:s hemsida
"”Idag är byggidealet sex våningar”

Förtätningen av våra städer diskuteras livligt. I Uppsala finns en forskargrupp runt professor Per G Berg vid Lantbruksuniversitetet, som studerar förtätningens effekter.

De förespråkar balans mellan täthet och gleshet. Till Upsala Nya tidning säger han att folk vill bo glest och tätt på samma gång. I sexvåningshus ser man t ex inte föräldrar att släppa ut sina barn på gården. Det är för långt bort. Vuxna känner sig övervakade på gården och undviker den. – Idag ska man ha in så mycket människor som möjligt. Skillnaderna i ljusinsläpp blir dramatiska. En gård med gårdshus som omgärdas av sexvåningshus har tio gånger mindre ljus än en rimligt rymlig gård utan gårdshus omgärdad av fyravåningshus.

Att förtäta för mycket skapar inte den sociala närhet som man eftersträvar. Då behåller mänisor sin sociala distans. Trygghet, nytta och gemenskap går förlorad.

Detta är tankar som byggnadsnämnden i Varberg borde känna till innan de godkänner detaljplanen för del av kv. Snidaren"

måndag 14 augusti 2017

Hellre ny bokbuss än nya konstgräsplaner i Varberg om vi ska prioritera !

Budgettider närmar sig i Varbergoch politiker ska prioritera vad som är VIKTIGAST. Jag är för närvarande partibefriad och har inget parti att bolla med utan måste tänka fritt själv vad som står på min prioriteringslista

Prioritet nr 1 på min investeringslista i Varbergs kultur och fritidsnämnd står en NY bokbuss. Den gamla har närmat sig över tioårsstrecket och ett skäl att byta ut den är att hitta bränslen som är mer tidsenliga och fossilfria helst. Förra året hamnade bokbussen inte i prio 1 men närmar sig det nu. De viktiga övriga investeringar som nämnden beslöt om förra året är på gång och beslutade.


Nedprioriterat på min lista är konstgräsplaner och en fuling gjordes av Sparbankstiftelsen att OM kommunen investerar i en ny konstgräsplan i Väröbacka med omnejd så sponsrar de en ny konstgräsplan på Håsten. Det kan tänkas att politikerna faller för lockbetet men trots ett kommunfullmäktigebeslut redan 2014 har kommunen haft svårt att verkställa det beslutet och ligger på en kostnad ungefär samma som bokbussen.

Vad gäller konstgräsplaner pågår också en diskussion om miljöval och den känns inte riktig färdig tycker jag i Varberg. Kommer upp i nämnden tror jag framöver om de inte försöker mörka frågan från de styrande Alliansen och Miljöpartiet i Varberg.


söndag 13 augusti 2017

Två S-motioner som handlar om kulturmiljön på väg fram !

Varbergs politikers bristande hänsyn att ta tillvara på kuturmiljön har föranlett socialdemokraterna att motionera om detta. Jag BIFALLER naturligtvis båda motionerna då de ändå hindrar den nyliberala framfarten att det ska byggas till varje pris utan att ta hänsyn till kulturmiljön !


lördag 12 augusti 2017

SD i Varberg förnyar i nämnderna !


Min kollega i kultur och fritidsnämnden i Varberg Mia Petzäll lämnar sin plats. SD får därmed äran att inte bara ersätta platserna efter paret Qvist i barn- och utbildningsnämnden, miljönämnden och lokala säkerhetsnämnden utan i ytterligare en nämnd.

Bra det kan ju bli en del förnyelse då fåt vi hoppas. Det som är negativt är att SD kommer att tappa tempo inte minst inför budgeten i höst.

OM SD nu siktar på att bli ett av de större partierna inför valet måste man hänga med i framför allt barn- och utbildning och kultur- och fritidsnämnden.

MEN med tanke att köra in nytt folk kan det ses som en möjlighet. Det är inte roligt om det inte finns plats för alla aktiva annars.

I övrigt finns det traditioner i Varberg att tillhöra något av de två blocken som domineras av S eller M även om partier står utanför blocken i Varberg i valrörelsen.

För närvarande bildar Alliansen och Miljöpartiet i Varberg ett majoritetsblock och oppositionen är splittrad för det mesta.

SD har INGEN vågmästarroll i Varberg men ibland uppträder man som de vore det.I praktiken står de närmare alliansblocket vilket gör politiken en aning tråkig. Det är när S, SD, SPI och V går samman i kommunfullmäktige som man kan pressa majoriteten.

Men helt klart är att SD sätter färg på det första kommunfullmäktige till hösten i Varberg genom att få in nya namn i nämnderna.

fredag 11 augusti 2017

Dags för mig att lämna den SLUTNA gruppen Grön Omstart !


Det är dags för mig att lämna den slutna gruppen Grön omstart på facebook.

Gruppen bildades när det krisade för miljöpartiet strax innan Miljöpartiets kongress förra året och jag var fortfarande medlem i Miljöpartiet. Den fick inget automatisk stöd av partiledningen ej heller av ungdomsförbundet Grön Ungdom.

Den ville öppna diskussionen mellan medlemmar och sympatisörer för att demokratisera Miljöpartiet. Något man grymt misslyckats med. Kontroversiella beslut har tagits i riksdagsgruppen ändå och aldrig har väl MP stått det stora sossepartiet så nära och aldrig har väl uppgörelser med allianspartier tagits så många som nu.

Grön omstart är nu som att betrakta som ett bihang till Miljöpartiet och ofarliga men hade faktiskt en roll att spela i våras när motioner presenterades och alternativa kandidater fick utrymme. Dessa motioner sågades sedan jäms med knäskålarna på kongressen och de alternativa kandidaterna fick marginellt stöd.

Jag gick själv ur Miljöpartiet den 7 september 2016 men erfersom jag fortfarande har lokala uppdrag på grönt mandat ansåg jag mig kunna vara med i den här gruppen. Dessutom diskuterades framtidsfrågor som jag tycker är viktiga för vem som helst utan bindning till specifikt parti.

Viktiga medlemmar i gruppen är de med erfarenhet som ger gruppen Grön Omstart tyngd. Men har alltmer märkt att gruppen ägnar sig åt frågor typ "Hur ska vi vända Miljöpartiets nedgång?" och frågor som inte är dagspolitiskt aktuella varför gruppen lika gärna kunde vara öppen.

Argument för att inte öppna gruppen har varit att TROLL då får extra utrymme att ta över gruppen vilket jag inte förstår alls. Jag befinner på ofta på Twitter och är ganska medveten om dess betydelse och hur det verkar som en del ägnar heltid åt att söndra och härska där.

Då gäller det att ha en motstrategi: Jag följer och andra följer mig. De som är gröna eller miljöpartister är supersvaga på twitter de räknas ändå som ganska regeringslojala och nöjda med tillvaron och utvecklingen.

Alla vet att det finns stora miljöhot ja fredshot också men de som kallar sig gröna litar blint på den tekniska utvecklingen , att miljöpartiet får sitta kvar i regeringen och att de största hoten finns i riket som Nordiska Motståndsrörelsen, Nordisk Ungdom samt om SD blir större.

Det ska inte förringas att nazistiska och rasistiska krafter försöker nå inflytande och t.o.m. Die Grunen i Berlin hade en period då de fick lägga ner sin avdelning och ombilda den när mörkerkrafter försökte nästla sig in. Det var då Alternative Liste ansågs vara det gröna partiet lokalt.

Miljöpartiet har i början haft en brokighet som missnöjesparti men har alltmer framstått som rumsrent och regeringsdugligt genom åren då mycket slipats bort och partiprogrammet morderniserats. Duktiga politiker har matchats fram som bevisat kunniga men idag är MP som vilket parti som helst och har förlorat sin särart.

Troligt är att Miljöpartiet nästa år får mycket svårt att klara riksdagen och troligt är att de också tvingas lämna regeringen. Denna plan B om det går åt helvete finns inte i Miljöpartiet. Dess partisekreterare Amanda Lind ler varje gång det kommer en ny opinionsmätning och ser glad ut. - Miljöpartiet ser fram emot valrörelsen säger hon och att det vänder då. Fan tro´t men bakåt går det i valet i vilket fall som helst och någon Plan B finns inte.

torsdag 10 augusti 2017

Demoskop och Novus bekräftar: Väljarna flyger ifrån ett osynligt Miljöpartiet

Två mätningar från Demoskop och Novus har gjorts nu efter IT-skandalen och S klarar sig hyfsat bra för att ha offrat två ministrar men avstått att ta bort den tredje som alliansen riktat misstroende mot.

Miljöpartiet som tog semester (ja inga meddelanden från twitter under en vecka under IT-skandalen)och närmast dök under Pride har börjat slå mot Annie Lööf om flygskatten och pratar om lögner.


Centern slår tillbaka och säger att MP jagar resenärer och inte utsläpp och jag är benägen att hålla med. Kilomerskatt på lastbilar kallas för "avståndsskatt" ännu inte införd. Trängselskatt (avgift) som är införd säger som det är att undvika trängsel och var lätt att införa där det uppenbarligen är trångt.

Miljöpartiet har för övrigt synts väldigt lite under sommaren och det ger inget mervärde för ett parti som haft en nedåtgående parti under lång tid.

DEMOSKOP

Socialdemokraterna: 28,4 procent (+1,4)
Vänsterpartiet: 7,4 procent (-0,6)
Miljöpartiet: 4,4 procent (-0,5)
Moderaterna: 17,2 procent (+1,5)
Centerpartiet: 12,9 procent (+1,0)
Liberalerna: 6,4 procent (-0,3)
Kristdemokraterna: 4 procent (+1,4)
Sverigedemokraterna: 16,6 procent (-3,5)
Feministiskt initiativ: 1,6 procent (-0,2)

Källa: Expressen/Demoskop

NOVUS

S: 29,3 % (+2,0)
V: 7,6 % (-0,8)
MP: 3,9 % (-0,6)
M: 15,2 % (-0,7)
C: 12,8 % (+0,3)
L: 5,5 % (-0,3)
KD: 4,3 % (+1,0)
SD: 18,7 % (-1,3)
FI: 1,8 (+0,5)

onsdag 9 augusti 2017

Bekymmersamt läge att ha skulder till Varbergs Bostads AB om man vill ha eget kontrakt !


Vad gäller att få eget kontrakt hos Varbergs Bostad AB är inte bolaget förhandlingsbart.

Jag "råkar" ha skulder just till bosatadsbolaget men uppkom i en situation då jag lånat ut lägenheten till en person för 20 år sedan och trodde han skötte hyresinbetalningarna vilket han inte gjorde. Deesvärre hade jag inte frågat VBAB om lov att låna ut lägenheten då det var min dåvarande sambos son.

Jag sitter därför i sitsen att vara beroende av "socialt kontrakt" då jag fortfarande inte klarat av skulden som då uppkom men har fått beviljat skuldsanering sedan mars 2014.Eftersom jag ser ett slut på detta nångång orkar jag blogga om det.

"Framkom­mer det att hyresgästen har en problematisk eko­nomisk historik är Varbergs Bostad AB beredd att diskutera frågan, även om bolaget alltid förbehåller sig rät­ten att tacka nej till sökande med >skulder eller anmärkningar. Avgörandet är dels hur skulderna uppkommit och dels om sökande trots skulderna bedöms ha en möjlig­het att klara av att betala hyran. Det finns i princip bara en situation då Varbergs Bostad< inte är beredd att diskutera ett hyresförhållande och det är när sökande har skuld till bolaget"


Varbergs Bostad AB är tänkt att ta över huset jag bor i på Åkaren 170901 och där finns inga fristående lägenheter utan ALLA boenden omfattas av "sociala kontrakt". En av anledningarna att folk bor där är JUST att Varbergs Bostad inte har kunnat erbjuda lägenheter i det egna beståndet.

När jag hörde en radiointervju med VD:n på Varbergs Bostad: Ulf Hofstedt framställde han sig som både frälsare och i viss mån som över politikerna. Det enda han för övrigt är intresserad av är bra bokslut inte hur det går för människorna som nu ska ut från Åkaren.

"Det kommer att ta mellan sex och tolv månader att totalrenovera fastigheten Åkaren i Varberg – det tror vd:n på Varbergs bostad Ulf Hofstedt.
– Fastigheten är i ett sådant skick att den är i behov av en fullständigt genomgripande renovering och det är det scenariot vi planerar för, säger Ulf Hofstedt , som är VD på Varbergs bostad.
När renoveringen ska starta är ännu inte bestämt men alla hyresgäster måste flytta då"
tisdag 8 augusti 2017

Är Anders Borg en ny spottkopp likt Julian Assange?


Anmälan mot Anders Borg ska nu "sekretessprövas" innan det blir mer uttalanden från polisen.

"Det påstås en massa i media och saker skrivs upp till enorma proportioner. Någon har "läckt" någonting och frågan är vad som är sant och relevant i sammanhanget?" skrev jag i min blogg den 5 augusti när Anders Borg blev polisanmäld av polisen.

Det har nu varit en följetong i media som kan liknas vid ett drev och det har jag ju själv varit med om.

Det har varit mycket diskussion och spekulation på sociala medier som sysselsatt många.I mångt och mycket är det Lotta Gröning som försvarat Anders Borg hårdast. Inte konstigt när hon skrev att "Anders borg är alliansens främsta styrka" redan 2010 eller "Anders Borg
är en ny typ av politiker - en modern sådan"
från 2009.

Läs bara denna krönikan signerad Lotta Gröning från 6 augusti 2017.

"”Hänt i Veckan” samhället har slagit igenom när media och sociala medier drar igång ett drev mot förre finansministern Anders Borg utifrån rykten och andrahandsuppgifter som säger att han visat snoppen och kallat kvinnor för horor. Vi har med rekordfart kommit tillbaka till 1800-talet då människor sattes upp i en skampåle framför kyrkan och det var tillåtet för att spotta och håna personen i fråga. Det hade ingen betydelse om anklagelserna var sanna eller inte. Folkmobben och prästerskapet dömde. Det är skrämmande hur lågt ett civiliserat samhälle kan sjunka. Det här handlar inte om att försvara Anders Borgs eventuella handlingar. Utan det handlar i högsta grad om etik och moral."

måndag 7 augusti 2017

Solenergin kommer på bred front !


För dig som är speciellt intresserad vad som händer inom solenergibranchen rekommenderar jag att prenumera på denna länken : Solenerginyheter.se

Vad som är intressant kan vara laddningsbara batterier och billigare litiumbatterier med längre livslängd.

Hur utvecklingen kan pressa priserna på solceller.

Att det aldrig varit så fördelaktigt att investera i solenergi som nu.

Mer information om solceller kan fås av Energimyndigheten men kom ihåg att den sparade elen är den bästa elen alltid.

söndag 6 augusti 2017

Nybilsförsäljningen når nya höjder !


Försäljningen av bilar brukar indikera på om det går bra för Sverige eller som man sa förr "Går det bra för Volvo går det bra för Sverige"

"Hittills i år har det registrerats 218 252 nya bilar i Sverige, vilket är en ökning med tre procent jämfört med rekordåret 2016. Det förklarar Bertil Moldén på Bil Sweden med att det går bra för svensk ekonomi i stort.

Att Sverige befinner sig i en högkonjunktur bekräftades när SCB nyligen publicerade urstarka BNP-siffror. Detta talar för en fortsatt stark bilmarknad under resten av året, och vår prognos på 375 000 bilar i år är den högsta siffran någonsin sedan vi började mäta 1942, säger han."

Utan att snegla på nybilsförsäljningen vet vi redan nu att andelen och antalet eldrivma bilar kommer att öka framöver och då behövs batterier och de ska ju tillverkas nånstans. Förmodar att tyskarna blir ledande inom det området.

Något som är avgörande idag är priset, hur effektiva batterierna är och naturligtvis laddstolpar. Det är svårt att säga något om ett andrahandsvärde på en elbil men mycket hänger på batterierna och utvecklingen av dem.

Politikerna kan ju diskutera bonus/malus-system att fasa ut äldre bilar genom högre beskattning och ge förmåner för nybilsinköp. Men utvecklingen att ständigt stimulera bilsamhället är det sånt vi önskar oss? Isf i form av poolsystem då jag inte förstått värdet med att tvingas äga en bil för den som bor i centrum i större städer och för äldre som inte behöver pendla.

Men då måste politikerna stimulera fram andra transportsätt också för cykel och att åka kollektivt. Idag är samhället mest för bilismens villkor.