< div id=”header ”>< / div>

fredag 9 december 2016

Alliansen plus MP:s satsning på ett välmående Varberg 2017 !


IDROTT. Barn, unga och vuxna; alla behöver vi röra på oss för att må bra. Vuxna ansvarar förstås för sin egen hälsa, men vi vet att de vanor man har som vuxen ofta grundlagts redan som barn. Ur ett samhällsperspektiv är det därför viktigt att satsa på barn och unga när det handlar om att skapa hälsosamma vanor, som räcker genom hela livet.

Ansvaret för att hjälpa barn och unga i sitt idrott-ande kan sägas vila på tre parter; föräldrar, föreningar och kommun. Kommunens huvuduppgift är att underlätta för de ideella föreningarna att kunna bedriva sin verksamhet, vilket i Varberg görs med hjälp av kontanta bidrag, kommunala anläggningar, subventionerade anställningar och coachning. Samtidigt ställer kommunen krav på föreningarna att verksamheten ska vara jämställd, att den ska vara öppen för alla och att barnidrotten ska vara lekfull och helt befriad från elitsatsningar.

Mycket fokus hamnar naturligtvis på tillgången till ändamålsenliga och funktionella anläggningar. Det är därför ingen slump att Alliansen och Miljöpartiet under de senaste fem åren satsat massivt på upprustning och nybyggnation av idrottsanläggningar, som ska komma både killar och tjejer till del.

Väröbacka idrottshall togs i drift 2012 och bygget av Trönninge idrottscentrum, Tresteget, pågår för fullt. Tresteget är ett projekt som inbegriper en fullstor friidrottshall, en gymnastikhall och en idrottshall. Anläggningen har en tydlig inriktning mot flickors idrottande och kommer att bidra till en mer jämställd resursfördelning i kommunen när den tas i bruk 2017. Nästa år kommer även den nya och efterlängtade omklädningsbyggnaden vid Ankarhallen i Träslövsläge att påbörjas.

Under de senaste fem åren har kommunen gått från två konstgräsplaner till fyra. Påskbergsvallens konstgräs håller just nu på att bytas till en modern plan med fullstora mått, det finns beslut om att bygga en ny konstgräsplan i Värö/Bua och det planeras för ytterligare en plan i centrum. Nästa år på- börjas även en omfattande renovering och uppgradering av Lindvallen i Tofta.

Även på issidan har det skett omfattande investeringar. Sjöaremossen har uppgraderats, Veddige ishall har fått ett lyft med kafeteria och varmytor och en helt ny ishall har byggts på Håsten.

Eftersom våra isanläggningar haft en kraftig slagsida mot pojkars idrottande infördes speciella tjejtider och en satsning på konståkning när Varbergs ishall togs i bruk, vilket resulterat i att det nu finns en egen konståkningsförening, som bidrar till att fler tjejer använder sig av ishallarna.

Det största beslutet i årets budget handlar dock om en ny bad- och sim-anläggning i Varberg. Den befintliga simhallen på Håsten kommer att rivas och en ny, modern och framtidsinriktad anläggning kommer att byggas. Anläggningen kommer att rymma 50-metersbassäng, multibassäng, aktivitetsbad med vattenrutschkanor, gym, relaxavdelning och kafeteria.

En treårig specialsatsning pågår också för att hjälpa kommunens ridföreningar att rusta upp sina anläggningar. 4,5 miljoner kronor fördelas under tre års tid för att hjälpa föreningarna att höja statusen på sina anläggningar, vilket också är en satsning som i huvudsak gynnar flickors idrottande.

De satsningar på idrotten, som gjorts under senare år och planeras under kommande år saknar motstycke i kommunens historia och stakar ut vägen mot en allt mer hälsosam och jämställd kommun.

Det är därför ingen slump att majoritetens budget för 2017 fått namnet För ett välmående Varberg. Det är nämligen dit vi är på väg.

Christofer Bergenblock (C)


Sven Andersson (M)


Inger Brosved (L)

Paul Willner (Kd)

Stefan Edlund (Mp)

torsdag 8 december 2016

Göteborgs fredspris går till Valter Mutt


Göteborgs fredspris tilldelas riksdagsledamot Valter Mutt, 6/12, kl 15.00, Vasagatan 2, Göteborg

2016-12-03 09:48

Svenska Freds Göteborg


Den modigaste riksdagsledamoten från Göteborg? Onödig fråga, ni vet redan.

Svenska freds Göteborg har beslutat att uppmärksamma Valter Mutts mod och civilkurage när han i riksdagen följde sitt samvete och sin politiska övertygelse och röstade nej till Värdlandsavtalet.

Vi gör det genom ett nyinstiftat fredspris, som kommer att utdelas tisdagen den 6 december kl 15.00

Plats: Vasagatan 2, vid studentbiblioteket - och SA Hedlund-statyn (SA Hedlund var svenska freds förste ordförande när föreningen bildades 1883)

Det blir några korta tal, musik av jazzmusiker för fred, pepparkakor, glögg med mera.

En kort ceremoni för att uppmärksamma en av vår tids hjältar!

Välkomna att hylla Valter Mutts mod och civilkurage!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/goeteborgs-fredspris-tilldelas-riksdagsledamot-valter-mutt-1678701


Riksdagsledamot
Valter Mutt
Tilldelas
Göteborgs Fredspris 2016.

Som riksdagsledamot har du flera gånger visat civilkurage och stått upp för dina värderingar.
Du visade en stark grad av integritet och mod
när du gick emot Värdlandsavtalet.
Du förväntade dig och fick utstå mycket kritik från ditt parti.

Freden kommer först.
När det gäller freden är det särskilt viktigt att man följer sitt samvete.
Det gjorde du

Länkar: Göteborgs Fredsam , Fredsam

onsdag 7 december 2016

SCB gör Moderaterna störst i Halland!


Urvalet är visserligen litet men trenden är uppenbar att M och C är framgångspartier på väg upp i Halland enligt SCB. SD:s framgångsvåg har avstannat till för SD normala nivåer.

I Halland är det "normala" att Alliansen och MP samarbetar i både regionen och i fyra kustkommuner. Något som inte tycks gynna småpartier i alliansen om det så är L. KD eller MP.

M är första gången större än S sedan valet och befäster sig som ledande parti i Halland.

C och SD slåss om platsen som tredje största parti och naturligtvis är båda partierna måna om landsbygden.

V är på väg upp igen efter flera års dvala. MP har aldrig haft riksdagsplats när V haft det och viceversa. Mitt tips är att V får den nästa gång och det blir MP som får släppa den.

Halland
SCB partisympati HALLAND procent

november 2016

Moderaterna 30,9
Centerpartiet 12,8
Liberalerna 3,5
Kristdemokraterna 1,8
Miljöpartiet 2,1

Socialdemokraterna 28,6
Vänsterpartiet 6,6
Sverigedemokraterna 13,0

tisdag 6 december 2016

Fördel Alliansen och SD inför nästa val att låta M bli regeringsbildare !

SCB har nu publicerat sina novembersiffror 2016. vad gäller partisiffror kategoriserat.

Blockpolitiken kommer att bestå


Det intressanta är hur väljarna ser på sina andrahandsval. Blockpolitiken är helgjuten. Förutom M har alla allianspartier OCH SD moderaterna som sitt andrahandsval. Inom det rödgröna blocket har både V och MP socialdemokraterna S som sitt andrahandsval.

Närmast till vilja över blockgränsen ligger S-väljarna som då väljer M.

Det gamla vågmästarpartiet Miljöpartiet har centern som sitt bästa val över blockgränsen men det är bara 1/10 av deras väljare som tycker så.

Allianspartierna är mer bestämda än de rödgröna partierna att alliansen eller deras partier inte ska samarbeta med någon över blockgränsen i en regering . Störst ovilja mot SD har mittenpartierna C och L medan M likställer S och SD med varandra. SD å sin sida har lika stor vänsterflirt som M men är lojalast med M som andrahandsval. M besvarar inte på samma sätt.

Regeringbasen fördel Alliansen och SD efter valet 2018

Nu handlar det om regeringbasen vilka bildar regering och inte eventuella samarbeten och uppgörelser där partierna gör upp över huvudet på sina väljare eller hur de röstar i riksdagen.

Min analys:

Starkast möjlighet att bilda regering efter 2018 bör en borgerligt ledd statsminister från M att ha. De har stöd av tre allianspartier och SD. S har stöd av S och MP.Viljan att bilda blocköverskridande regering är liten inom samtliga partier och både S och MP är splittrade vad gäller andrahandsvalet vilka som är bäst att samarbeta med. Å andra sidan är det lika tufft för C och M att komma överens i en regering på allianssidan. Synen på SD skiljer sig också markant mellan C och M.

MP som krävt att få sitta i regering har fått göra det men det är bara S som är beredda att släppa ministerposter. Rimligen har MP inte mycket att sätta emot då V känns naturligare som val för S-väljarna än MP trots att dessa inte ingår i regeringen. MP går mot ett förlustval och de är väl inoljade som stödparti till S.

måndag 5 december 2016

Jämställdhetspris på gång i Varberg !


Den enda fabricerade motionen som Miljöpartiet i Varberg förutom mina har åstadkommit under hela mandatperioden 2014-2018 är om ett jämställdhetspris (inlämnad i november 2016). Positivt för det arbetar redan kultur och fritidsnämnden med.

För ett halv år sedan föreslog kultur- och fritidstiden i Varberg utredning om instiftande av jämställdhetsstipendium på förslag från Linda Berggren (S) och den utredningen är klar den 14 december då kultur- och fritidsnämnden fattar beslut i ärendet. Vi ska således yttra oss om utredningen och inte motionen på det mötet.

Den som söker på Varbergs hemsida under "jämställdhetspris" kan se att redan den 29 april tog kultur- och fritidsnämnden beslut om utredning som ska vara klar i december 2016.

Det är positivt att Miljöpartiet redan nu är positivt till ett sådant pris och förhoppningsvis kommer en enhällig nämnd kultur- och fritid också att vara det samt så småningom kommunfullmäktige när frågan dras dit.

söndag 4 december 2016

Hur en personkonflikt i Miljöpartiet i Varberg leder till hela partiets fall !


Intressant blogg om hur en konflikt växte till en personkonflikt i Varberg korrekt uppfattad av bloggaren.

Förhandlingsgruppen förhandlade om sina egna maktposter´
---------------------------------------------------------------

"Som jag uppfattade det fanns en irritation i MP Varberg om att den utsedda förhandlingsgruppen (FG)som skulle förhandla om samverkan efter valet med de olika konstellationerna bestod av folk som satt eller riskerade att komma att sitta på dubbla stolar vilket alltid är svårt att hantera i en liten organisation, få är aktiva och de aktiva får ofta hantera för många uppdrag och samtidigt är jävsituationer nästan oundvikliga"

"Konflikten om dålig kommunikation , obefintliga eller ofullständiga protokoll och transparent information om vad man förhandlade om skapade en spricka i partiet som jag förstod"

Pierre Ringborg den mest politiskt aktive av MP Varbergs valda
---------------------------------------------------------------------

"Under året som gått har Pierre Ringborgs både opponerat sig i frågor där han tycker att nämnden han sitter i har för dåligt underlag (vilket jag tycker är helt sunt, en nämnd ska hålla på sin integritet och inte styras av tjänstemän som förväntar sig ”ja-sägare”)och fått rubriker genom att lägga egna motioner och skapa opinion i flera frågor. Lite slående är att när jag sökte på hn.se på ”Ringborg” så får man både träffar på att det stormar kring Ringborg inom MP som att han ständigt lägger nya förslag och ställer frågor i kf. Pierre är trots sina få uppdrag en av de mest aktiva och synliga i partiet"

"Uppenbart har Pierres oförmåga att följa med strömmen och inte sluta upp bakom allianslinjen (att invänta alla andra och tänka på husfriden) utan att istället driva de frågor han gick till val på och hålla partilinjen stört många i avdelningen"


Makteliten i MP Varberg agerar för utrensning eller inordning
--------------------------------------------------------------------

"Till skillnad mot de ”godhetsapostlar” som verkar finnas inom MP Varberg som gärna talar om antirasism och om att öppna famnen så var det faktiskt Pierre som visade att han inte gör skillnad på folk och folk utan firade nationaldagen tillsammans med några ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar som bor i hans kvarter"

"Pierre har inte varit den som slår sig för bröstet och berättar detta för att visa hur bra han är utan han brinner för utsatta och uppmärksammar ofta de bostadslösas situation och är hej och du med sina grannar som är immigranter"

Pierre Ringborg rasist medan makteliten vill att man följar den utstakade vägen i MP Varberg

ÄNDÅ var MP snabba att agera när rasistkortet kom och började enligt media i alla fall kommunicera med riks om uteslutning


Det visar mer att politiskt mångsyssleri och uppdragssamlande har gjort makteliten inom partiet så pass skraj att de inte längre kan tolerera de medlemmar som har för mycket egna åsikter och integritet och inte följer den utstakade vägen

Krisgruppen partisk genom att inte bjuda in alla
-------------------------------------------------------

"Krisgruppens bjuder in till ett möte där alla inte är välkomna"

"I Varberg har man tillsatt en krisgrupp men samtidigt valt att ta del av krisgruppens slutsatser på ett möte där alla inte fick delta vilket bara visar att uppdelningen i vi och dom fortfarande består"

lördag 3 december 2016

Visst är nuvarande regering bättre på miljön än föregående regering enligt Naturskyddsföreningen !


Jag är med i Naturskyddsföreningen och de har gjort en genomgång över krav de ställt till partierna och vad som sedan hänt.

Inför förra riksdagsvalet gjorde vi en valundersökning, där vi bad riksdagspartierna svara på hur de ställer sig till 18 av föreningens viktigaste miljöpolitiska förslag. Undersökningen visade att en riksdagsmajoritet gav sitt stöd till åtta av våra 18 förslag.

MP gav sitt stöd till våra samtliga förslag, V till 16. L och C stod för en betydligt mer ambitiös miljöpolitik än S och M, som ställde sig bakom endast sju respektive sex av våra förslag. I flertalet frågor hade de mindre partierna mer gemensamt med varandra än med de stora partierna. För att få genomslag i praktisk miljöpolitik drog vi slutsatsen att blocköverskridande samarbeten skulle vara avgörande för att få de stora partierna att leverera en bättre miljöpolitik än de lovat.


Vår genomgång av miljöpolitiken i halvtid visar att tempot i miljöpolitiken har ökat jämfört med tidigare mandatperiod. Två av 18 av våra förslag kan anses vara genomförda. Ytterligare tre kan anses vara snart eller delvis genomförda. Föregående mandatperiod genomfördes endast ett enda av våra viktigaste miljöförslag. Även då fanns det en bred enighet över blocken i många frågor, men ointresset att samarbeta över blockgränsen blev ett sänke för miljöpolitiken.

Följande av våra förslag är helt eller snart/delvis genomförda:

Blocköverskridande överenskommelser (genomförd)

Sju av åtta riksdagspartier lovade att sträva efter blocköverskridande överenskommelser i centrala miljöfrågor. Under mandatperioden har fem partier enats om en långsiktig energipolitik, med mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040. Sju partier har enats om en klimatlag och ett nytt långsiktigt klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaser med 85 procent till 2045. Sex partier har ställt sig bakom att utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010. Dessa mål är förvisso inte tillräckliga för att nå ambitionerna i det globala klimatavtalet som slöts i Paris, men har fått flera partier att gå längre i miljöpolitiken än de annars skulle ha gjort. Det kommer att bli svårare för partier att blockera nya styrmedel utan att komma med egna bättre förslag.

Höjd skatt på drivmedel (genomförd)

För att styra mot minskade utsläpp från vägtrafiken föreslog vi en höjning av koldioxidskatten med 70 öre per liter. Förslaget stöddes emellertid endast av MP. Drivmedelsskatten har ändå höjts med 68 öre för bensin och 71 öre för diesel mellan 2014 och 2016. Här är det MP som fått S att gå längre än vad partiet lovat

Ny skatt på farliga kemikalier (snart genomförd)

I vår valundersökning ville sju av åtta partier införa en skatt eller avgift på farliga kemikalier i konsumentvaror. Förslaget fanns med i regeringens höstbudget för 2017.

100 procent förnybart (delvis genomförd)

Vår målsättning om ett helt förnybart energisystem i Sverige år 2030 fick stöd av enbart tre partier, C, MP och V. Den blocköverskridande energiöverenskommelsen innebär dock att fem partier – S, MP, C, KD och M – ställt sig bakom ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 samt mer omfattande stöd till förnybar el. Tack vare överenskommelsen har flera partier gått längre än de lovade inför valet.

Bonus-malus för nya bilar (snart genomförd)

Fem av åtta partier var positiva till att införa en avgift för nya bränsletörstiga bilar, där intäkterna används till rabatter för bränslesnåla bilar. Ett bonus-malus-system, som syftar till just detta, har utretts av regeringen. Förslaget är på gång, men försenats, pga. att regeringen måste skärpa förslaget rejält innan det läggs som en proposition till riksdagen

Det finns fortfarande flertalet miljöförslag som har ett brett stöd i riksdagen och som bara väntar på att genomföras. Några av dem är:

Skydda skogen

Sex av åtta partier står bakom att Sverige ska nå FN-åtagandet om att skydda minst 17 procent av skogliga ekosystem. För det krävs bland annat ökade resurser.

Gruppförbud av farliga ämnen

Sju av åtta partier stödjer att utvärdering och utfasning av farliga ämnen ska påskyndas genom att kemikalierna ska kunna bedömas och förbjudas gruppvis, istället för som i dag, en och en.

Miljöavgift på bekämpningsmedel

Fem av åtta partier stödjer att det bör införas en miljöavgift på bekämpningsmedel utifrån medlens farlighet, som återförs till ökade miljöåtgärder i jordbruket.

Det är bra att föregående mandatperiodens handlingsförlamande blockpolitik på miljöområdet är över. Miljön vinner på samarbete. Paradoxalt nog kan det komplicerade parlamentariska läget ha bidragit till denna positiva utveckling.

Nu måste tempot i miljöpolitiken höjas ytterligare, inte minst för att minska transporternas utsläpp av växthusgaser. Det kommande halvåret ska riksdagen rösta om såväl en infrastrukturproposition som en klimatproposition. Dessa har potential att bli avgörande för den här regeringens miljöeffekt på sikt.

Johanna Sandahl, ordförande NaturskyddsföreningenVisst

fredag 2 december 2016

Analys:: Miljöpartiet på väg att utplånas i Halland då MP:s riksdagsgrupp görs till ett annex till S !


En grön dimension i politiken

För många år sedan pratade Miljöpartiet om att föra in en ny grön dimension i politiken. De partier som stod närmast grönt tänkande var V och C trots allt. De andra partierna kallades "betongpartierna". V hade sitt kommunistiska förflutna som barlast och C hade bondeförbundet där det fanns en ganska konservativ syn i värderingsfrågor långt ifrån dagens "Stureplan".

OM inte SD hade funnits i dagens politik hade de med all säkerhet varit politiker aktiva i S och M. Nu bildar de eget och det är båda dessa partier tacksamma för. Men ändå är det inte åt det hållet de går om de vill röstmaximera. Allihop landar någonstans i "sjuklövern" där alla kan vara med på vilket humör man känner för. Enligt SD är det ju så. På så sätt har dessa partier blivit "grönare" då SD är motpolen.

Tillbaka till MP...

Miljöpartiet har enligt stapeln haft en kris sedan de bytte språkrör kring 2011. Peter Eriksson och Maria Wetterstrand sägs ju ändå vara de som lyfte och moderniserade MP för att passa in i en socialdemokratisk regering.

När Gustav Fridolin och Åsa Romson tog över var vägen utstakad. Miljöpartiet skulle in i regeringen och med 2010 års val var grunden lagd. Miljöpartiet var det ENDA av de rödgröna partierna som hade gått fram och det kunde bara gå framåt.

Vi som bor i de västliga delöarna och kanske bitar av Stockholm kanske inte ser det perfekta att orientera MP i rödgrönt. Det är till höger vi måste ta väljarna från i Halland främst centern.

Det är tack vare SD som MP har möjlighet till makttillträde i Halland och möjligen S att de släppt på frågor som kan stöta sig med socialdemokraterna....och alliansen samma sak.

2010 års val


2014 års val


Den som lurar sig på att Halland blivit rödare beror det på att SD knaprar väljare från blått och inte räknas med i alliansen.Det alliansen förlorar har de tagit igen i maktstyren ihop med Miljöpartiet i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm.

Vad händer i Halland efter SCB november 2016?

Sannolikt kommer det gröna MP att bli gråare, mer utslätat och låta sig passeras av både V och C i nästa val. MP får en mycket jobbigare position idag i synnerhet om alliansen skulle få framåt samtidigt med SD.

MP:s roll förr har varit vågmästarpositionen. Men orienteringen av MP som ett "vänsterparti" gör detta allt svårare och samtidigt vara en tillgjord attraktiv partner till alliansen. Detta samtidigt som det är MP som tappar mest till S och V.

torsdag 1 december 2016

SCB:s undersökning november 2016 bekräftar Miljöpartiets stora tapp sedan valet !


SCBs partisympatiundersökning november 2016

DI: Nordenskiöld: Regeringen har inget att fira

"För koalitionspartnern Miljöpartiet ser det samtidigt ännu dystrare ut. Partiet ligger på 4,5 procent, vilket är farligt nära riksdagsspärren. Traditionellt har partiets stöd, i motsats till SD, överskattats i opinionsmätningarna. Gäller den principen fortfarande kan miljöpartisterna, som brottas med stora interna motsättningar, inte ens vara säkra på att få behålla sin riksdagsplats. Att Vänsterpartiet går kraftigt framåt är nog heller ingen riktig tröst för regeringspartierna."

SVT: Mats Knutsson "Krisstämning i moderaterna"

"Även om Miljöpartiet går tillbaka något i dagens SCB-mätning drar nog ändå partiledningen något av en lättnadens suck. Det kunde ju varit så mycket värre. Bilden av partiet har sedan i våras präglats av politiska bakslag och öppna interna motsättningar. Inom Miljöpartiet fanns inför dagens mätning en oro att partiet skulle hamna under riksdagsspärren, något som skulle ha ökat pressen ytterligare på partiledningen.

Men det är för tidigt för Fridolin och Lövin att andas ut. Miljöpartiet ligger farligt nära spärren och det finns ännu inga tecken på någon vändpunkt i opinionen för partiet."

Expressen: K-G Bergström om siffrorna: En rysare


"Undersökningen bekräftar också att Miljöpartiets väljartapp och ras fortsätter.

– Det är ett uttryck för den kris Miljöpartiet har hamnat i, säger K-G – och tillägger:

– Väljarna har straffat dem. Sedan har det varit diverse interna kriser med statsråd som har tvingats avgå. Partiet har tappat den fräschör som det en gång hade."

onsdag 30 november 2016

Flygskatt eller inte på tapeten !


Frågan om flygskatt är en het potatis för regeringen.Nu har SIFO tagit tempen och i frågan är det folket som är mest för och politikerna som är mest emot.

SIFO-mätning ang inställning till flygskatt

"Drygt 70 procent är ganska eller mycket positiva till en flygskatt, enligt Kantar Sifos undersökning, som genomförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen. 20 procent är ganska eller mycket negativt inställda till skatten.

Kvinnor är i högre utsträckning än män positiva till skatten, 79 procent respektive 67 procent är för. Nedbrutet på partisympati råder en majoritet för flygskatt inom alla partier utifrån svaren i undersökningen, med störst övervikt bland MP-, V- och S-väljare. Minst positiv övervikt råder bland SD- och M-väljarna.

Flygskatteutredningen, som presenteras i dagarna ska ge förslag på hur skatten ska utformas för att styra över konsumenterna till miljövänligare alternativ och hur den kan uppmuntra flygindustrin att minska sin klimatpåverkan. Men utredaren ska också beakta hur en skatt kan slå mot de regionalpolitiska målen om jobb och konkurrenskraft i alla delar av landet."

Många politiker, inte minst socialdemokratiska, i Norrlandslänen är emot skatten, och i riksdagens trafikutskott har diskussioner förts om att majoriteten ska säga nej till en svensk flygskatt.

Fakta: Undersökningen

Frågorna som ställdes var:

I dagarna kommer ett förslag om en ny skatt på svenskt flyg som är till för att minska flygets klimatpåverkan. Hur ställer du dig till att låta flyget betala sin klimatpåverkan genom en ny skatt? Är du...

Mycket negativ 7 procent

Ganska negativ 13 procent

Ganska positiv 49 procent

Mycket positiv 24 procent

Vet ej 7 procent

Hur ställer du dig till en klimatskatt på flygresor om intäkterna används för att förbättra villkoren för tågen, till exempel att tågen går i tid, bättre tillgänglighet samt bättre underhåll av spår och signalsystem? Är du...

Mycket negativ 9 procent

Ganska negativ 12 procent

Ganska positiv 38 procent

Mycket positiv 37 procent

Vet ej 4 procent

Undersökningen som omfattar 1 000 personer, 15 år och äldre, genomfördes per telefon under vecka 45 av Kantar Sifo på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

Ur Svenskt flyg

"Flygskatten har tidigare både utretts och införts i Sverige av den socialdemokratiska regeringen 2006, trots att över 90 procent av remissinstanserna var negativa. Även om flygskatten avskaffades innan den trädde i kraft, hann flera flyglinjer stängas. Redan 2006, då förslaget togs fram, konstaterades att effekten på miljön skulle bli försumbar, och att det skulle få negativa, trafikpolitiska, näringspolitiska och regionalpolitiska konsekvenser. Med andra ord färre flyglinjer, flygplatsnedläggningar och förlorade jobb. Sveriges tillgänglighet skulle försämras. Delar av kapaciteten flyttar med stor sannolikhet över gränsen och tar även med arbetstillfällena. De resenärer som kan väljer att istället resa via Kastrup eller Oslo, medan priskänsliga turister skulle välja att besöka andra länder i vårt närområde vilket kommer få konsekvenser för besöksnäringen.

MPs förslag är en skatt på resor inom eller från Sverige på 110 kronor inom EU och 270 kronor på resor utanför EU. Den riskerar minska det totala passagerarantalet med 2,4 miljoner passagerare per år. Tiotusentals arbetstillfällen skulle kunna försvinna i hela den svenska ekonomin, statens intäkter skulle minska med över 3 miljarder kronor och BNP skulle falla med mer än 6 miljarder kronor.

Enligt uträkningar gjorda av Riksdagens utredningstjänst kommer antalet inrikesresenärer minska med mellan 800 000 och 1,2 miljoner per år om flygskatten införs. Det är en minskning med upp till 17 % jämfört med 2013. Vilket kommer leda till färre flygavgångar och flygplatser som hotas när flyglinjer lägger ner. Biljettpriset kommer dock att behöva höjas mer än den ev skatten, då alla fasta kostnader ska fördelas på betydligt färre resenärer, som personalkostnader, start och landningsavgifter, bränsle, security mm.

Flygskatter i andra länder

De länder som tidigare infört olika former av flygskatter har sedan dragit tillbaka dessa. Inte bara på grund av dess negativa konsekvenser för den nationella flygnäringen utan också för samhällsekonomin i stort. Såväl Danmark som Irland har avvecklat sina flygskatter. Nederländerna avskaffade sin redan året efter dess införande. Detta efter att landets BNP minskat med 11 miljarder kronor. Portugal beslöt just i slutet på 2014 att inte införa en flygskatt efter en utredning. I Skottland planerar man att justera ned skatten med målet att ta bort den helt. Studier visar att Storbritannien gått miste om 178 miljarder kronor i BNP mellan 2013 och 2015 på grund av dess höga flygskatt"

tisdag 29 november 2016

Den gröna ideutvecklingen förs inte av parlamentariker de är fast i dagspolitiken !


Finns det en grön ideologi Birger Schlaug djupdyker i sin blogg med intressanta frågeställningar om detta.

Det finns massor av argument varför det inte skulle finnas det och också underlag för ett grönt parti.

När det i DN skrivs en artikel av åtta kvinnliga kommunråd som bemöter oron hos fd språkrörsfossiler uppfattar jag dem som socialdemokrater. Det MP som bildades gjorde det inte som socialdemokratiska utbrytare typ vänsterpartiet. De gjorde det som systemkritiker för en ny grön dimension i politiken.

De som skriver utgör för att den nya dimension är genomförd och nu gäller det bara att göra verkstad av detta. De var barn och unga då och är nu beslutsfattare.

Birger i sitt blogginlägg


"Gröna i maktställning är inte intresserade av ideologisk utveckling. På så sätt kan man helt rått hävda att den makt som t ex MP vunnit i samband med budgetsamarbete - jag var språkrör då och kände av det - med tidigare socialdemokratiska regeringar försvagat partiets ideologiska utveckling.

Det fortsatte med blockpolitikens krav på strömlinjeformad politik som inte skulle skrämma väljare från blocket. Och förstärktes när formella maktsträvanden plötsligt omvandlade Miljöpartiet till ekomodernismens främsta företrädare. Vilket man faktiskt är idag om man utgår från vad partiledande företrädare säger och skriver. Man är det - om man utgår från vad partiföreträdare (inte partiprogram) - som Miljöpartiet bildades för att bekämpa."

Jag ser tre riktningar inom Miljöpartiet alla tre tappar terräng

1) S är banerförare och utan S ledarskap kommer även MP att falla pladask. Det är ju tack vare S som MP sitter i regeringen inte tvärtom. Förutsättningen för att få igenom gröna förslag är genom S-samarbetet. Vem vinner på detta? Socialdemokraterna naturligtvis.

2) V leder den rödgröna kritiken. Framförallt ser jag att de fyras gäng i MP och debattörer i fb-gruppen Grön Omstart fastnar i ren argumentation med ren vänsterkritik och inte med grön systemkritik. Missnöjd över läget men vad är förslagen att åstadkomma något som leder framåt mer än ökad motsättning till maktens företrädare? Vinnare V som konstaterar att det finns splittring i MP och anammar mycket av deras åsikter.

3) C leder utvecklingen som tredje kraften. Om vi bortser från andra partier har C en nyckelroll i svensk politik. De är det enda partiet med kraft som kan driva alliansen att bli grönare. De skulle kunna vara en partner i en blocköverskridande regering. De har en historik som tilltalar gröna genom sitt kärnkraftsmotstånd och mot Öresundsbron samt inte minst som tidigare stark folkrörelse. I många mindre kommuner är C stabila och starka de driver visionär pragmatism och har lätt för att fånga gröna frågor. När MP sitter ihop med C i samma koalitioer lokalt är de C som syns mest och MP kommer i bakvattnet. Vinnare centerpartiet.

Vad behövs för grön framgång?


Miljöpartiet bör för att nå framgång eller ännu värre slippa ramla ur riksdagen nästa val skapa en FÖRSTÅELSE och INSIKT att dessa tre grupper är viktiga för Miljöpartiets egen gröna utveckling. Den finns inte idag. Den har slukats av uppslukandet av vad regeringen och riksdagsgruppen sysslar med. Eller lokalt att de valda springer på olika möten.

Något som absolut inte finns eller hinnes med i dagens miljöparti är en ideologisk ideutveckling. Allt handlar om dagspolitik och trender. Inte särskilt långsiktigt hållbart. Att se bortom valet 2018 saknas.

måndag 28 november 2016

Varbergs kommun bjuder in till designdialog hur Brunnsparken ska gestaltas !


Brunnsparken i Varberg vill förändras till ett mer levande utrymme och bjuder till designdialog

Välkommen att tycka till om förslaget för nya Brunnsparken!

Tisdagen den 29 november presenteras resultatet av designdialogen på ett öppet hus på Lilla teatern, Komedianten kl 16 - 19. Förslaget visas i form av en utställning. Projektet presenteras även varje halvtimma mellan kl 16.30 och 18.30. Projektets medarbetare finns på plats för att svara på frågor.

Förslaget för nya Brunnsparken visas också i form av en utställning 3 - 11 december, på bibliotekets entréplan, Komedianten. Även här finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.


Varbergs första designdialog

Hösten 2016 deltog berörda fastighetsägare, företagare och medborgargrupper i en designdialog, en serie workshops för att tillsammans ta fram förslag på platsens utformning. I designdialogen deltog även invånarrepresentanter, de som använder Brunnsparken som plats.

Utgångspunkten för designdialogen var de behov och önskemål som kommit fram om Brunnsparken i arbetet med torgförnyelsen.

Hamn- och gatunämnden förväntas fatta beslut om förslaget i början av 2017. Därefter följer projektering och byggnation under 2017 och 2018.