< div id=”header ”>< / div>

måndag 22 maj 2017

Rebeller utmanar med personer och motioner inför Miljöpartiets kongress !


Rebellrörelse vill peta Alice Bah-Kunke och Per Bolund. Det ställs krav inför MP-kongressen politiken har blivit urvattnad.

Ett sista desperat försök görs nu att förändra Miljöpartiet dock verkar det som inte rebellrörelsen mäktar att på allvar hota språkrörsparet. Möjligen att utmanna om partistyrelseposter och att få igenom en och annan motion.

Tre stridsfrågor på MP:s kongress

• Absolut förbud för svensk vapenexport till diktaturer

• Införandet av en fredsminister.

Flyktingpolitiken. Till kongressen har 19 motioner lämnats in bland annat med krav på en ny flyktingamnesti, ett kraftigt ökat antal kvotflyktingar, underlättande av familjeåterförening och att MP "med all kraft" ska verka för att den tillfälliga skärpningen av flyktingpolitiken försvinner.

söndag 21 maj 2017

Damen med väskan till allmänt beskådande i Villa Värings trädgård !

Damen med väskan överlämnandes under högtidliga former till Hallands kulturhistoriska museum med tal loch sång och musik i Pilhagen, Varberg. Blåsorkester med skolelever från kulturskolan inledde.

Förste talare var Jana Nilsson (S) kommunråd som fick hålla i inledningstalet och höll ett anförande om den politiska vändan läs våndan inom alliansen.Det var ju de och SD som stoppade att den inte fick godkänt att placeras i Brunnsparken.

Elke Textor ideell aktivist höll nästa tal och ryckte in istället för Lena Sommestad landshövding som tyvärr var sjuk.

Vädret visade sig på sin bästa sida och nu står damen med väskan uppställd i Villa Värings trädgård avtäckt och till allmänt beskådande.

lördag 20 maj 2017

Handväskans dag !

Varbergs mest berömda dam ska avtäckas vid Villa Väring.

Som det står i HN "På söndag firas "Handväskans dag". Då ska Varbergs kanske mest omdebatterade staty avtäckas och officiellt införlivas i Hallands Kulturhistoriska museums samlingar.
– Vi är glada för gåvan. Vi hade inte kunnat förvärva den statyn själva, säger museichef Curry Heimann."

Medverkar på söndag gör förutom Curry Heimann även landshövdingen Lena Sommestad och kommunalrådet Jana Nilsson

Naturligtvis närvarar Pierre Ringborg (-) också som inte kunde stoppa majoriteten i kultur- och fritidsnämnden Alliansen + SD att den inte fick ställas i Brunnsparken. Det var ett villkor från Lasse Diding att den skulle stå där när han ville skänka statyn till kommunen.

fredag 19 maj 2017

Miljöpartiet är ett etablissemangsparti som övergivit sina grundfrågor för att sitta vid makten !

Miljöpartiet närmar sig kongress och försöker spåna lite vad som skrivs om partiet som sitter i regering men har en del motlut just nu. Fast en del kallar det gröna framgångar oftast de som inte vill se verkligheten.


Markus Holmqvist
avhoppad MP-are i Marks kommun

under rubriken "Ny Riktning eller undergång?" lägger han ut sina tankar i sin blogg.

Kännetecknande som jag delar är att dagens miljöparti känns ganska kravlöst när det satt sig i maktposition iaf lokalt. I min kommun Varberg har det med hull och hår gått in i alliansen samma som Mark´och politiken är något man formulerar allt eftersom.

Det säger sig själv att de som innehar strategiska poster har ett försprång och det byggs upp pyramider i partiet när politiken sedan presenteras när den är färdig för beslut. I Varberg är det tydligt att diskussionen ska ske i typ alliansgruppen + MP i varje nämnd innan deras arbetsutskott träffas. Frågan är när det ska ske i partiet?

Dessutom för att bara tala för Varberg är MP så tydligt involverad i alliansblocket att det helt saknar egen profil. Det har blivit ett varumärke: "Alliansen och MP" fast det lika gärna kan stå Alliansen med stöd av MP.

"Som tidigare aktiv i partiet känner jag absolut ingenting längre för partiet och dess fortsatta utveckling. En gång var jag entusiastisk och trodde att partiet faktiskt stod för en tredje väg i politiken och kunde bli det framtidsparti det en gån trodde att det skulle bli när de grundades."


Lennart Fernström chefredaktör för Tidningen Syre

Lennart F tar upp hur bilden av att asylsökande nu nåtts bland annat miljöpartiet där det handlar om att försvara välfärdstaten och hur fler människor på flykt stör vårt väldfärdsbygge som tidigare var en resurs för vårt lands välstånd. Dvs den skiljer sig inte nämnvärt från SD:s bild som grund i nutid att fler asylsökande är ett problem min kommentar.

skriver "om den enorma saknaden av ett grönt parti" i en ledare i tidningen Syre.

"Vi lever i en värld där fler tvingas ut på flykt än någonsin tidigare, men där debatten inte handlar om hur vi kan hjälpa och ge plats utan om hur vi kan skydda oss och vår så kallade välfärd från dem som flyr krig, bomber, förföljelse och tortyr. Vi lever i en tid där vi fokuserar på om unga som tvingats fly ensamma från andra världsdelar är 18 år eller yngre, istället för hur vi bäst kan hjälpa dem"

Avsaknaden av tillväxtkritik och att klimat- och miljöfrågan inte platsar in i SVT:s partiledardebatt kan ses som sveket från MP att när väl stora frågor är avförda från dagordningen som bygget av Förbifart Stockholm diskuteras laddstolpar för el i kommuner som gröna framsteg. Eller när brunkolet väl såldes av Vattenfall det gick ju inte att stoppa fast MP lovade det i valrörelsen så ägnar sig MP åt friserade siffror i en miljöbudget som det viktigaste.

"Vi lever i en tid då växthuseffekten gått så långt att vi inte vet om det går att vända utvecklingen. I en tid då miljöfrågan, trots det, inte anses värd att diskutera i SVTs partiledardebatt. I en tid då ekonomisk tillväxt anses viktigare än att leva inom de planetära gränserna. I en tid då några laddstolpar ses som framgång samtidigt som Förbifart Stockholm byggs"

"Vi lever i ett land där genomsnittsinvånaren förbrukar som om vi hade 4,2 jordklot, en ökning med ett halvt jordklot på bara de två senaste åren. I ett land vars utsläpp av växthusgaser, efter att ha minskat sedan 2008, återigen har börjat öka. I ett land där invånarnas totala utsläpp oftast döljs genom att exporten av utsläpp inte räknas med, men ständigt ökar."


Per Gahrton medgrundare av Miljöpartiet De Gröna

skriver i Tidningen Syre om "Sverige - kärnkraftens sista bastion?"´

Som boende i en kärnkraftskommun Varberg med Ringhals och även aktiv politiker i MP sedan starten med erfarenhet från koommunstyrelse och gruppledare i MP under åren 1988-1998 kan jag konstatera en enorm svängning vad gäller MP som ett antikärnkraftsparti till ett parti som nu har en uppgörelse med linje 1-partiet moderaterna. Jag har LOVAT att kärnkraften skulle avvecklas i min kommun och att den idag skulle vara avvecklad. Inte fan tror jag på miljöpartiet längre då kan jag lika gärna tro på moderaterna som styr i kommunen ihop med MP.

”Jag hade aldrig i mina vildaste mardrömmar kunnat föreställa mig att gråsossarna skulle tvinga antikärnkraftspartiet att godta förlängd kärnkraft.”

"Den 10/6 2016 rapporterade Dagens Nyheter om fempartiöverenskommelsen: ”Kärnkraftsskatten försvinner. Energiuppgörelsen ger dessutom klartecken för att bygga tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar”. Ms energipolitiske talesperson Lars Hjälmered konstaterade: ”Vi ser på det sättet till att Sverige ska kunna ha kärnkraft under överskådlig tid”.

torsdag 18 maj 2017

Det viktigaste för Miljöpartiet är att själva sitta i regering - inte att bilda block


Socialdemokraterna är beredda att dumpa Vänsterpartiet. Miljöpartiet bjuder in C och L i regeringen.

Tydligare kan det inte bli. Men kom ihåg att det var alliansen som KRÄVDE att regeringen MÅSTE söka stöd hos Vänsterpartiet för att bli största block vad gäller budgetarna. Regeringen har hela tiden sagt sig vara en SAMARBETSREGERING och vill ha BLOCKÖVERSKRIDANDE ÖVERENSKOMMELSER.

När jag skrev i en blogg att Miljöpartiets vänsterfalang kommer att förlora stort på kongressen menade jag det och inte vad jag själv står politiskt.

OM Miljöpartiet vill vara kvar i regeringsställning finns bara en väg att gå: Det liberala hållet. Den som ser opinionssiffror nu ser att MP i en rödgrön koalition är minsta partiet och det räcker ändå inte till då rödgröna blocket är försvinnande litet för att se till helheten.

De som vill gå till V och F! låt dem gå då. S håller på att dumpa V och ett rödgrönrosa block tar tid att bygga upp. Men Miljöpartiet tyckte att det viktigaste på jorden var att komma in i regeringen och inte bygga blockpolitik.

Jag är INTE medlem i Miljöpartiet och kan inte påverka vilken väg MP tar men ser det som alltmer desperat från vissa att ställa mer krav på MP sett hur partiet ligger i opinionen. Det största problemet med MP idag är att de måste fråga S om lov först innan de gör sina utspel. Sorry men ett sånt parti vill jag inte vara med i.

onsdag 17 maj 2017

Klargörande om politiska vildar i Varberg vad händer nu?

Jag läser på facebook och artiklarna om bråken i SD Varberg eller rättare sagt bråken mellan avhopparna Qvist fd SD och andra i SD.

I SD:s fall verkar de agerat nu så att de "utestängda" avhopparna inte kan komma tillbaka de får söka sig annan boning om de vill agera i ett politiskt parti.

Nog om detta. I mitt fall så är MP uppenbarligen inte intresserad av vare sig kultur- och fritidsfrågor inte heller om jag hoppar av platsen i kultur- och fritidsnämnden som egentligen tillhör miljöpartiet besätts av en renlärig miljöpartist (läs alliansstyrd i Varberg).

Det kvittar vilket verkar det som och tidigare har MP inte gjort större väsen av sig i den nämnden heller då platsen var besatt av någon annan MP-ledamot som vare sig gick på interna MP-möten eller rapporterade.

Formellt sett tillhör jag inte den styrande majoriteten längre i Varberg. Jag är också ersättare i fullmäktige. Skillnaden är att avhopp i oppositionen gör varken från eller till men i praktiken är jag och Sverigedemokraten Mia Petzäll vågmästare i kultur- och fritidsnämnden som inte längre har en given majoritet.


Vad gäller avhopparna från SD Bosse Qvist har han säte i miljönämnden. Där går Karl-Gunnar Svensson (KD) in som ordinarie ifall han har frånvaro. I Monica Kunckel-Qvists fall som sitter med i barn- och utbildningsnämnden går Roger Kardemark (KD) in som ordinarie vid hennes ev. frånvaro.

Rättelse i bloggen: Nevrie B Suleyman (M) går in som ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för fd SD-ledamoten.Roger Kardemark är upphöjd till ordinarie ledamot.

I sammanhanget är det just Karl-Gunnar och Roger som kom in samtidigt med mig 1988 när både KD och MP kom i dåvarande fullmäktige så jag känner dem väl som väl erfarna politiker. Paret Qvist är relativt nya i SD och ganska oprövade politiskt. I mitt fall så har jag på sätt och vis samma erfarenhet SD valt som förste ersättarparti som är KD.

Det som händer nu i fortsättningen återstår att se. Men handlingsutrymmet är begränsat för politiska avhoppare att agera. Jag hade själv föredragit att ha ett parti bakom mig som stöd. I Miljöpartiets fall finns inte detta i min nämnd utan de litar helt på alliansen i detta fallet. Ingen var heller intresserad av kultur- och fritidsnämndens frågor heller när vi hade möten i MP: Då kan jag inte längre vara i MP med men behåller min plats tills vidare.


Fakta: Ringborg utan parti

Pierre Ringborg behåller sitt uppdrag som andre ersättare för Miljöpartiet i fullmäktige. Skulle två MP-ledamöter utebli har Ringborg alltså den ena platsen. Skulle en ledamot utebli och även försteersättaren Martin Bagge (MP) utebli går platsen till Ringborg.
Ringborg behåller platsen som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Skulle han utebli från ett möte ersätts han i första hand av en centerpartist detta enligt fullmäktiges beslut om ersättare i december 2014

tisdag 16 maj 2017

Nej till min motion att bygga bostäder med flytt Påskbergsvallen slutar i en förtätningsstrategi !


Flytta Påskbergsvallen i Varberg ville inte kommunfullmäktige där samtliga partier avslog min motion för något år sedan. Jag ville öppna upp för ett större lättbyggt område där det gick att bygga bostäder i hyfsat centrumära läge med närhet till Påskbergsskogen.

Nu öppnar iaf Alliansen plus MP för att växthusen ska bort i närheten och ev bereda plats för bostäder alternativt hotell.

Detta räcker inte det behövs en förtätningsstrategi för att klara bostadsbehovet och en sådan är ute i nämnderna för yttranden.

Varför behövs en förtätningsstrategi?

I det här avsnittet beskrivs bakgrunden till varför kommunen valt att ta fram en förtätningsstrategi, det vill säga i stora drag vad strategin ska ge svar på, samt vilket geografiskt område den omfattar.

Bakgrund


Varbergs kommun befinner sig i stark tillväxt och prognoser visar på en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på bostäder är hög, framför allt i stadsområdet och i de kustnära tätorterna, och kommunen har som mål att inom de närmsta åren bygga ca 500 bostäder per år för att möta den ökande befolkningen. Därefter behöver utbyggnadstakten öka ytterligare. Kommunens ambitioner om att ca 70 % av den framtida utbyggnaden ska ske inom stadsområdet innebär ett tillskott av ca 6000 bostäder fram till 2030 inom samma område.

Den starka tillväxten ställer höga krav på kommunens övergripande samhällsplanering, med behov av tydliga strategier och planer så att en långsiktigt hållbar utveckling uppnås. I kommunens översiktsplan och tillhörande bebyggelsestrategi anges förtätning som huvudinriktning för den framtida bebyggelseutvecklingen. Översiktsplanen berör dock inte närmare var eller hur förtätning ska ske, varför det finns behov av en förtätningsstrategi.

Förtätningsstrategin behöver klargöra vad som avses när kommunen pratar om förtätning samt hur förtätning förhåller sig till övrig utbyggnad. Det behöver också tydliggöras vilka fördelar och utmaningar som finns med förtätning samt vilka konsekvenserna blir av att inte förtäta.

Med hjälp av förtätningsstrategin tydliggörs översiktsplanens intentioner avseende förtätning samtidigt som ett helhetsgrepp tas för frågan. Förtätningsstrategin blir därmed en del i genomförandet av översiktsplanen och kommer utgöra ett viktigt underlag, dels internt för kommunens förvaltningar i det fortsatta arbetet
med stadens utveckling, men även externt i dialogen med allmänheten, fastighetsägare och byggherrar m.fl.

Syfte


Syftet med förtätningsstrategin är att:

• Kartlägga förutsättningarna för förtätning inom Varbergs tätort.

• Ange en strategisk inriktning för hur Varberg ska förtätas så att en långsiktigt hållbar stadsutveckling uppnås.

• Utgöra underlag vid prioritering och genomförande av den fortsatta planeringen av staden.

måndag 15 maj 2017

SD Varberg har inga problem?

Två avhopp från SD i Varberg. Någon som bryr sig?

"– Nu har både Bo Qvist och Monica Kunckel Qvist valt att lämna självmant. De är inte välkomna tillbaka. Ärendet gick direkt till utestängning och det har fattats på riksnivå, säger Andreas Feymark, gruppledare för SD Varberg.
Någon anledning till beslutet vill han inte gå in på."

Själv kan jag se likheter från Miljöpartiet i Varberg och SD i Varberg Beslut tas ibland "informellt" snarare än "formellt" vilket kan vara ganska frustrerande.

Den som inte känner sig hemma hoppar till slut av och utan att ta ställning i personfrågor har båda sidor haft anledning att reta upp sig. Sådant sker i alla partier dock inte lika öppet som försiggått att paret Qvist nu lämnar.

En gruppledares uppgift är att hålla ihop sin grupp

Det finns inget i sak i artikeln som anger att det är politiska motsättningar som det är fråga om utan enbart personmotsättningar.

SD har ingen direkt vågmästarroll i nämnderna då Alliansen täppt igen med Miljöpartiet likaså i kommunfullmäktige. Avhopp hos oppositionen kan enbart skada dem som finns där.

En ordförandes uppgift är att hålla ihop sin styrelse och partiet

Uppenbart har det knakat redan när styrelsen skulle tillsättas och samarbetsproblemen fanns i dagen innan ens den nya styrelsen tillträtt.

Att det inte stod rätt till i SD-styrelsen fick jag reda på när min kollega i kultur och fritidsnämnden Mia Petzäll blev invald i styrelsen. Jag blockades från meddelandekorgen på Facebook och hon ringde upp mig och skällde ut mig med anklagelser. Någon kändes inte stå rätt till.

Under resans gång har framkommit mer och mer vilket resulterade i ett uteslutningsärende av Bosse Qvist.

Möjligen borde SD lära sig en sak. Ta tag i internproblem snabbt och resolut om en konflikt ska lösas efter avhopp från styrelsen.

Se till att snabbt kalla till ett extra årsmöte och låtsas inte som det regnar. Intern kommunikationsplan och interna angelägeheter i all ära men se till att rensa luften. Det är illa nog innan om SD ska framstå som ett seriöst parti.

Jag vill hellre granska SD:s politik än personer som är med i SD. Det gör SD så bra själva.

Slaget om Åkaren har börjat !


De tunga politikerna är överens. Åkaren i Varberg ska överlåtas till det kommunala bostadsbolaget och rustas upp. Renoveringen kan dra igång redan nästa år.

Mycket har flutit under broarna under åren och Hallands Nyheter ringde mig i fredags och ville ha synpunkter. Inget var klart med besluten och frågan låg i kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.Jag uttalade mig iaf så här.

Pierre Ringborg (-) oppositionspolitiker

"Kommunpolitikern Pierre Ringborg (-) bor på Åkaren och han har längre varit kritisk till hur kommunen sköter huset.
– Sämre hyresvärd än Varbergs kommun får man leta efter. Allt är bättre än Varbergs kommun. De har hållit nere på underhållit och dragit ner på vaktmästeriet. Här finns väldigt stora renoveringsbehov. Det som är bra att det funnits en plats för människor på Åkaren, som inte haft någon annan stans att ta vägen, säger Pierre Ringborg.
Att det blir Varbergs Bostad som ska köpa väcker en rad frågor, som han ser det:
– Vi som bor här på Åkaren har inte varit välkomna hos Varbergs Bostad AB. Antingen får vi följa med på köpet, eller får de lösa detta på något annat sätt. Det får inte bli någon press på de som bor här, eller att det skapas någon oro om vart vi ska ta vägen. Det måste finnas en mjuk övergång. Vi måste bli informerade så vi vet vad som händer.

Ann-Charlotte Stenkil (M) maktpolitiker

"Åkaren har varit ett sorgebarn under flera år. Fastigheten är i dåligt skick. Men kommunledningen har inte satt ner foten när det gäller husets framtid. Förrän nu. De ledande politikerna vill att Åkaren säljs till Varbergs Bostad AB.
– Tanken är att de ska renovera huset och att den renoveringen ska kunna startas 2018. Innan dess behöver huset evakueras, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M. – De som har kontrakt på Åkaren i dag ska erbjudas nya hyreskontrakt i andra hus eller också får de flytta tillbaka när renoveringen är gjord, säger Ann-Charlotte Stenkil."

söndag 14 maj 2017

Finns det förutsättningar för ett Varbergsparti ?


Mitt mål inför nästa val 2018 är att bryta två majoriteter i Varberg

1.) S och M bildar en majoritet de har tillsammans 34 mandat och kan göra upp över huvudet på samtliga partier i Varberg.

2) Alliansen och MP har styrande majoritet 31 mandat och MP har i stort sett köpt alliansens politik när de gick med trots att många hade föredragit annat styre. Dessutom har MP kompromissat bort i stort sett all grön politik för att få vara med i styret för att ett antal förtroendevalda ska få poster mer än innan då det fanns tekniskt samarbete med S i opposition.

När det gäller punkt 1 ligger centern närmast att få absolut majoritet ihop med S dock inte så stor som S och M har idag. Centern kan få kommunrådsposten om de lycka bli större än M och det bör inte vara helt omöjligt.

När det gäller punkt 2 så är i dagsläget SD det parti som går bäst bland oppositionen även om det gnisslar en del i leden.

Skulle ett nytt Varbergsparti kunna lyckas i Varberg?

För det första tror jag inte att ett sånt parti ska göra samma misstag som när SPI kom in 1998 etablera samarbete direkt i majoriteten dvs ihop med alliansen. Det bör isf ha en mer distanserad profil ev ett hängavtal med majoriten så deras parti hänger med samt mycket öppen för att inte binda upp sig vilket också MP gjort när de gått in i alliansamarbetet.

S kan vara bra att ev kunna samarbeta valtekniskt i opposition om det finns förutsättningar men S som det ser ut idag är opålitligt politiskt i Varberg att ha uppgörelser med. Rekommenderas inte och vad fick MP ut av dem i alla år i opposition?

Ett varbergsparti kan ta röster från båda blocken och bör ha en klar mittenprofil. Problemet blir hur ett sånt parti ska förhålla sig till SD? Jag menar att sakpolitiken är viktigare ön beröringsskräcken och bör ändå finnas med att kunna samtala med dvs jag har samma inställning som Anna-Kindberg Batra i frågan.

I Varberg så har M majoritet ihop inom Alliansen och MP redan men vad händer om denna majoritet spricker efter valet? När det finns oklar majoritet hur gör partierna då? Därför bör ett varbergsparti hålla öppet för alla eventualiteter vid en vågmästarposition.

Viktiga frågor i Varberg?


I alla viktiga större frågor av dignitet är i stort sett samtliga större partier överens och frågan är om de inte kan samlas i samma valstuga inför valet. Det skiljer intte mycket åt.

Ett lokalt inriktat parti har här alla chanser i vägen att skapa en profil. På vänsterkanten finns redan Kommunistiska Partiet i Varberg som gör en storsatsning för att få mandat i fullmäktige 2018.

Feministist Initiativ känns däremot svagare att utgöra något "hot" de väntar på en rikstrend som ska blåsa in dem i fullmäktige. Det känns heller inte som att de deltar i den lokala debatten.

Sverigedemokraterna däremot har ett behov att bredda sig och är skickliga på att fånga upp lokalt missnöje också. Frågan är bara hur många som stöds bort av deras hårdföra linje i ett antal specifika invandringsfrågor? De vill också ha en rak anknytning till rikspolitiken och det var så man ökade från 2 till 6 mandat i förra valet lokalt.

Det finns mycket att fundera på men de etablerade partierna har svårt med medlemsrekryteringen och har blivit allt mer professionaliserade med hel- och deltidspolitiker. Är man inte det blir man en gisslan i ett sånt parti med små möjligheter att påverka.

lördag 13 maj 2017

Får vi en dansk version av regering även i Sverige?

Får vi en dansk version efter nästa val med moderat minoritetsregering. Ja kolla videon med Marcus Oscarssons analys och den är inte helt osannolik.

I Danmartk blev Dansk Folkeparti större än något borgerligt parti men ville inte ingå i en regering. Vänsterregeringen förlorade valet i Danmark och fick en minoritetsregering som bestod av enbart Venstre. Det finns stora tecken att så kan bli fallet även i Sverige.

Det finns tecken på att den regering som nu sitter S och MP inte kommer att hålla fram mer än till nästa val och något nytt kommer istället. Trenden är att Miljöpartiet i dagsläget har det jobbigt men det kan lika gärna blir S som får det jobbigt. Det är redan blått övertag i riksdagen med hjälp av SD. Regeringen kan enbart föra en ren rödgrön politik i budgeten med hjälp av V tack vare decemberöverenskommelsen att rödgrönt är större än alliansen.

Decemberöverenskommelsen gäller inte längre vid nästa val. Det kommer att uppstå nya förutsättningar för regeringsbildningar.


fredag 12 maj 2017

Tyska delstater visar vägen för Miljöpartiet !


Vilken väg går Miljöpartiet?

Jag brukar alltid se trender i de tyska delstatsvalen. Tillräckligt stora delstater och ganska nära Sverige för den delen. Till skillnad från Miljöpartiet i Sverige skryter och skrävlar inte De gröna hur viktigt det är att sitta i en minoritetsregering. I Tyskland är det majoritetsregeringar som gäller.

Baden-Württemberg


Intressantaste delstaten ur grönt vidkommande är denna delstat. Där fick De Gröna delstatsstatus 1980 och har succesivt byggt partiet. Första framgångsvågen kom 1980 - 2001 då backade De Gröna för att återigen öka från 7,7 % till dagens (2017) 30,3 %.

Från att vara största parti i en grönröd koalition är man nu ledande parti en grönsvart. De Gröna är för närvarande största parti i delstaten.

Saarland

En liten delstat som gränsar till Frankrike. Inget grönt monsterfäste precis De gröna fick representation först 1994 fick vara med i delstatsregering mellan 2009-2012 ihop med CDU och FDP men lyckades inte nå spärren (5%) i senaste valet 2017.

Schleswig-Holstein


Här kom De Gröna in i delstaten 1992 gick fram i varje val och har senast regerat ihop med SDP och ett danskt minoritetsparti SSW fram till valet 2017. Då behöll De Gröna sina mandat men förlorade i andelen röstetal. Förutsättningar finns att byta regeringspartner och möjligt till en "Jamaicakoalition" ihop med CDU och FDP.

Nordrhein-Westfalen

Redan 1990 gjorde De Gröna debut i denna delstaten och har en oberäknelig trend i väljarsiffror för närvarande negativ. Men styr sedan senaste valet 2012 delstaten ihop med SPD. I dagsläget svårt att säga vad som kommer att hända valet är på söndag.

Analys

Vad gäller Miljöpartiet i Sverige finns en vänsterlutning sedan partiet återkom i riksdagen 1994 vilket manifesterades i minoritetsregering 2014. MP har därmed låst fast sig i blockpolitiken och inte bara det fjärmat sig mer och mer från denna gröna basen med sikte på att vara ett maktparti ihop med S.

Det som händer i Tyskland påverkar även Sverige. När Miljöpartiet bildades 1980 fanns en mängd lokala miljöpartier men att heta De Gröna blev inte aktuellt förrän några år efter bildandet men som ett tillägg. Då var De Gröna som är största parti i Baden-Württemberg redan representerade i delstatsparlamentet och mer jämfördes med centern i Sverige än med MP.

Kanske är MP mer jämförbart med De Gröna i NRW där både SDP och De Gröna förväntas backa i söndagens val i Nordrhein-Westfalen. De kommer att förlora sin absoluta majoritet och detta kan bli en signal även för en svensk minoritetsregering. Förbered er på tuffa tider inför valen 2018.