< div id=”header ”>< / div>

söndag 25 september 2016

S tar åter kommandot och öppnar för nya konstellationer efter nästa val !


Inget samarbete för S med MP i valet 2018 de vill ha mer samarbeten. Efter går MP och säger samma sak - vi gör som S.

Gemensam budget som sträcker långt in i nästa mandatperiod och 15 blocköverskridande uppgörelser här gäller det att befästa makten.

Alliansen är idag oerhört splittrad och inget regeringsalternativ. Kd som ligger under spärren i de flesta av mätningarna kommer inte att förhandla med SD.

Det bästa vapnet för rödgrönt kom med en mätning hur partiernas väljare ställer sig till samarbete med SD.
Göra allt för att minska SD:s inflytande

M 28
KD 33
L 46
C 41
S 60
MP 81
V 74

Samarbeta med SD där man har liknande uppfattning

M 61
KD 56
L 50
C 48
S 29
MP 17
V 9

Det här med alliansens maskhållning gentemot SD försöker allianspartierna dölja och inom Liberalerna och Centern råder det total splittring i väljarleden. Inte minst bidrar vankelmodigheten hos Moderaterna att bidra till det hela. Man talar hela tiden om en allians men i budgetsammanhang får de ändå inte ihop det tillsammans.

Framförallt sätter detta nu press på alliansen att samla sig till ett gångbart alternativ inte bara snacka. De låter rödgrönt och V lägga budgetar som DÖ (decemberuppgörelsen gällde) men skjuter på sina problem till nästa val. Det är inte trovärdigt !

lördag 24 september 2016

Oberoende grön fick igenom motion om utegym i Varbergs kommunfullmäktige !


Så fick jag då igenom min motion om fler utegym i Varberg.

Som HN skriver "fler utegym ska få fler att hoppa i träningskläderna".

Intressant är också hur vissa i kommunfullmäktige visar mer eller mindre intresse för en motion som varit på tapeten innan i annan form och av ett annat parti. Jag lämnade in motionen som miljöpartist men inte ens miljöpartisterna behagade gå upp och ta ansvar för motionen då jag "blockerades" på läktaren att komma in och prata för den.

"I tisdags kväll skulle fullmäktige rösta om Pierre Ringborgs förslag och det blev ett ja. Pierre Ringborg var miljöpartist när han lämnade in motionen och i dag är han partilös. Ingen av hans gamla partikamrater argumenterade för hans förslag.

Däremot gick Jeanette Qvist (S) upp i talarstolen med en hälsning från Britta Stribén (S) som satt i fullmäktige tidigare. 2011 lämnade nämligen Stribén in ett förslag om samma sak, en motion som fick nej.
– Hon fick avslag 2011. 2014 kommer Pierre med denna fantastiska idé, den får ligga till sig och nu är vi redo att yrka bifall. Väldigt roligt, skam den som ger sig! Jag ska bara hälsa från Britta och säga tack och grattis Pierre, sa Jeanette Qvist "

Motion angående fler utegym i Varbergs kommun


Det finns ett behov av att våra fysiska aktiviteter när vi är ute får tillgång till utegym för att främja vår rörlighet i leder och muskler.Det finns sporadiska inslag redan i Varberg bl.a.i Påskbergsskogen.

Enkla trä och stålkonstruktioner i naturen eller på särskilda platser bör utökas precis som lekplatser för barn är avsedda att hålla sig i trim.

Många orter har mer eller mindre avancerade ställen med utegym och det ska vara spontant och improviserat för deltagaren att kunna använda sig av redskapen med det som finns placerat där..


Jag hemställer att kommunfullmäktige må besluta om

att fler platser sätts upp lämpliga redskap i trä- och/eller stålkonstruktion för allmänheten.

att skötsel av dessa utegym sköts på samma sätt som våra lekplatser för barn i kommunen.


Varberg den 5 juni 2014


Pierre Ringborg (MP)

fredag 23 september 2016

I Sverige delar vi på folk utvisade papperslösa ska ut - nyanlända ska välkomnas !


Birger Schlaug lägger upp en straffspark mot MP som går i mål. Förmodar att han nu efter detta är portad på MP-kongresser för all framtid. Senast jag såg honom på en sån var valkongressen i Göteborg 2014.

Nu när det blivit officiellt att jag lämnnat MP kan jag helt koncentrera mig på lokalpolitiken och kan tycka hur som helst utan att det sätts i relation till Miljöpartiet. Jag kan t.ex. tycka att jagandet av papperslösa som ska utvisas inte känns som en prioriterad uppgift för polisen.

"Dagens lagstiftning gör det svårt för polisen att hinna med alla utvisningsbeslut.

– Efter fyra år preskriberas ett beslut. Så ett stort antal av dessa ärenden preskriberas utan att vi har hittat personen, säger Per Löwenberg gruppchef för gränspolissektionen.

Lagen ger de människor på flykt som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd rätt att ansöka på nytt fyra år senare"

Samtidigt med att polisen nu får jaga utvisade och papperslösa effektivare så ska kommunerna bereda plats för nyanlända.

Kf-beslut Varberg 20 september 2016


"Sedan den 1 mars i år gäller bosättningslagen. Den innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Varbergs kommuns avtal med Migrationsverket säger att Varberg ska ta emot 201 personer i år.

Bland dessa flyktingar kan det finnas stora familjer och kommunen kan få problem att hitta bostad åt dem inom sina ordinarie kanaler. För att lösa deras boendesituation ska kommunen nu köpa in "nödvändigt antal en- eller tvåfamiljshus, av enklare karaktär", som det står i beslutet.
20 miljoner kronor avsätts för inköpen i år. Serviceförvaltningen ska ha hand om husen och teckna hyreskontrakten."

Således statens uppgift är att med polisens hjälp se till att rensa bort de som fått utvisningsbeslut medan min uppgift som kommunpolitiker är att hälsa alla nyanlända välkomna till vår kommun och hoppas de ska trivas.

I sammanhanget är varbergslösningen en spottloska i ansiktet både mot privata fastighetsögare och det kommunala bostadsbolaget att hjälpt till tillräckligt då de har sina köer att ta hand om. Vore det inte bättre att avtala direkt med dem om sociala kontrakt?

Jag förstår inte riktigt om detta är en hållbar lösning att inte "marknaden" är gångbar och inom marknaden kunna komma överens än att kommunens SÄMSTA fastighetsvärd nämligen de själva ska komma på nödlösningar? Nu blir det så då kommunfullmäktige inte hade något annat förslag att tillgå. Men detta är en NÖDLÖSNING. Vad händer nästa år?

torsdag 22 september 2016

MP VARBERG - en process där jag inte längre passar in !


Så var det då OFFICIELLT. Pierre Ringborg lämnar Miljöpartiet. En tidningsartikel i HALLANDS NYHETER säger inte hela sanningen inte ens halva om orsaker, bakgrund, funderingar men ger en bild av ett verkställt ställningstagande.

Inkallande av krisgrupp

I artikeln så framstår det med en länk att ett möte förra året skulle HANDLA OM MIG. Så var icke fallet. Det var datumet då KRISGRUPPEN som dåvarande styrelse själva BESTÄLLT skulle lämna RAPPORT hur de tänkt klara situationen i MP VARBERG.

Krisgruppen ville att SAMTLIGA NÄRVARANDE skulle skriva på ett papper vilket jag inte motsatt mig men det var inte vad mina kontrahenter tänkt sig. De söndrade mötet och istället arrangerade fullmäktigegruppen (samma som styrelsen) UTOM MIG ett extra möte efter det mötet att DE SAKNADE FÖRTROENDE FÖR MIG.

En sak var att SAMTLIGA de som var med i detta eftermötet också satt i STYRELSEN. DE kunde själva välja i vilken egenskap de kunde ha detta möte och VILKA som fick reda på att det var ett möte.

"Tidigare i höst hamnade Pierre Ringborg i bråk på Facebook. Han blev anklagad för rasism och Miljöpartiets gruppledare, Stefan Edlund, sa till HN att partiet tillsatt en krisgrupp som skulle utreda Ringborgs framtid och att det kunde bli tal uteslutning."

Uteslutning ?

Någon uteslutning har aldrig varit aktuell. Någon begäran finns inte protokollförd hos vare sig styrelsen lokalt i MP Varberg eller i MP Halland. Stefan Edlund tillika min egen gruppledare försökte avsiktligt trissa upp stämmningen i media genom ett förtäckt hot. Själv hade jag inget emot att frågan behandlades på högre nivå för då fick jag tillfälle att försvara mig och ev VARFÖR jag skulle uteslutas.

Försök att ena i MP VARBERG

Jag gjorde ett sätt att försöka vara konstruktiv genom att till MP Varbergs årsmöte lämna in motioner som skulle skapa mer delaktighet och förändringar i partiet lokalt. Ingen av motionerna fick gehör och de som var samlade till årsmötet var i huvudsak sittande styrelse.

Vid det årsmötet AVGICK styrelseledamöter endast en stod kvar och det saknades valberedning. En som var bortrest valdes in men en styrelse på två ledamöter ansågs otillräcklig. Det tillkallades ett extra årsmöte i juni för att komplettera styrelsen och välja en valberedning.

Vi var tre ledamöter som ansåg oss beredda att träda in i styrelsen men till extra årsmötet hade de ledamöter som hoppat av fått liv i sig igen. Deras maktposition hotades och tre av de dem som AVGICK på ordinarie årsmötet trädde in igen avsiktligen för att blockera oss tre som tänkt ställa upp för att fylla ett vaccum.

Dessutom valdes SAMMANKALLANDE i styrelsens fru in som ledamot i en valberedning fylld med 2 personer vilket skulle garantrea makthegemonin.

Ledamoten (nyvalde) som valdes in på årsmötet ville inte längre sitta kvar och meddelade efter en kortare tid att han också lämnar miljöpartiet. Själv tänkte jag ha is i magen och invänta till hösten.

I sammanhanget har det inte bara varit turbulens lokalt utan också regionalt och i riksorganisationen. Inte minst för de beslut som tagit i riksdagsgruppen kring vissa frågor.

Det jag skriver här behöver inte vara sanningen inte ens halva den. Men det är en stark partsinlaga då jag varit involverad som EN huvudperson hur MP Varberg fungerat internt.

onsdag 21 september 2016

När Miljöpartiet i Varberg gör sina representanter till (-) och oberoende gröna !


Någon journalist som skulle skriva en motion som jag hade lagt upptäckte en sak. Det stod inte (MP) längre det stod (-) bakom mig som partibeteckning på kommunens informationssida. Alltså har Miljöpartiets lokalavdelning meddelat kommunen detta men inte jag. Snabbt jobbat !

Det intressant i sammanhanget är att min "partikamrat" fd MP som är ersättare i servicenämnden också är streckad av Miljöpartiet (Obs han har iaf betalt medlemsavgiften året ut och jag avbröt ett autogirande). Så lätt är det att bli ett streck istället för MP OM man har politiska förtroendeuppdrag.

Ersättare i kommunfullmäktige . Där det är angivet ett streck är en som valdes som miljöpartist

Ordinarie i kultur och fritidsnämnden

Ersättare i servicenämnden

tisdag 20 september 2016

Miljöpartiet 35 år men ännu inte räddat världen !


Miljöpartiet fyller 35 år och det redovisar Birger Schlaug historiskt i sin blogg.

Skillnaden mellan dagens miljöparti och det parti som bildades är så pass stort att jag helt klart kan säga att det är inte samma parti längre.

Partiet för dem som är intresserade av vänster/högerskalan stod betydligt mer i mitten. Det var DJUPGRÖNT och gott om fundisar dominerade Miljöpartiet ja t.o.m. kan säga att idealister och ideologiskt leva som man lär var i klar majoritet.

När började omsvängningen åt vänster?

Jag vill påstå att det började efter MP hade ramlat ur riksdagen 1991 och återkom 1994.Det var då man hittade sin nisch att ha något så när förhållningssätt till vänster/högerpartierna och den förflyttningen håller MP fortfarande. Problemet är att ett annat parti socialdemokraterna också har denna positionering.

Hur grönt är Miljöpartiet idag?

Miljöpartiet började succesivt under eran Maria Wetterstrand/Peter Eriksson 2002-2011 putsa på det hela för att göra MP mer regeringsdugligt och rumsrent i de fina salongerna. Att medlemsomrösta 2008 om att slopa utträdeskravet så att MP blev mer EU-positivt var en pusselbit. Att miljöproblem inte kunde lösas nationellt útan det måste till överstatligt samarbete var ett starkt argument.

Likaså fanns tidigare ett rådslag 2007 där i princip medborgarlönen avfärdades.

Kongresser smulade däremmelan bort allt som kunde uppfattas som märkligt, fundamentalt, mossigt, kryptiskt och istället kom ord som modernisera fram. Tillväxtfrågan har tonats ner betänkligt och Miljöpartiet uppfattas också som mer teknikvänligt. Konsumenten ska ges möjlighet till val det som MP i stort ville förbjuda vilket mjukat upp hållningen att miljöpartisten måste vara på ett viss sätt.

Yngre väljare och framförallt med utbildning har lockats till Miljöpartiet och har i stort sett tagit över partiet. Om det i början var beroende av andra partiers avhoppare blandat med politiska amatörer så är det numera streamade medvetna yngre som vill göra karriär i politiken som färgar Miljöpartiet.

Inte minst har professionalisering, fler heltidspolitiker och stab av anställda tjänstemän fjärmat bort många idealister, fritänkare och folk som har svårt att hålla sig inom ramen fallit bort.

Vad som räknas som GRÖNT kan ju tydas hur som helst. Miljöpartiet kan idag nog betraktas som mer liberalt än grönt. I hög grad är det storstadsorienterade väljare med akademiska meriter modell yngre som dras till Miljöpartiet. I lägre grad LO-folk och folk från landsbygden modell äldre.

Vilken framtid har Miljöpartiet?

Faktum är att Miljöpartiet är ett av de gröna partierna i världen det gått bäst för. 15% i senaste valet gjorde det till större än moderaterna och väckyte stora förhoppningar. Miljöpartiet har som regeringsparti med sex ministerposter fått ett betydande inflytande i regeringen. Det är också med och styr på många orter i majoritet.

Faran ligger i att det helt saknas uppbyggnad av basorganisation. Det känns oerhört toppstyrt. Man använder sig av "gammelmediala" kanaler helst och envägspropaganda. Sociala medier är MP oerhört svagt och verkar inte tro att det är viktigt. Debatter vill man helst inte föra, riggade kongresser, ja-sägare i riksdagsgrupp, partistyrelse och riksvalberening framför pluralism och mångfald.

Miljöpartiet verkar ta till sig det som är vetenskaplig forskning, referenser är starka lobbyorganisationer och opinionsmätningar mer än vad medlemmarna tycker. Medlemsomröstningar, rådslag och medlemsenkäter verkar vara historia. Kanske man frågar förtroendevalda och styrelser på olika nivåer men en tidning som heter GRÖNT som utkommer sällan ger inte det bett en aktiv medlem kräver.

Jo jag tror på framgångar under förutsättning att väljare själva lyfter de frågor som var Miljöparttiets signum. Men tror inte att det toppstyrda MP som jag ser idag kan lyfta Miljöpartiet. Möjligen skapa ett intresse till nästa EU-val då partiet har 15% att försvara. Vilket iof blir ganska svårt.

måndag 19 september 2016

För mycket eller för lite politik i gruppen VARBERG på facebook?


I en grupp som heter Varberg på facebook. Gruppen är OFFENTLIG lades följande inlägg in i gruppen av SD:s gruppledare Andreas Feymark hämtad från en tidningsartikel från HN som till stor del handlade om SD:s framgångar i valet 2014.

Gruppen består av 7050 medlemmar och har alltså sympatisörer från alla politiska läger.

I vilket fall utbröt en vild diskussion varav några urartade till bland annat personangrepp mot mig då jag deltog i debatten och ville lägga fram vissa fakta.

Efter ungefär ett dygn förstod administratörerna att det kunde bli svårt att moderera i tråden och denna länk tog alltför mycket tid och hade ett speciellt intresse så de har nu skapat en OMRÖSTNING.

"Vi har den senaste tiden fått väldigt mycket synpunkter ifrån er medlemmar kring politiska inlägg här i gruppen. Med anledning av detta tänkte vi ha en enkel omröstning under en veckas tid för att avgöra vad ni medlemmar tycker.
Ska vi tillåta trådar med politiska diskussioner i Varbergsgruppen?
Redigering: Det är alltså endast röster och inte kommentarer som räknas.
//Varbergsgruppen Admin "

Omslagsbilden i gruppen varbergsdiskussioner ser ut enligt nedan


OMRÖSTNINGEN kommer att pågå i en vecka och frågeställningen i gruppen lyder enligt nedan.

- Nej hänvisa allt till undergruppen Varbergsdiskussioner

- Ja det är okey (dvs publicera politiskt färgade inlägg i gruppen Varberg)

söndag 18 september 2016

Hur klarar Varbergs kommun mottagandet av nyanlända?


Två år efter valet tar HN upp hur frågor som berört Varberg blivit bättre eller sämre som SD drivit? Strax efter valet talades det om att partierna får göra en självrannsakan då SD nått vissa framgångar framförallt på landsbygden.

Nu ordnade det sig för alliansen de kunde fortsätta styra för Miljöpartiet ställde upp som stödparti med sina mandat. SD har befunnit sig i kritisk opposition men ibland faktiskt stött förslag från alliansen. Det har varit lite sämre att skapa en fungerande opposition i Varberg då den spretar betänkligt.

Aktuell fråga för tillfället är hur vi ordnar för de nyanlända i vår kommun Varberg och jag publicerar frågor och svar nedan från Olle Hällnäs (SD) som kommer att besvaras på kommunfullmäktige den 20 september av kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M)

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande

kommunplaceringar 2017- ställd av Olle Hällnäs, SD.


Fråga nr. 1. Hur många kommunplacerade räknar Varbergs kommun med att ta emot 2017 respektive 2018?

Arbetsförmedlingen fastställer - efter samråd med Länsstyrelserna och Migrationsverket- sk länstal 1 gång/år. De sk länstalen utgår från behovet av platser och fördelningsnyckeln för hur många respektive kommun åläggs att ansvara för ( anvisningstalet), innehåller parametrar som tex. invånarantal och arbetstillfällen i respektive kommun.

Anvisningstalet för 2016 är 201 personer för Varbergs kommun. Hittills - till och med september - har 109 personer anvisats. För de personer som kommer att anvisas under resten av året, så är uppskattningsvis 70% ensamhushåll och 30% familjer.

Antal personer som kommer att anvisas 2017 respektive 2018 är ännu inte offentligt. Enligt muntlig uppgift från Länsstyrelsen, är antalet personer som kommer att anvisas till Halland nästan dubbelt så många för 2017 som 2016. Det kan alltså innebära upp emot en fördubbling av antalet anvisade 2017.

Fråga nr. 2. Har Varbergs kommun en plan på hur bostäder skall ordnas fram till dessa kommunplacerade?

Svar på kommunens planering för bostäder till de kommunplacerade.

Tänkbara bostadslösningar för 2016 och framåt:

En person som anvisats till kommunen är en egen juridisk person och ska i första hand teckna hyresavtal direkt med hyresvärd. I den ideala världen ska hyran vara i paritet med den sk etableringsersättningen. Kontraktet ska vara tillsvidare och bostaden ska vara placerad på ett ställe som möjliggör för den kommunplacerade att delta i samhällets etableringsinsatser
.

1. Blockförhyrning

Ett sätt att hantera situationen är att kommunen hyr in anläggningar som hyrs ut i andra hand, - kortare eller längre tid. Vi undersöker om man kan skriva korta hyresavtal 6-9 mån och ändå kunna "tillgodoräkna sig placeringen" gentemot kommunplaceringen. Komplikationen i detta förfarande, som för närvarande utreds, är om korttidsboende omöjliggör möjligheten för den kommunplacerade att ansöka om bostadsbidrag. Får de inte det är betalningsförmågan kraftigt under inhyrningskostnaden.

I de flesta av dessa förslag till anläggningar krävs bygglov eller ändring av bygglov.

nom denna boendeform finns potential för ca 105 personer under 2016 och ytterligare 30 platser under 2017.

Inom kommunen är gången sådan att Serviceförvaltningen administrerar inhyrningen åt Kommunstyrelsen som är avtalspart. Socialförvaltningen hyr av Kommunstyrelsen och Serviceförvaltningen sköter uthyrningen till hyresgästen.

2. Kampanj privatpersoner

Under sommaren har vi genomfört en kampanj för att värva privatpersoner att hyra ut bostad. Cirka 30 förslag, de flesta dock för dyra har emottagits. Uppskattningsvis kan det finnas 8-14 platser i dagens underlag. En fortsättning på kampanjen planeras. Landsbygdsrådet har också informerats om kommunens behov.

3. Villaköp

I september tar troligtvis Kommunfullmäktige beslut innebärande en möjlighet att kunna köpa in villor för detta ändamål. Formellt köper Kommunstyrelsen in enstaka villor - och äger villorna - serviceförvaltningen sköter uthyrningen till privatpersonen. Denna lösning är främst tänkt till kommunplacerade familjer.

4. Exempel på andra lösningar där undersökande arbete pågår

• Varbergs Bostads AB planerar att bygga 48 lägenheter enligt den sk "Kombohus-modellen". Dessa lägenheter kan stå klara tidigast hösten 2017. Dessa lägenheter är inte tänkta till främst kommunplacerade men kanske kan Varbergs Bostads AB lämna några andra lägenheter inom det övriga fastighetsbeståndet till målgruppen. • Villkora ett antal lägenheter för gruppen kommunplacerade vid kommande markanvisningar • Det är viktigt med en god och nära kontakt med externa fastighetsägare. Även de har dock väldigt få lediga lägenheter. • Kommunen äger redan idag ett mindre antal bostäder. För närvarande finns dock inte heller här några lediga bostäder. • En inventering av möjliga tomter där förhållandevis snabb byggnation kan ske - för denna och givetvis även för andra kategorier av bostadsbehövande - pågår.

Fråga nr. 3. Hur kommer detta påverka normala bostadsmarknaden och i förlängningen kommunens planerade skatteintäkter?

Svar på hur detta påverkar den normala bostadsmarknaden

Att bostadsmarknaden i Varberg är tuff är nog inte obekant för någon. Självklart innebär en snabb inflyttning till Varberg - oavsett vilken bakgrund de inflyttade har - ökade krav på kommunen. Det ställs stora krav på kommunen att leverera sina delar i den sk samhällsbyggnadsprocessen. (detaljplaner, bygglov, infrastruktur av olika slag m.m. )

Under i vart fall de senaste två åren har kommunens leveranser snabbats upp avsevärt och bostadsproduktionen har påtagligt höjts i kommunen. Personligen ser jag det som att vi med stor sannolikhet kommer att uppnå våra uppsatta mål för bostadsproduktion i Varberg.

I vår befolkningsprognos räknar vi med att Varbergs kommun år 2030 har 80 000 invånare. Under förutsättning att vi lyckas med en bra integration i samhället av de nyanlända, så kommer de nyanlända att vara en viktig resurs.

Den absolut viktigaste förutsättningen för en lyckad integration är att den nyanlände kommer i arbete. Här ser jag en stor uppgift för många aktörer att hjälpas åt för att detta skall bli verklighet. Väldigt många företag i kommunen - liksom Varbergs kommun - har ett stort behov av arbetskraft framöver - många redan idag.

Svar på den ekonomiska och skattemässiga effekten.

Kommunens skatteintäkter baseras på ett flertal faktorer.

Kommunalskattens största delar är:

1. "Egen skatt". Denna del av skatteintäkterna baseras på den skattekraft som skapas av kommunens invånare multiplicerad med den antagna skattesatsen 20:33% och beräknas för år 2016 till 2 615 mnkr. 2. "lnkomstutjämning". Invånarna i Varbergs kommun har en skattekraft som uppgår till 98,9 % av den genomsnittliga skattekraften i landets kommuner. Varbergs kommun erhåller 390 mnkr från andra kommuner i sk inkomstutjämning. 3. "Kostnadsutjämning". För att utjämna för respektive kommuns förutsättningar finns ett utjämningssystem som kompenserar för faktorer - som inte går att påverka med politiska beslut. Varbergs kommun har bättre förutsättningar än andra kommuner och betalar därmed 84 mnkr till andra kommuner i landet.

En kommuninvånare som är skriven i kommunen den 1 november respektive år ger kommunen lika mycket skatteintäkter oavsett om personen är född i Sverige eller nyanländ. Eventuella merkostnader för nyanlända har hittills kompenserats genom sk. riktade statsbidrag.

Varberg 2016-09-10

Ann-Charlotte Stenkil

Kommunstyrelsens ordförande (M)

lördag 17 september 2016

Stefan Löfven har stärkt sin ställning trots kritiken från missnöjda gröna och en allians som hotar tvinga bort honom !


Först vill Jan Björklund bjuda in SD till samtal som fick de övriga i alliansen att skruva på sig i synnerhet den tänkte regeringsbildaren Anna Kinberg-Batra. Därefter bråket i Liberalerna med Birgitta Ohlsson. Nu senast Jan Björklund att Löfven ska tvingas bort om alliansen blir större än rödgrönt.

Löfven vägrar att avgå även om alliansen vinner valet

Stefan Löfven har nu i en SvD-intervju sagt att han lämnar inte frivilligt även om alliansen blir större än rödgrönt. De tvingas alltså söka stöd hos SD.

Alliansen svarar med en ganska tam debattartikel i SvD. Varför har de ingen gemensam budget då? Varför har de inte samlade gjort upp med rödgrönt i de 15 blockpolitiska frågor som åstadkommits under denna halvan av mandatperioden.

Enligt Tomas Eneroth gruppledare i riksdagen för S välkomnar han även uppgörelser om skolan och bostäder.

Frågan är vad som är kvar i mellanrummet mellan regeringen och en allianspolitik som har brett stöd hos svenska folket UTAN SD:s INFLYTANDE?

#Grönomstart en sluten grupp på facebook ett störningsmoment för Miljöpartiet

Under ytan hos eller utanför (tolka den som vill) de gröna finns en grupp som heter #Grönomstart på facebook en sluten grupp som jobbar i det tysta. Miljöpartiets partistyrelse lämnade och Grön Ungdoms språkrör uppmanade att inte delta i den gruppen utan använda sig av Miljöpartiets officiella kanaler.

Det var ca 100 personer som lämnade gruppen inom några dagar men nu har #Grönomstart återtagit förlusten och är större än någonsin. Det betyder att många inte är nöjda med den mainstream-politik MP för i regeringen.

Nu senast finns en artikel som de "fyras gäng" skrivit alltså Carl Schlyter, Valter Mutt, Annika Lillemets och Jabar Amin om handels- och investeringsavtal som EU förhandlar med USA (TTIP) och redan färdigförhandlat med Kanada (CETA) som är högt uppskattat i gruppen.

Nu är inte gruppen på #Grönomstart såpass stark att de kan påverka Miljöpartiets riksdagsgrupp den är ju väljarvald kanske inte heller Miljöpartiets parttistyrelse. Men ytterst har den en påverkan på viljan att lägga sin röst på Miljöpartiet i kommande val om "sosseriet" fortsätter.

Det finns medlemmar i gruppen som tror de kan radikalisera MP men det tror inte jag. Miljöpartiet kommer att fortsätta vara jolle under Löfven. MP fick sex ministerposter och riksdagsgruppen står bakom den regeringsförklaring som är lagd.

#Grönomstart har en viktig uppgift att fylla för de vilsna och besvikna gröna som ser Miljöpartiet allt för streamade och som tänker gå till val på komrommisser och blocköverskridande uppgörelser. I förlängningen en urvattning av Miljöpartiet som parti och frågan är om inte MP får förlita på stödröster från S i nästa val om de ska hålla kvar Löfven. Det var ju han som gav dem sex ministerposter.

fredag 16 september 2016

"Miljöpartiet är för frihandelsavtalet som förhandlas fram och är ett liberalt parti" ?


Rikard Allvin är ersättare i riksdagen för Miljöpartiet.På hans främsta agenda inför valet var frågan om TTIP. Han skriver bl.a.kritiska analyser i ttippen.se. Nu sitter han inte i riksdagen men med tanke på de lojalitetsförklaringar som avges där så skulle han hamna i en märklig sits.

I sammanhanget är det intressant som Birger Schlaug skriver i sin blogg "Miljöpartiet har, enligt regeringsförklaringen, accepterat CETA, det vill säga frihandelsavtalet, med den hårt kritiserade investeringsskyddsmekanismen, mellan EU och Kanada.

Jag undrar om Miljöpartiets riksdagsgrupp tagit ställning till det - och om man gjort det lär man också acceptera TTIP. Vilket förresten partiets ekonomisk-politiska talesperson redan meddelat i riksdagen."

citat ur ttippen.se
" Att en rödgrön regering verkar så starkt för att genomföra avtal som har kritiserats just för att kunna hota välfärd, miljön och klimatarbetet är rimligen en överraskning för många."

VAL TILL RIKSDAGEN

Miljöpartiet de gröna VALKRETS Halland

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

Agneta Börjesson, 56 år, riksdagsledamot, Kungsbacka
Rikard Allvin, 28 år, politisk sekreterare, Falkenberg
Maria Söderberg, 26 år, studerande, Halmstad
Lena Angviken, 63 år, bibliotekarie, Laholm
Ola Nilsson, 45 år, lärare, Halmstad
Elisabeth Falkhaven, 59 år, projektledare, Hylte
Stefan Edlund, 48 år, lärare, Varberg
Eva Ericsson, 56 år, helhetsbyggare, Laholm
Clas Rosander, 61 år, fritidspedagog, Kungsbacka
Hans Leghammar, 56 år, affärs- och miljökonsult, Halmstad
Ingegärd Salmose, 53 år, rektor, Kungsbacka
Vagn Abel, 64 år, lärare, Falkenberg
Ulf Bjerstaf, 66 år, pensionär, Laholm

torsdag 15 september 2016

Varberg antar en ny Cykelplan !


Varberg ska återigen bli Cykelstaden då en ny cykelplan är framtagen och beslutas av hamn- och gatunämnden.

Cykelplanen utgår från fyra fokusområden:

Arbete och service
Du som arbetspendlar ska kunna cykla snabbt och effektivt i Varberg

Skola och fritid
Alla, speciellt barn och vuxna ska kunna cykla säkert och tryggt i Varberg

Hela resan
Det ska vara lätt att cykla till buss, tåg och samåkningsplatser

Rekreation och turism
Det ska vara värt att ta en omväg för att uppleva olika platser i Varberg

Underlaget för cykelplanen är ett omfattande remissarbete som bearbetats.

Hur prioriterar vi?


För att genomföra de åtgärder som gör störst nytta har vi tagit fram ett förslag på kriterier som kan användas när vi utvärderar förslagen på åtgärder:

Potential antal användare
Var är det troligt att det blir flest cyklister?

Stråk potential
På vilka sträckor kan cyklister prioriteras framför andra trafikanter?

Koppla ihop cykelvägar
Saknas sträckor i det befintliga cykelnätet?

Trafiksäkerhet
Var är det störst risk att råka ut för en olycka?

Samordning med andra projekt
Kan vi göra cykelåtgärder i samband med andra projekt?

Potential hela resan
Var kan vi få flest att byta mellan cykel och kollektivtrafik?

onsdag 14 september 2016

Krossa blockpolitiken och alla triangulerar i mitten !


Läser gruppledaren i riksdagen för (S) Tomas Eneroth i Aftonbladet vad han säger om blockpolitiken. "Stefans Löfvens mål är att krossa blockpolitiken".

Vad det ytterst handlar om är att spela bort Sverigedemokraternas vågmästarroll då inget av blocken rödgrönt eller alliansen tycks få egen majoritet om det vore val idag.

Enligt Tomas Eneroth är det angeläget att få till blocköverskridana överenskommelser inom skola och bostad.

Ur grönt perspektiv har Miljöpartiet definitivt lämnat den rena "vänsterstämpeln". I en utfrågning för några år sedan frågade en intervjuare Åsa Romson vad det var som skiljde V och MP. Ja det skulle vara om friskolorna svarade hon. Då vet vi att MP ställt till det genom att avvika från sin tidigare friskolevänliga linje och bl.a. vill ha begränsningar med att vinster får tas ut till vilket pris som helst.

Å andra sidan sitter MP som jolle i en regering och följer med S i allt de gör. Skillnaden mellan dessa partier blir allt svårare att kunna utröna.

Både S och MP genom att markera klart att de INTE vill ha med SD att göra ger dem ett enda förhandlingalternativ. Att kunna påverka alliansen och de lyckas ju inte ens få ihop en gemensam budget hur ska de då få ihop en regering?

Enda alliansen och SD kan göra ihop är att stoppa som de säger "vänsterförslag". MP å andra sidan riskerar att bli alltmer hopföst som ett vänsterblockparti och är också enda förutsättningen för V att de kan förhandla om budgeten.

Alliansen som frivilligt genom DÖ har släppt fram Stefan Löfven kommer att få svårt att fälla den regeringen. Ingen vet om alliansen klarar av att regera inte minst bilda regering. Jag ser ett scenario det omvända idag OM Alliansen blir större än rödgrönt.

Fortsatta uppgörelser alliansen och rödgrönt men ska Vänsterpartiet bjudas in? Kommer Alliansen att tvingas göra budgetuppgörelser med Sverigedemokraterna ELLER vad händer om man vägrar det? Ett test är ju om alliansen lyckas enas hösten 2018 om en budget som de med stöd av SD kan påtvinga S+MP att administrera fram till valet.

Det återstår att se.

Här är frågorna där regeringen kommit överens med partier över blockgränsen

Politisk fråga, parti som står bakom överenskommelsen tillsammans med regeringen

Föräldraförsäkringen: L

Avskaffande av vårdnadsbidraget: L

Betygen: M, C, KD, L

Försvaret: M, C, KD

Elcertifikaten: C

Presstödet: M, C, L, KD

Vapenexporten: M, C, L, KD

Amorteringskraven: M, C, L, KD

Irak-insatserna: M, C, L, KD

Mali-insatserna: M, C, L, KD

Migrationsöverenskommelsen 23/10: M, C, L, KD

Terrorismbekämpning: M, C, L, KD

Klimatpolitiskt ramverk: M, C, L, KD

Energiöverenskommelsen: M, C, KD

Överskottsmålet: M, C, L, KD

Fotnot: S/MP-regeringen gör upp med V i budgetfrågor. Sammanställningen visar regeringens överenskommelser över blockgränsen.