< div id=”header ”>< / div>

söndag 23 april 2017

Miljöpartiet - the movie !

Det är mycket turbulens kring Miljöpartiet och bara en månad till kongressen.Låga opinionsmätningar och stora förhoppningar hos de som tror att det går att "vända" MP på kongressen.

Lördagsintervjun Gustav Fridolin

Den blev inte helt lyckad finns här. En stor del i början ägnades åt fotbojan och eftersom MP står fast vid den så kommer den att ifrågasättas framöver. Ska inte särhetsrisker sitta inlåsta tills de kan utvisas i synnerhet när de saknar uppehållstillstånd? Läs för övrigt Anna Dahlbergs krönika om skuggsamhället.

Sedan de gamla vanliga flosklerna om att centern var nere på liknande siffror som MP men vände och det ska MP också göra. Ja när de fått ny partiledare vände det något för Gustav Fridolin att fundera vidare på.

För övrigt har SvD en bra beskrivning hur MP alienar sina väljare sedan förra valet.

Energiöverenskommelsen

Hans lilla gröna
har vecklat ut detta från sin synvinkel och MP som en gång var en garanti för att kärnkraften skulle avvecklas är nu en möjlighet att livslängden förlängs på de kärnkraftverk som inte ska avvecklas.

Sveriges Radio har ett inslag och bla annat uttrycks det så här "Den svenska kärnkraften kommer att kunna leva vidare. Det står klart efter att regeringen nu lägger fram energiöverenskommelsens förslag till riksdagen. Sex av tio reaktorer kommer att fortsätta vara i drift i de kommande årtiondena.
Det som det har handlat om är vad som händer med de återstående sex reaktorerna. Där har ägarna tidigare sagt att de tänker göra de nödvändiga investeringarna för att driva dem vidare de kommande årtiondena, säger energiminister Ibrahim Bayalan"

"Riksdagen tar också snart beslut om att ta bort effektskatten som tas ut på el producerad av kärnkraft. I och med detta är den svenska kärnkraftens fortlevnad räddad enligt Moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjälmered.
– Det är helt avgörande för den svenska kärnkraftens framtid. Det här innebär att vi har en ansvarsfull hantering av kärnavfallet men också väsentligt förbättrar kärnkraftens ekonomi. Det gör att vi kan ha kärnkraft och trygg elförsörjning under överskådlig tid i Sverige, säger Lars Hjälmered"

Miljöbilagan i vårbudgeten

I en krönika i Aktuell Hållbarhet av Daniel Broman finns följande att läsa. "Nya perspektiv på miljö- och klimatarbetet lyfts fram i vårbudgeten. Samtidigt minskar de faktiska resurserna. Regeringen balanserar på en tunn linje när tuffare tider väntar."

"Klimatlag, BNP-alternativ och ökad transparens för regeringens miljö- och klimatarbete. När vårbudgeten presenterades i tisdags fick miljöpolitiken ett förhållandevis nytt utseende. Från att traditionellt sett handla om utgiftsposter och ekonomiska satsningar på olika områden lyfte regeringen huvudsakligen fram nya perspektiv och arbetssätt i årets första budget. Visst finns satsningar av mer klassisk modell, som ett tillskott på 500 miljoner kronor till Klimatklivet. Men de stora nyheterna handlar om att komplettera BNP-måttet med 15 indikatorer för välstånd och att regeringen inför en så kallad miljöbilaga, vilken ska systematisera uppföljningen av regeringens miljö- och klimatarbete. Miljöbilagan handlar i år om konsumtionsbaserade utsläpp och transportsystemets inverkan på miljön. Ett initiativ som i linje med det nya förslaget på en klimatlag är tänkt att följa upp och driva på regeringens miljö- och klimatambitioner."

"Risken med den nya miljöbilagan är dock att den såväl som klimatlagen i slutändan blir just ett internt dokument för regeringen, snarare än att skapa nya förutsättningar för samhällets aktörer. Det som i praktiken driver miljö- och klimatarbetet framåt är mål, styrmedel och åtgärder. Sådant som vanligtvis lyfts fram i en vår- eller höstbudget men som nu fått mindre fokus. Till det kommer att regeringen förvisso höjer anslagen för utgiftsområdet ”allmän miljö- och naturvård” i år jämfört med 2016, men för de kommande tre åren aviserar minskade medel inom utgiftsområdet. Mindre pengar till exempelvis Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets ansvarsområden där bland annat Klimatklivet ryms. Sammanfattningsvis lutar det åt ökade ambitioner på pappret men mindre faktiska resurser när nya satsningar ska dela på samma påse pengar."

"Sverige är inne i en högkonjunktur och Miljöpartiet upplever sin första mandatperiod i regeringsställning. De kanske bästa förutsättningarna för svensk miljöpolitik någonsin. Samtidigt hamnade Miljöpartiet i veckan under riksdagsspärren i Aftonbladets opinionsmätning och mycket tyder på att sämre tider väntar för Sverige de närmaste åren.


Arbetsbrist inom viktiga områden, hög arbetslöshet inom utsatta grupper, bostadsbrist och lägre tillväxt (ja BNP är fortfarande det rådande utvecklingsmåttet) kommer att bli en prövning för regeringen. Då räcker inte nya perspektiv för att hålla liv i hållbarhetsambitionerna"

lördag 22 april 2017

Döda sälar och varma hav - ett seminarie om varför Miljöpartiet blev intressant politiskt !


En mycket intressant uppläggning ett lunchseminarium om hur miljöfrågan växte under 70-talet in i journalistiken och sedan banade väg för Miljöpartiets väg in i det politiska livet och riksdagen 1988.

"Välkommen på lunchseminarium och presentation av den andra delrapporten i Tidens projekt om förändringar i den politiska dagordningen.

Lars Nord, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, har i rapporten ”Droppen urholkar stenen” utrett miljöfrågans entré på den svenska politiska dagordningen under 1970-talet. Rapporten kartlägger också miljörörelsens startskott och inledande framgångar i Sverige, vilket kulminerade i Miljöpartiets inträde i Riksdagen 1988.

Vad skapade de nya gröna värderingarna i samhället? Hur bar sig miljörörelsen åt för att få upp sin specifika fråga på dagordningen? Vad kan förklara att medborgare, media och makthavare plötsligt blev tvungna att ta hänsyn till en grön dimension i politiken? Dessa är några av de frågor som Lars Nord tar sig an i sin rapport.

Efter Lars Nords inledande presentation av rapporten följer ett panelsamtal där förutom rapportförfattaren, följande personer deltar:

Birger Schlaug, tidigare språkrör för Miljöpartiet

Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete

Erika Bjerström, utrikeskommentator, SVT och tidigare miljöreporter Dagens Nyheter

Samtalsledare: Torsten Kjellgren, Tankesmedjan Tiden

Seminariet kan ses i sin helhet här

"Miljöfrågans entré på den politiska dagordningen under 1970-talet och Miljöpartiets inträde i riksdagen1988. Vad skapade de nya gröna värderingarna i samhället?

Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, presenterar sin rapport ”Droppen urholkar stenen”, där han menar att miljöfrågan inte var en vänster-högerfråga utan handlade om ekologi mot tillväxt – en dimension på tvärs. Enligt Lars Nord var det inte någon jättegrön våg som uppstod utan snarare små steg framåt.

Rapporten kommenteras av Birger Schlaug, tidigare språkrör för Miljöpartiet, Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete och journalisten Erika Bjerström, SVT.

Arrangör: tankesmedjan Tiden."

fredag 21 april 2017

Dags att avveckla Miljöpartiet med förnuft - nästa chans 2018 !


Sverige ska fortsätta att ha kärnkraftverk i 50 år till. Det har regeringen och partierna Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna kommit överens om.

"Kärnkraften har länge varit en stor fråga i svensk politik. 1980 fick folket rösta om kärnkraftens framtid i Sverige. Många ville att kärnkraftsverken skulle stänga. Efter folkomröstningen bestämde Riksdagen att alla kärnkraftsverk skulle vara stängda senast år 2010.

"Miljöpartiet är en del av regeringen. Partiet har alltid varit emot kärnkraft, men nu har de ändå sagt ja till den nya överenskommelsen. De säger att de kommer att jobba för att andra energikällor ska producera all el i Sverige innan 2040"

torsdag 20 april 2017

Moderatväljaren föredrar SD och S framför MP !

I DN/Ipsos gjordes för en tid sedan en undersökning vilka partier M och S väljare anser sig vilja samarbeta med.

Bland M:s väljare låg både SD 24% och S 15% klart före MP 6% vad gäller önskemål om samarbetspartner om allianspartierna inte räcker till. Intressant då jag själv befinner mig i en kommun med ett moderat kommunråd och där MP ingår i en styrande fempartiallians.

Vad gäller S är favoritpartierna inte lik fullt överaskande V 54% och MP 39% därefter C 36% och L 25%. M ligger så lågt som 15% och är alltså inget förstahandsalternativ.

Frågan är när Miljöpartiet som jag gått ur ska gå till val vilka röstar på ett parti som samarbetar med alliansen lokalt (och regionalt) och hur tänker moderatväljarna rösta nästa gång?

I Varberg välkomnas bara ICA och Coop i dagligvaruhandeln ! Konkurrens undanbedes och valfrihet för konsumenten !


Politikerna stoppar fri konkurrens i Varberg för livsmedel på grund av rädsla.

Det var en tid då Varberg byggdes upp av många små kvartersbutiker och slutat med att jättar som ICA och Coop dominerar. Det finns en ömsesidig överenskommelse hos partierna att ogärna se till valfrihet och släppa in konkurrenter.

Det fanns en tid då moderaterna, liberalerna och miljöpartiet hade en linje där de öppnade upp för konkurrens och protektionisterna bestod av centern och socialdemokraterna.

Idag har samtliga partier fallit in i samma synsätt: Stör inte Ica och Coops monopol så de kan fortsatt dominera.


Fakta: Här ligger Varbergs större matbutiker
•Ica Kvantum: Centrum
•Ica Hajen: Norrdal
•Coop Forum: Jonstaka
•Willys: Tranelyckan
•Netto: Centrum
•Söderhallen: Apelvikshöjd
•Håstenshallen: Håsten

onsdag 19 april 2017

Är flingor viktigare än debatt? Grön Omstarts monter ratas på Miljöpartiets kongress.


Är flingor viktigare än debatt?

I veckan avslogs den ansökan Grön Omstart gjort om att få delta sig med en monter på kongressen. Syftet med montern är att förmedla kunskap och information till kongressombud och partimedlemmar och med lite tur få igång lite debatt och personliga möten mellan medlemmar som ofta bara setts i forumet.som har betydelse för partiets framtid och legitimitet som grön rörelse. Frågor som behöver svar för att vi ska kunna utvecklas som grönt parti.

Så här ser kansliets motivering ut:

“Hej!
Vi har två kategorier av utställare som vi bjuder in. Organisationer och företag samt interna utställare i form av sidoorganisationer, kommittéer och nätverk. Ni passar inte in i någon av våra utställarkategorier tyvärr.
Vänliga hälsningar Teresia Ställborn, Kongresskansliet “

Grön Omstart
är en diskussionsplattform för engagerade och i många fall bekymrade miljöpartister och sympatisörer med den gröna rörelsen. Under det senaste turbulenta året har många frågor kunnat ventileras tack vare denna mötesplats. Många medlemmar har här funnit ny lust och inspiration att engagera sig. För intern kritik är inget sjukdomstecken i en organisation, det är beviset på engagerade och aktiverade medlemmar. Politik handlar ytterst om vilja, vad vi önskar för framtiden. Många organisationer använder sin interna kritik för att utveckla sig.

Målet för Grön Omstart är ett framgångsrikt Miljöparti.

Kongressen är det viktigaste mötet och utan den kan inte partiet fyllas av innehåll. Det är här allt av värde för vår rörelse fastslås. Om medlemmars åsikter inte bereds utrymme eller diskussionsplats här, försvinner snabbt vitaliteten i rörelsen.
I dagsläget finns över 1600 medlemmar på Grön Omstart. Det är den i särklass största plattformen för diskussion och politikutveckling för miljöpartiet. En plattform som fyllt tomrummet då en bra digital mötesplats saknats inom Miljöpartiet. En digital mötesplats där människor från hela Sverige kan mötas, lära känna varandra och bygga samförstånd.

Grön Omstart platsar enligt kongresskansliet inte på kongressen. Det gör istället, bland andra:
Oatly
Post Nord
Republikanska Föreningen
Bodil Valeros fotoutställning
Systembolaget
Tekniska Verken i Linköping

Det är med bestörtning vi ser att ett Systembolaget och Post Nord:s närvaro anses viktigare för ett parti i kris än seriös och fri debatt. Grön Omstart behövs, debatt är nödvändig för partiets överlevnad. Det borde vara det självklara för Miljöpartiet att ta emot en grupp eldsjälar och på så vis gynna en fördjupad debatt och stärka engagemanget hos sina medlemmar.

Ha en grön och trevlig dag !

#Grönomstart

tisdag 18 april 2017

Klimatklivet stärks med ytterligare 500 miljoner kronor under 2017


Klimatåtgärder

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste satsningar för att få igång klimatåtgärder över hela landet. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Klimatklivet stärks med ytterligare 500 miljoner kronor under 2017 för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Detta är en nyhet ur budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.


Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt arbete genom stöd till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. Hittills har 628 inkomna ansökningar beviljats vilket är en tredjedel av alla inkomna ansökningar. De flesta åtgärderna handlar om att installera laddpunkter för elfordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion av biogas.

– Det finns ett stort engagemang ute i landet och en stark vilja att bidra i klimatarbetet. Klimatklivet har hittills lett till klimatinvesteringar inom alltifrån laddstolpar till cykelvägar och energikonvertering av chipstillverkning. Med en stärkning om ytterligare en halv miljard så kan fler men även större projekt få stöd, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Omställningen av Sverige till ett fossilfritt välfärdsland är en av regeringens mest prioriterade frågor. Klimatklivet väntas, med den föreslagna satsningen, minska de årliga utsläppen med ca 1,5 miljon ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en femtedel av de totala årliga utsläppen från alla bensinbilar i Sverige.

– Regeringen har tidigare föreslagit stora tillskott till Klimatklivet. Nu tar vi ytterligare steg och tillför 500 miljoner kronor för år 2017, för att öka takten i klimatomställningen. Det här är mycket viktigt för vår tids ödesfråga. Vi bär alla ett ansvar för att värna om miljön och klimatet, säger finansminister Magdalena Anderson.

Satsningar ska generellt sett matchas med minst 50 procents medfinansiering av företag, kommuner, landsting och bostadsrättsföreningar. Genom Klimatklivet möjliggör regeringen klimatinvesteringar i Sverige för 8–10 miljarder kronor under perioden 2015–2020.

I budgetpropositionen för 2017 stärkte regeringen satsningen på Klimatklivet till en nivå på 700 miljoner kronor per år. Samtidigt förlängdes satsningen till 2020. Endast projekt som ger rejäla utsläppsminskningar per investerad krona beviljas stöd. I genomsnitt levererar Klimatklivet 2,7 kg utsläppsminskning per investerad krona.

måndag 17 april 2017

Miljöpartiet är splittrat kring förslaget om fotboja för säkerhetsrisker !


Förslaget om fotboja för dem som fått avvisningsbeslut sågas av många aktiva miljöpartister.

"– Det gäller att skilja på vad som ska vara på förhandlingsbordet och vad som ska vara i papperskorgen, säger riksdagsledamoten Carl Schlyter."

"Självklart ska ingen straffas i förebyggande syfte. Det strider mot folkrätten som är grunden i vår politik. I Sverige och i världen”, skriver riksdagsledamoten Pernilla Stålhammar och partiets utrikespolitiska talesperson, på Facebook"

I min egen region Halland är inte fotboja heller särskilt populärt förslag bland miljöpartister.

"– Min tanke är att detta är någonting man hittat på och inte vet varför. Jag tycker det är förhastat. Däremot är de andra förslagen bättre, men inte helt genomtänkta. Men delen om fotbojor är ännu mer märklig, säger Martin bagge (mp)."

"Emma Vildstrand, gruppledare för miljöpartiet i Kungsbacka, som säger att fotbojor inte ska användas på personer som inte dömts för ett brott"

Det finns också dem som inte kategoriskt vill uttala sig heller innan de satt sig in i frågan.

"Sophia Nilsson, ordförande för Miljöpartiet i Halland, likt många andra miljöpartister i länet säger hon att de inte har tagit någon ställning till förslaget och att hon inte vill uttala sig innan hon hunnit sätta sig in i frågan"

söndag 16 april 2017

Vad ska vi med Miljöpartiet till i regeringen och riksdagen?


Att det är ett korkat förslag att sätta fotboja på dem ska avvisas tycker Tommy Rydfeldt och även jag. Ungefär som att i väntan på plats på överfulla fängelser får du ha fotboja under tiden.

Nu när Sifo satt Miljöpartiet under spärren så förväntar jag mig en mängd bortförklaringar och Cornucopia har bloggat om det.

För övrigt ville Gustav Fridolin ha amnesti för papperslösa 2005 för att rycka undan mattan för den svarta sektorn som utnyttjar människor hänsynslöst.

Samtidigt vill Gustav Fridolin att de som inte ska vara i Sverige ska bort.

"– Det är skyddsbehovet som är avgörande. Gör man en bedömning att skyddsbehovet inte föreligger och när Migrationsverket gör bedömningar, rätt eller fel, att det går att sända tillbaka personen till det landet personen kommer ifrån, då ska man kunna få göra det, säger Ola Johansson (C) "

Det här med flyktingar ska ju lösas på EU-nivå nu för tiden och Sverige ska ju anpassa sig till dess mininivåer. Men uppenbart har Miljöpartiet väldigt svårt att sitta med i en regering med en politik som är mer och mer likt SD än den politik man själva förde i opposition och i valrörelsen 2014.

Enligt bedömare är det S som drar mest nytta av alla bra förslag som genomförs i regeringen och Miljöpartiet som får skiten över allt dåligt som genomförs eller sånt som inte genomförs.

Centern drar väljare som ser dem som ett mer frihetlig och fristående parti i nuläget och som blockerar SD från att få inflytande. Frågan är då vad ska vi då med Miljöpartiet till i regeringen och riksdagen?

lördag 15 april 2017

Krisen inom Centerpartiet i Varberg med judehat och extremism !

Centern begåvades av en intern partikris när politikern Kristina Lindfeldt uttalade sig om judar på sin fb-sida. Inte bara uppmärksammat i HN utan också i P4 Halland.

Hon uppmanades av ledande centerpartister att ta bort länken redan på sin fb-sida och taggade också in mig för att få uppmärksamhet. Allting gick i raketfart när hon inte lydde partiledning var Hallands Nyheter igång med två journalister och drevet var igång.

Det ledde till att Kristina Lindfeldt insåg att det bästa vore att omedelbart lämna in ett utträdesmail till centern där hon meddelar att hon inte längre representerade partiet. Hon har också uppmanats att lämna sin plats i lokala säkerhetsnämnden i samband med detta.

Det blev en snabb process för partiet och allting avgjordes på ett dygn. Kristina Lindfeldt har sedermera gjort avbön till centerns gruppledare i kommunfullmäktige i Varberg där hon önskar glad påsk. Gruppledaren som har henne som fb-vän har önskat glad påsk tillbaka.

Hyckleriet i centern i Varberg tror jag slår alla tiders rekord och överträffar både MP och SD lokalt i hästlängder. Det fanns inte en chans att överbrygga de motsättningar som uppstod i samband med att publiceringen av judar och diskussionen om antisemitism var igång. Kristina Lindfeldt stod inte för centerns värderingar och hade skadat centern. Hur länge har detta pågått och är det omfattande inom centern?

I sammanhanget blev jag också anklagad av miljöpartisten Göran Andersson att bedrivit drev mot Kristina Lindfeldt då det i själva verket var hon som blockerade mig som fb-vän då jag drog upp hennes koppling till fb-vänner som menade att Hamas, Boko Haram och talibaner var "förhandlingsbara" och att IS måste man förstå hur de tänker.

Jag vet ju inte vad Miljöpartiet anser om detta att en lokalt politisk engagerad miljöpartist försvarar en befläckad centerpartist men jag tar avstånd från judehat och de som "förstår" extremistiska rörelser. I detta fallet tryckte Kristina Lindfeldt på gilla-knapppen när den förmodade islamistvännen som hon har som fb-vän gick i svaromål att det jag skriver om dem inte var något värt.

Jag vet att Miljöpartiet i Varberg varit varit ute i blåsväder förr när det gäller sin syn till kopplingar genom märkliga uttalanden från dess ledare Stefan Edlund. Men nu när Göran Andersson spär på förstår jag att inte bara centern har problem utan också Miljöpartiet har detta med värderingar och demokratisyn.

fredag 14 april 2017

Gröna gör upprop för en grönare politik i miljöpartiet ! !


Artikel publicerad i Tidningen SyreGröna

DEBATT Miljöpartiet har vuxit fram ur den gröna ideologin, som är intimt förknippad med miljörörelsen, fredsrörelsen, djurrättsrörelsen och feminismen. Den gröna rörelsen är systemkritisk och kräver en djupgående omställning av samhället, då det sätt som människor använder jorden på i dag är ohållbart och förstör förutsättningarna för kommande generationer. Rörelsen inser att idén om ständig ekonomisk tillväxt är en skadlig illusion, och den visar vägen mot de hållbara alternativen.

Den gröna ideologiska kärnan i Miljöpartiet återspeglas väl i dess partiprogram. I praktisk handling har dock partiet under senare år tagit en helt annan riktning. Partiledningen tycks i allt högre utsträckning anamma den ekomodernistiska världsbilden, med dess tro på den eviga tillväxten, arbetslinjen och att tekniken ska lösa alla problem när vi blir rika nog. Kanske i syfte att underlätta samarbetet med andra partier har systemkritiken skalats bort i partiets retorik. För den gröna ideologin centrala idéer såsom kortare arbetstid och basinkomst har avvecklats från agendan. Den ideologiska förändringen i partitoppen återspeglas av att ledande företrädare för partiet kallar sig för gröna liberaler, vilket är något helt annat än att stå bakom den gröna ideologin.

Parallellt med detta har partiet alltmer fjärmat sig från ideal som transparens och öppenhet, decentralisering av makten, tolerans och högt i tak. Hemlig arbetsordning i riksdagsgruppen förhindrar enskilda riksdagsledamöter från att följa samvete och partiprogram. Partipiskan viner skarpt. Mångsyssleri och toppstyrning har blivit nästan mer regel än undantag. Forum för debatt och politikutveckling saknas helt förutom de som skapats genom enskilda medlemmars initiativ.

Parallellt med detta har partiet alltmer fjärmat sig från ideal som transparens och öppenhet, decentralisering av makten, tolerans och högt i tak. Hemlig arbetsordning i riksdagsgruppen förhindrar enskilda riksdagsledamöter från att följa samvete och partiprogram. Partipiskan viner skarpt. Mångsyssleri och toppstyrning har blivit nästan mer regel än undantag. Forum för debatt och politikutveckling saknas helt förutom de som skapats genom enskilda medlemmars initiativ.

Dagens miljöparti är inte längre det parti som inspirerat oss till politiskt engagemang. Vi medlemmar har stått i valstugorna och pratat med människor om att våga rösta grönt därför att det gynnar inte bara dem själva utan också hela jorden och mänskligheten. Nu genomför Miljöpartiet i regeringsställning politik som vi gick till val på att stoppa. Brunkolet har sålts, villkoren för asylsökande har sänkts till EUs miniminivå och Sverige närmar sig Nato. Vi anar ytterligare svek i frågor som Ceta och vapenexport runt hörnet. Kraftigt medlemstapp, opinionsras och politikerförakt har blivit den logiska följden av en förlorad trovärdighet.

Vi som står bakom detta upprop tillhör ett nätverk som känner att ett äkta grönt parti verkligen behövs. Behovet av ett parti som säger sanningar, som motvikt till alla ekonomer som inte accepterar naturens begränsningar, är akut i svensk politik. Ytterligare ett traditionellt systembevarande om än grönpudrat parti som trängs i mittfåran i det svenska politiska landskapet finns däremot inget behov av.

Vi i nätverket hoppas, tror på och vill jobba för att föra tillbaka Miljöpartiet till den gröna kärnan. Vi vill att Miljöpartiet ska återta sin position som det parti som visar på de långsiktigt hållbara lösningarna i en alltmer kaotisk värld. Som ett första steg i detta förändringsarbete ser vi att det behövs en annan sammansättning av personer i partistyrelsen än vad som föreslagits av riksvalberedningen. Vi avser därför att utarbeta ett alternativt förslag till partistyrelse. En kort enkät kring aktuella politiska frågor kommer att skickas ut till nominerade kandidater som en hjälp till att göra urvalet till denna lista.

Valet 2018 finns runt hörnet och det är hög tid att börja leda in Miljöpartiet på rätt spår igen vilket är rollen som ett grönt stigfinnarparti. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete att kontakta artikelförfattarna.

Ylva Wahlström Ödmann, Miljöpartister i Svenska kyrkan och MP Stockholm, Mathias Zachariassen, ledamot i kulturnämnden, MP Nacka, Thomas Svensson, MP Borås, Maini Sorri, MP Uppsala, Jenny Nilsson, lokalt språkrör MP Örnsköldsvik, Valter Mutt, riksdagsledamot, MP Göteborg, Sibylla Jämting, gruppledare Region Jönköpings län, MP Aneby, Jose Isla, MP Göteborg, Etelka Huber, kommunalråd, MP Nässjö, Anders Englesson, gruppledare MP Karlshamn, Catrine Ek, gruppledare MP Nynäshamn, Martin Blaus, ledamot styrelsen MP Österåker, Ylva Bandmann, MP Gävle

Glad påsk !


Glad påsk ! Så här en långfredag laddar jag batterierna, njuter av vädret, handlar och ligger lågt.

Det är lätt att skaffa sig fiender idag. Det räcker att ha en blogg. Det räcker att finnas på sociala medier och det räcker att finnas till.

Idag nöjer jag mig bara att önska en glad påsk för det är tilräckligt med skit i världen där de inte kan önska det som vi i den fria världen.