< div id=”header ”>< / div>

tisdag 30 augusti 2016

#GrönOmstart drabbad av massavhopp och Birger Schlaug en ideolog som stör ledande miljöpartister!

Rasmus Ling riksdagsledamot i Miljöpartiet gör sig till martyr på facebook med orden "Ser att många lämnar gruppen Grön Omstart idag. Själv blev jag utkastad. #rebell"


Jag har kollat lite om gruppen #Grönomstart på facebook jo det stämmer att ett hundratal lämnade gruppen under ett dygn och jag känner inte till anledningen. Men jag ser också på sidan att det tillkommit 55 nya sedan en viss tid.

Gruppen har fortfarande över 1000 medlemmar och mer ändå. Om det har att göra med att Birger Schlaug i en aktuelltsändning använde Grön Omstart som en missnöjesyttring mot miljöpartiet vet inte jag.

I vilket fall tillhör jag en av de "missnöjda" men jag är heller inte nöjd med gruppen grön omstart.

Jag menar att gruppen ska vara OFFENTLIG så alla kan se den vilket nödvändigtvis inte behöver att alla ska kunna lägga in inlägg hur som helst eller kommentera. Det behövs både aktiva administratörer och moderatorer i en fb-grupp.

Oliver Björklund talesperson i Grön Ungdom för arbetsmarknad och ekonomiska frågor skriver bl.a. på Twitter "Om Birger Schlaug är missnöjd så är jag supernöjd" vilket säkert retar en del som man kan ta och också "Att ens låtsas att det går att driva arbetstidsförkortning i regeringen är en förolämpning mot Sverige.
Schlaug gör sig bäst långt från MP"
kan man också ta.

Men indirekt slår det också mot mig som gillar Birger och även mycket det han står för.

I vilket fall som helst ser jag två hatobjekt för miljöpartister i ledande ställning som träder fram. Dels gruppen #grönomstart som försöker vara en gruppering att föra fram åsikter som annars inte kommer till tals i det fyrkantiga MP som ventileras och vrids och vänds på. Alla tycker INTE likt i den gruppen. Dels Birger Schlaug som likt någonslags Fethullah Gülen blivit främsta hatobjekt.

Vad gäller utträdet ur #Grönomstart anser jag att det var ett gemensamt organiserat utträde. Någon ligger bakom att så många lämnade gruppen samtidigt. Om Miljöpartiet ska enas ser det ut som de gör det genom splittring, utträden och utfrysningar. Det banar väg för fortsatt låga opinionssiffror!

måndag 29 augusti 2016

Nu kompletterar en annan dimension vänster-högerskalan men hänger partierna med?


Intressant är nu att följa trender vad som är gångbart utanför vänster-högerdimensionen som handlar mycket om ägande, fördelningspolitik och sådant vi förknippar med den. Inte minst de förskjutningar som görs

Inte minst i dimensionen att bryta blockpolitiken att luckra upp sociala och kulturella mönster är det intressant att se hur partierna formerar sig. Ovan en bild hur partierna utåt vill framstå och nedan en bild hur de tvingas att gruppera sig för att nå beslut.


Inte minst socialdemokraterna kommer att få stora problem även moceraterna . De vill gärna vara i mitten av allt men ändå störst till vänster eller till höger. Att vara samlare i mitten är att vara regeringsfäig. Uppgörelser ska kunna göras åt håll för att nå majoriteter iaf inte få en majoritet mot sig.

Det våras för andra partier att växa på bekostnad av de statsbärande partierna S och M. Det gäller att vara rätt nischad inför valet.

söndag 28 augusti 2016

Medborgerliga rättigheter kontra mänskliga rättigheter i Filosofiska rummet !

Intressant i Filosofiska Rummet om Medborgarnas rättigheter inom ett visst territorium (stater) och människor på flykt som åberopar Mänskliga Rättigheter.


Vem ansvarar för att de följs och vad gäller för den rättslöse? Hur reagerar vi när så många långt ifrån drar sig till väfärdstater där en stor grupp redan är på miniminivåer utifrån vad mationalstaten kan erbjuda?

När Sverige säger sig gå ner på EU:s miniminivå hur väl följer det flyktingkonventionen ?

Hur rubbar det vår sammanhållning när folk söker sig hit och vi ser att stater agerar olika?

lördag 27 augusti 2016

Västerport i Varberg är mer än vem som ska bo där - det är en stadsbild !

Hittade en en utmärkt debattartikel i HN skriven av den liberale samhällsvetaren och politikern Michael Bonde (L) om stadsutveckling och med den exklusiva stadsdelen Västerport i fokus. Han är intressant då han är den som lyfter kulturmiljö-frågor mest av alla Varbergs politiker. Han har mångårig erfarenhet i Kultur och fritidsnämnden och numera ledamot i Byggnadsnämnden.


Jag väljer att publicera hans inlägg i sin helhet då jag instämmer i alla hans synpunkter.

DEBATT. Hur kan vi göra Varbergs nya stadsdel Västerport till en attraktiv del av vår stad?

Det är alltid svårt att planera städer och nya stadsdelar bra. Nu när vi har denna unika möjlighet, måste vi forma Västerport efter de unika historiska särdrag som Varberg har.

Vi bör titta lite djupare, kanske mer vetenskapligt, hur andra städer har lyckats och hur andra har misslyckats.

Jag vill här återge några riktlinjer som andra samhällsplanerare och arkitekter har kommit fram till, som vi bör tänka på när vi nu planerar Västerport.


1. Det måste finna en viss ordning, symmetri och balans, men inte för mycket ordning. För mycket av likadana hus och byggnader får det att kännas för opersonligt och likriktat. Vi bör sträva efter en viss ordning men med variationer, fasader, planering, materialval och färg.

2. Vad som är viktigt i Västerport är bra gatumiljöer. Vi bör göra planeringen så levande som möjligt. Det måste vara synliga gator med liv och rörelse som tex; bageri, caféer, restauranger, affärer, hotell mm.

3. Stadsdelen måste också kännas kompakt. Det måste finnas olika torg och öppna platser där vi kan mötas på. Torgen här får inte vara för stora, man bör kunna känna igen en person om man står på båda sidor om platsen.

4. En stadsdel skall också ha en känsla av mystik , vad kommer runt hörnet? Det finns många städer och stadsdelar som har denna känsla. Det skall också vara mysigt men med varm känsla.

Men det måste också finnas större gator för transport- och utryckningsfordon. En blandning mellan större och men också mindre oregelbundna gator är det som gör stadsdelen spännande och attraktiv.

5. Storlek och höjd på byggnaderna är väldigt viktigt i en stad. Vi bör inte planera för höga byggnader.Om vi skall ha större eller högre bör det vara någon speciell eller unik byggnad där kan vi alla kan ha någon förståelse för.

6. Men det viktigaste är att planera stadsdelen med lokala kännetecken. Vi får inte kopiera andra nya statsdelar vid havet. Känslan i Västerport måste vara unik för Varberg. Det kan vara material av trä, tegel, sten, arkitektur och form som vi i Varberg har historiskt.

Vi har som många andra städer haft samhällsplanerare, beslutande församlingar som har skövlat stadens karaktär utan att ta ett ansvar för stadens rötter eller den arkitektoniska helheten och detaljrikedom. Vi får inte bara bygga vita lådor med maximal volym och förtätning. Vi politiker som i dag har ansvaret måste vara mer delaktiga liksom alla medborgare i Varberg bör ha.

Vi kan inte bara låta samhällsplanerare, tjänstemän ta hela ansvaret, vi politiker liksom medborgare måste också få vara mer delaktiga. Vi politiker bör ta mer ansvar i detta projekt från start, så när vi kommer fram till slutfasen i projektet, kan vi alla vara stolta över vår nya stadsdel Västerport.

Michael Bonde (L)

ledamot i kommunfullmäktige och i byggnadsnämnden i Varberg

Den som vill gå med i en grupp på facebook om arkitektur kan gå med här

fredag 26 augusti 2016

Grön Ungdom är bakåtsträvare i frågan om arbetstidsförkortning !Jag läser att Schlaug är synonymt med arbetstidsförkortning dvs att få mer TID och klara av att jobba mindre.

När GRÖN UNGDOMS talesperson i arbetsmarknadspolitiska och ekonomiska frågor Oliver Björklund på twitter skriver

"Att ens låtsas att det går att driva arbetstidsfökortning i regeringen är en förolämpning mot Sverige. Schlaug gör sig bäst långt från MP" är Grön Ungdom ute på väldigt hal is.

Ja jag tycker det är riktigt att det ges RÄTT att kunna jobba HELTID dvs inte springa omkring på vikariat, hoppa in , kunna få fast anställning, kunna leva på sin lön och allt det där. Men jag tycker också när man nått detta ha lika mycket RÄTT att kunna gå ner i TID. Jag vill också att det gynnas i organisationen på de arbetsplatser med HÖGA SJUKTAL.

Jag vill också att det skjuts till pengar så att inte dessa arbetsplatser lönemässigt släpar efter så folk slutar och sliter ut sig. Jag vill ha en attraktiv och fungerande arbetsplats där det är kul att gå till jobbet.


T.ex. skulle jag tänka mig kunna erbjuda gymkort för dem som går ner i tid som arbetsgivare det kanske uppfattas som företagsförmån och ska beskattas men jag ser det som friskvård.

Vad kan regeringen göra i budgeten då och inte bara låtsas? Jo de kan göra flera saker. Dels ge RÄTT att kunna gå ner i tid att den enskilde inte förvägras detta. De kan tillskjuta statliga stimulansmedel till kommuner och landting(regioner) att påbörja försök med kortare arbetstid dvs kunna organisera så detta funkar.

Naturligtvis ska arbetsmarknadens parter vara delaktiga i detta precis som allt annat. Det handlar inte om att köra över vare sig fack eller arbetsgivare att påtvinga någon.Det blir en förhandlingsfråga och det blir upp till var och en att avgöra utom på de sektorer där man väljer att på enskilda arbetsplatser göra kortare arbetstiden till norm.

Jag vet att det på många arbetsplatser finns brist på kvalificerad arbetskraft
, det finns rekryteringsproblem och syftet är naturligtvis att en attraktivare arbetsplats inte ska ge avkall på kvalitén men organiserat rätt ska det vara en vinst att slippa höga sjuktal, att kunna kompensera lönebortfallet, att effektivisera arbetsplatsen att få in rätt personal.

Vad gäller Grön Ungdom och dess inställning till både arbetstidsförkortning och till Birger Schlaug så undrar jag om de inte gör bättre nytta att vara något annat ungdomsförbund och gå med där? Ett progressivt miljöparti har ingen nytta av ungdomliga bakåtsträvare. Då har de hamnat fel.

torsdag 25 augusti 2016

#GrönOmstart för Miljöpartiet i höst innebär uppstramning i leden !En intressant diskussion på bästa sändningstid kom till i Aktuellt mellan inte mindre än den mer optimistiske Mikaela Valtersson och mer pessimistiske Birger Schlaug båda före detta politiker men med en gedigen bakgrund av maktspelet inom Miljöpartiet.

Birger Schlaug menar att MP fått ut alldelers för lite grönt innehåll i regeringsamverkan att det är S som framstått som vinnare varje gång.

Mikaela Valtersson menar att den första tiden varit mycket att "lära sig regera" och då begås misstag då får man inte igenom saker så lätt.

Birger Schlaug har en mer pessimistisk hållning och mer gröna krav än Mikaela Valtersson som ser att samarbetet med socialdemokraterna kommer att bestå. Men det kommer att bli en tuff resa framöver.

Min bedömning ÄR

- Miljöpartiet kommer INTE att lämna regeringssamarbetet 2018 utan kommer att gå in i valrörelsen i regering.

- S kommer att erkänna att det är BEROENDE av Miljöpartiet varför annars släppa sex ministerposter och såga av den gren man sitter på. Det innebär också eftergifter i motsvarande mån dvs 25 % av budgeten ska vara MER GRÖN än röd. Annars framstår en del av ministrarna som S-ministrar.

- MP kommer att satsa på intern förnyelse utifrån den politik som drivits. Dvs inga återställare eller vänstervridning. Det kommer att främst satsa på GRÖN EKONOMI och ha en diskussion utifrån det.

- Gräsrotsaktivister , gröna fundamentalister, enfrågeförespråkare får hitta en annan politisk hemvist. Partiet kommer att satsa på yngre välutbildade människor i karriären som har ett globalt tänkande.

- MP kommer att till stor del förlita sig på de kanaler som finns och kommer att ha mer gemensamt med de etablerade partierna än att väljar- och medlemsmaximera partiet. MP vill ha en nisch av enighet och positiv tänkande framför gnäll och kritik i nätverk på sociala medier.

- #GrönOmstart är gruppen som Birger Schlaug nämnt i sin blogg är en sluten grupp som MP partiledning vill se slockna helst igår. Anledningen är att där förs fram kritik som sedan kan bli läckor om sånt som ska tystas ner. Frågan om det lyckas återstår att se.

onsdag 24 augusti 2016

Varför accepteras ökad biltrafik i Lassabackamotet i Varberg ?Trafiken ska få en lösning i Lassabacka vid infarten till Varberg genom en ny förstudie?

I stort sett har jag i ett halvt sekel bl.a genom att bott på Brunnsberg större delen av mitt liv sett "bilarna komma och gå".

Det planeras och byggs för lite av varje runt om och någon förlängd österled ingår INTE i denna delen. Annars hade det varit en tänkbar avledare som vore en tänkt ringled.

Dessutom kommer det att kosta pengar varav en del kanske kan sökas via statsbidrag men det kommer ändå att kosta. Inte minst har det och ska byggas en hel del ute i Trönninge som bara det kommer att alstra trafik. Det lär göras en hel del trafikmätningar framöver för att få en bild av situationen. En sak är säker trafiken ökar inte minskar i denna delen av Varberg.

UR Miljöpartiets lokala valmanifest 2014-2018

"Att resa på annat sätt än med bensinbil är viktigt för framtida generationer och därför måste vi arbeta med gröna alternativ. En stor och viktig pusselbit i detta är att bygga smarta lösningar för kollektivt resande samt att komplettera med utökad möjlighet att göra kortare resor med cykel"

Ur HN 23/8 2016
"Trafikintensiva Lassabacka måste svälja ännu mer trafik i framtiden. Så hur lösa ekvationen med fler fordon i en redan tungt trafikbelastad knutpunkt?"
Fakta: Trafiktätt i Lassabacka

För att få en bild av hur mycket trafik som passerar Lassabacka har kommunen låtit göra mätningar. De visar antalet fordon i genomsnitt per dygn – årsdygnstrafiken:
•Från och till väg 41: 15 700 fordon / dygn
•Från och till Värnamovägen: 11 300 fordon / dygn
•Från och till Getteröbron: 5300 fordon / dygn
•Från och till Birger Svenssons väg: 8 900 fordon / dygn
•Från och till Västkustvägen: 12 100 fordon / dygn

tisdag 23 augusti 2016

Det lönar sig att överklaga till Skolinspektionen angående barns rätt till särskilt stöd !Två fall har uppmärksammats offentligt i media med Vzrberg som bas att få ta del av heltidsresurser med specialpedagoger. Dels Eric och dels Myra

Skolan riktar stark kritik mot att barnen inte får det stöd de behöver och följden blir att eleven inte klarar undervisningen. Från ansvarigt håll sägs att man ger det bästa stödet men ibland inte lyckas.

"Den stora bristen på speciallärare och specialpedagoger i skolan gör att många barn med särskilda behov inte får den hjälp de behöver, menar Lärarförbundet"

Att det lönar sig att överklaga till Skolinspektionen där varannan i Halland fått rätt.

Hur man överklagar går till så här

" 1. Prata med skolan

För den som behöver extra stöd i skolan är den snabbaste vägen enligt skolinspektionens hemsida att först prata med de ansvariga på den skola eller förskola som eleven går på.

2. Kontakta Skolinspektionen

Men om skolan mot förmodan inte ger den hjälp som behövs ska Skolinspektionen och Barn- och elevombudet kontaktas.

3. Objektiv bedömning

Ett exempel kan vara mobbning i skolan. Skolinspektionen påbörjar då en objektiv bedömning. Här är det viktigt att den elev som påverkas fortsätter att gå kvar i skolan för att få den hjälp som behövs.

4. Åtgärder ska presenteras

Du som anmält och skolan du har anmält kontaktas så att båda kan förklara vad som har hänt. Kommer det fram att skolan har gjort fel, kommer skolan efter tre månader få redogöra till Skolinspektören vad de har gjort för att förändra situationen.

5. Besked från Skolinspektionen


Förhoppningen är enligt Skolinspektionen att ärendet som längst ska ta fem månader. Men oavsett om anmälan läggs ner eller går vidare så kommer anmälaren alltid att få besked om vad som händer."

måndag 22 augusti 2016

Det svenska skyddsnätet har en fallucka som stigmatiserar individer till ständig fattigdom !Läser Åsa Linderborgs recension om "Fattigfällan" om egeneföretagaren Betala som lämnades i sticket av samhället som blev långtidssjuk. Jag kunde själv kunnat skriva en liknande bok.

När jag blev utslängd från mitt jobb ställdes jag utan a-kassa och det var väntetid på socialen 2001 innan jag kunde träffa en handläggare fick jag klara mig bäst jag ville och då jag inte kunde betala hyran sa jag omedelbart upp mitt boende och blev därmed hemlös på stående fot.

Naturligtvis hade jag räkningar och dessutom fogdeskulder och då är det som gäller att du får ingen bostad hur som helst.

Socialen gör en utredning och då räknar de tre månader bakåt och det är detsamma att du inte får någon omedelbar hjälp. Dessutom vet du inte vilken hjälp du har rätt till om du tidigare inte haft med socialen att göra.

Innan socialen ger dig någon hjälp måste de genom utredning se till att du inte har några tillgångar eller inkomster som måste vara med i ansökan. Sådant kan ta lite tid.

Jag fick också ryktet om mig att varit välkänd politiker suttit i kommunstyrelsen under tio år och gruppledare i kommunfullmäktige KLART som fan att politiker har sitt på det torra med saftiga avgångsvederlag.

Alla ansökningar ska vara korrekt ifyllda annars skickas ansökan tillbaka för komplettering.

Sociala relationer försvinner under tiden vem fan vill ha med ett "socfall" att göra och folk tar avstånd. De som är närmast nyttjas till bristningsgränsen och står ut i olika grad. Till slut märker du att de som hjälper dig bäst är likasinnade i samma situation.

Du fastnar till sist på boendeställen där du får lära känna både narkomaner, alkoholister, kriminella och kvinnor som blivit utnyttjade. Ja hela köret av problematiker.

När politiker går ut samtliga är det inte denna gruppen de talar om att lyfta. De som vet vad hemlösheten är, de som vet hur verklig fattigdom verkar och de som mått jävligt dåligt och fötrsöker sig ta sig ur.

Har du också uppnått en viss ålder kan du säga goodbye direkt !

Jo studentbostäder, värna tiggare, att barnen ska läsa böcker i all välmening. Men dagens politiker VET INTE hur dagens skyddsnät ser ut. De värnar en välfärd som går ut på att det ska finnas X antal arbeten, x antal socialbidragstagare, x antal tiggare och höj löner för polis, lärare och sjuksköterskor. Det är i första hand dessa grupper som hörs och syns som politiker värnar om mest.

Hur kommer du UR när du en gång fastnat i socialbidragssystemet? Det går oftas inte. Det finns en stämpel, det finns en orsak, det finns skulder, det finns sår som är svåra att komma ur. Oftast stigmatiserar socialtjänsten och som den ser ut nu en stigmstisering. Dags att införa basinkomst, dags att införa grundtrygghet den finns inte idag.

söndag 21 augusti 2016

Kortare arbetstid en nödvändighet - men den politiska viljan saknas!

Birger Schlaug bloggar om hur Isabella Lövin nytt språkrör i MP försöker damma av den otidsenliga arbetstidsförkortningen.Vi måste få ner sjuktalen,mer trivsel och bättre organisering inom framför allt vårdyrkena.


Kommunisten Ingemar Ericsson som jag känner väl har drivit frågan länge och inte bara dammat av utan drämmer till med att detta är en nödvändighet.

Det finns stora problem som måste lösas lokalt i förhandlingar och på politisk väg.Jag ska ange några.

- Lönesättningen måste vara sådan att anställda vill stanna kvar att inte sluta eller behöva långtidssjukskriva sig..

- Rekryteringen att komma till en arbetsplats där arbetsorganisationen känns bra och inte ryckig.Dvs att inte driva personal in i stress och onödig övertid utan hålla en grundbemanning där det finns marginaler.

-Politisk vilja som arbetsgivare avsätta pengar för att få ner sjuktalen på de mest belastade sektorerna.

Som jag ser det är det inget Miljöpartiet tycks driva speciellt hårt i de samarbeten de är invecklade i.Inte minst då det iaf här i Halland består av politiker som har politiken som försörjning och inte som ett förtroendeuppdrag att driva Miljöpartiets partiprogram.

lördag 20 augusti 2016

Tiggerifrågan problematisk nöt att knäcka för Stefan Löfven !Två undersökningar har kommit angående inställningen till tiggeri. Dels från Aftonbladet/Inzio och dels från NOVUS. I båda mätningarna finns det en klar majoritet för ett förbud mot tiggeri.

Inom allianspartierna (och SD) finns en klar övervikt medan de rödgröna är mer skeptiska. Ytterligheterna är förstås SD som är för och V/MP som är emot.

Min inställning om JAG svarat på frågan är:

Aftonbladet/Inzio


Regeringen överväger att föreslå att tiggeriförbud införs i Sverige. Tycker du att det är ett bra eller dåligt förslag?

Jag hade svarat BRA FÖRSLAG

I Novus undersökning samma sak

Alltså tycker jag till stor del som svenska folket. Hur regeringen kommer att tackla frågan återstår att se.

fredag 19 augusti 2016

Nej MP har inte löst några problem över sommaren bara vilat upp sig !


Två nattsvarta mätningar från Yougov och Aftonbladet/Inzio dyster läsning för fortfarande semestrande miljöpartister.

Förslag om skärpningar mot tiggeriet är inte precis en MP-fråga men kan bli nödvändigt. Problem i andra länder i EU får lösas på plats och inte genom tiggeri sittande på gator i Sverige.

Anpassad EU-politik vad gäller flyktingmottagande kan omöjligöra en generös nationell flyktingpolitik. Frågan är om inte EU-nivån är den rätta också?

Intressantast är Lena Mellins analys: att MP-krisen är över. Nej den har just börjat.

Yrvaket har ledamöter i riksdagen och i partistyrelsen vilst upp sig och tror att allting ska rinna av bara sommaren är över.

Var finns MP när det gäller bilbränder ? Var finns Miljöpartiet när det gäller ofredande och sexuellt ofredande vid festivaler eller liknande arrangemang?

Jag uppfattar MP som väldigt vilset, splittrat och dålig på att både kommunicera och marknadsföra. De verkar inte ha vare sig gnistan eller viljan att förändra. Det verkar bara vara att sitta i regering och leda i styren som gäller och hoppas på den tekniska utvecklingen. Inga utbildningar eller kurser för att stärka partimedlemmar erbjuds. (noterar att det är en stor sammandragning i september i Borås men det är inte ens i min valkrets).

När det dyker upp en fråga positionslägger man sig med korta uttalanden ingen riktig analys. Ett fragmatiskt parti som tilltalar en viss grupp väljare men som inte imponerar på mig längre.

Man LETAR frågor men LEVER INTE för dem. Man kan lika gärna låta robotar ta fram svaren för själen saknas. Under ytan finns naturligtvis sugna medlemmar som vill sätta fart på saker men grunden riksdagsgruppen och partistyrelsen ihop med riksvalberedning lever sina egna liv skilt från allt annat.