< div id=”header ”>< / div>

tisdag 24 januari 2017

Gör något åt trafiksituationen i Lassabacka !


Trångt i Lassabacka utlovar Tobias Carlsson (L) hamn och gatunämndens ordförande i Varberg.

Är det konstigt? Redan när det byggs en skola och ett idrottscentrum i Trönninge blir det sannolikt utökad trafik vid Lassabacka och på Värnamovägen. Där ska också en handelsyta stå klar med Biltema, MAX och en asiatisk restaurang.

Vi har då inte kommit till någon start för något järnvägsbygge utan bygger på dagens situation.

"2015 arbetade samhällsutvecklingskontoret med en utredning för det norra stadsområdet. Den konstaterade att all trafik inte kan ledas genom Lassabackarondellen.
Det har pratats om att tågrälsen, gamla industrispåret, skulle kunna ersättas med en bilväg för att underlätta trafiksituationen. En sådan skulle göra det möjligt att komma till det nya handelscentrumet utan att köra igenom Lassabackarondellen"

"Tobias Carlsson (L), ordförande i hamn- och gatunämnden, berättar att kommunen inte är i den fasen att man är i färd med att bestämma vad som ska byggas för att underlätta trafiken.
– Nu är vi i förstudieskedet och tittar på vilka olika alternativ som finns. Sen ska ju inte det här bekostas helt och hållet med skattemedel. Fastighetsägare runt omkring får vara med och betala för den exploatering som sker.
Det enda som han tror kommer att bli klart 2017 är rondellen in till nya handelscentrumet"

Nästa år är det valår och jag ser fram emot många förbannade bilister, cyklister ja även gående se politikernas segdragna agerande vad gäller att göra något åt situationen i Lassabacka. Det blir tufft för hamn och gata och dess ordförande. Att göra cykelväg vid Södra Näs har denna nämnd och förvaltning redan bevisat att de inte klarar av att genomföra.

måndag 23 januari 2017

Kulturbyggnader riskerar att rivas när Varberg ska förtätas !


Kultur- och fritidsnämnden i Varberg ska yttra sig över kulturbebyggelsen och ge ett svar 25/1 vad gäller kvarteret Charleshill/Malmen.

Av värde egentligen är Gamla Auktionskammaren (Knutssons marmeladfabrik) resten riskerar rivning.

I Varberg talar man om att förtäta i första hand och bevarande i andra hand och kultur och fritids yttrande väger lätt i sammanhanget när ksau-politiker och Byggnadsnämnden har sista ordet.

Området ligger en bit öster om det närliggande Västerport och skulle vara betydligt lättare att exploatera. Norr om ligger kv. Renen som är i mycket stort behov av sanering och kallas Hallands mest förorenade industrimark.

Det har gjorts en kulturhistorisk utredning som ligger som bra underlag för att göra en bedömning vad som är värt att bevara och framtida utformning.

Den stora trävillan på Malmen 5 placerades i klass A, dvs den högsta klassen som i princip är av byggnadsminnesklass. Denna byggnad revs dock i början av 2010-talet.

Charleshill 1, den stora huvudbyggnaden från 1881, och Malmen 9 (fd 1), Knutssons marmeladfabrik från 1928, är placerade i klass B. Byggnader i klass B har ett högt egenvärde, av regionalt intresse och är omistliga.

"Charleshill. Derome och den tidigare fastighetsägaren Lars Carnmark planerar nya bostäder, men antal och utformning är inte bestämt.

Gamla Auktionskammaren. M3 Fastighetsförvaltning AB och dess ägare Peter Olsson vill bygga bostäder, men några konkreta planer finns inte i dag.

Malmen 5. Hörntomten Magasinsgatan-Norra Vägen ägs av Göran Lindeberg, Magnus Andersson och Donna Diding. Lindeberg säger att han tröttnat på kommunens långsamma handläggning. Men tanken är att bygga bostäder."

söndag 22 januari 2017

Västerport - Varbergs nya blickfång !


Västerport det nya bostadsprojektet som bygger på att hamnen i Varberg flyttas och är tänkt att påbörjas 2020 efter det att detaljplaner är godkända.

Tre arkitetektfirmor har nu visat sina förslag och gjort sina presentationer om hur de tämkt sig att den gamla hamnen kan omformas.

lördag 21 januari 2017

Både S och M vill inte ha flykting-och migrationspolitik som valfråga !


Socialdemokraterna välkomnar att S och M kan bli överens om migrationspolitiken.

Det lär säkert inte att bli så svårt. Då skulle S bli av med akilleshälen till vänster V och Moderaterna av med två Centerns krav och SD:s. Två flugor i en smäll fast från olika håll.

HUR och NÄR en sån flykting-och migrationspolitik ska utformas återstår att se men både S och M aspirerar på statsministerposten efter valet 2018 och båda vill säkert undanröja minor typ att flyktingpolitiken och migration blir valfråga.

"I torsdags sa Anna Kinberg Batra att hon gärna såg att moderaterna och socialdemokraterna kom överens om migrationspolitiken.

Det välkomnas alltså idag av samordningsminister Ibrahim Baylan, som fått statsministerns uppdrag att samordna regeringens arbete för att minska segregationen i Sverige.

Hur en gemensam flyktingpolitik skulle se ut kan han inte säga, men att det är välkommet."

Inom Miljöpartiet har visserligen motioner till sin kongress dykt upp om uppluckring av den hårda asylpolitiken men kongressen lär skjuta dem i sank så länge MP sitter i regeringen.

fredag 20 januari 2017

M bildar allians med enbart KD?


Moderaterna redo att fälla regeringen?

Centern och Liberalerna vill inte ha en Alliansbudget men KD välkomnar förslaget från Anna Kindberg-Batra.

KG Bergström krönikör i Expressen talar om att Alliansen nu är mer splittrad än någonsin.

Rent konkret är det så att Alliansen före valet lovade att om de inte blev större efter valet 2014 skulle de släppa fram en rödgrön regering förutsatt att de stöttades av Vänsterpartiet.

Sedan föll DÖ-överenskommelsen då KD avfärdade det på sin kongress och champangekorkarna flög i taket. I praktiken har inte DÖ upphört då de borgerliga partierna inte kan enas om en budget. Det har föranlett att främst M och KD gått kräftgång i opinionen och måste göra något. Varför fäller de inte regeringen säger alliansfolk?

KG Bergström Expressen
"Men det finns också nackdelar för C och förmodligen också L att säga nej. Dels kommer en och annan borgerlig väljare tycka att de betett sig illojalt mot Alliansen dels avstår de från automatiska sakpolitiska fördelar. Den rödgröna regeringen planerar ny flyg- och lastbilsskatt. Annie Lööf avskyr båda. Men eftersom S, V och MP kommer att bädda in dessa förslag i det skyddande budgethöljet kommer de att gå igenom, som budgetlagen är konstruerad. Det skulle också ha varit betydligt enklare att ge polis och försvar ytterligare pengar. Ovanpå det avstår Lööf från ännu en fördel. Det är just nu guldläge för en regering. Högkonjunktur och kanonbra statsfinanser.
Nu när luften håller på att gå ur alliansen som aldrig tycks enas måste därför Anna Kindberg-Batra stämma av i bäcken. Annie Lööf har stadigt medgång och Annie ses också som den stabilaste ledaren inom alliansen då centern också går framåt."

Vem som helst kan räkna ut att det idag inte finns något regeringsalternativ alls som kan matcha upp mot SD+MP trots att dessa kallas en svag regering. Men M+KD skulle mycket väl kunna göra det förutsatt KD håller sig över spärren. Ingen tvekan om att SD ser det som bättre alternativ än nuvarande regering.

I vilket fall som helst är en fyrpartiregering idag typ alliansen 2006-2014 något som tillhör dåtiden.

torsdag 19 januari 2017

Miljöpartiet har lång väg att vandra om det ska nå upp till 2014:års val !

Ja medlemsras i Miljöpartiet men vad är det för "fel" på partiet då?

Enligt Josefin Utas som anslutit sig till "Medborgerlig Samling" beror felet på att MP blivit för mycket "vänster" dvs att migration, feminism och jämställdhet fått för mycket utrymme. Något jag inte alls tror på. Hade inte MP drivit de frågorna så hade Feministiskt Initiativ suttit i riksdagen redan 2014.

Andra förklaringar var att 2014 var ett supervalår som engagerade många och det var lätt att rekrytera nya medlemmar där många nu lämnat.

En annan förklaring är för höga förväntningar i regering och maktstyren att ribban satts för högt. Det tar tid att få igenom saker och att ta befälet innebär inte att MP styr båten ensam och det ska ros åt rätt håll också.

Enligt Margit Silberstein politisk kommentator har Miljöpartiet berövats sin lyskraft vad gäller omsvängningen i flyktingpolitiken och försäljning av Vattenfalls kol.

När sedan frågan går till lokal nivå nämligen Miljöpartiet i Varberg intervjuas nuvarande gruppledare Stefan Edlund i MP sedan 2006 och tidigare gruppledare 1988-1998 och partigrundare och startandet av Miljöpartiets lokalavdelning i Varberg Pierre Ringborg så får vi följande recept och svar.

Noteras skall att Miljöpartiet 2014 då jag var valberedare lokalt hade en toppnotering på 80 medlemmar som nu sjunkit till 53 medlemmar.

Därutöver två politiska avhopp i två nämnder servicenämnden och kultur och fritidsnämnden. Dessa hade partiet representation i även förra mandatperioden med ordinarie ledamöter. Trots framgång i valet valde MP bort ordinarie platsen i service för att få en ersättarplats dock som tredje ersättare då alliansen valt andra före MP:s.

Stefan Edlund (MP)

"För att vända den negativa trenden behöver partiet enligt Stefan Edlund framför allt bli tydligare och bättre på att nå ut med det man vill.
– Vi ska faktiskt ha ett arbetsmöte redan nu till helgen där vi ska behandla just de frågorna. Exakt vad vi kommer att prata om vill jag förstås inte gå ut med innan dess, men det är ju inte så att det kommer att ”skrälla till” eller att partiet plötsligt byter inriktning, utan fokus kommer att ligga på för partiet viktiga frågor som klimat, miljö, jämställdhet och energifrågor"

Min kommentar: Bara det att vara otydlig med att "vi ska ha ett arbetsmöte" och "vill jag förstås inte gå ut med vad vi ska prata om" låter inte speciellt TYDLIGT. Klimat är mer eller mindre en riksfråga som visserligen är angelägen men som arbetas med både i regering och riksdag men vad kan vi göra lokalt som engagerar nya medlemmar? Miljö och finns i hållbarhetsmål nyligen antaget och uppreviderat i nya fullmäktige och jämställdhetpolicies som ligger hos ALLA partier i nämnder och styrelser där MP har representation. Kan nämna att kultur och fritid är den nämnd som jobbar hårdast med jämställdhet och där sitter jag ingen partiansluten miljöpartist. Energifrågorna är Varbergs kommun också väldigt duktiga på.

Pierre Ringborg (oberoende grön)

"– För det första behövs en föryngring och förändring av maktstrukturen inom partiet. Man måste jobba mer på gräsrotsnivå. Man måste också fråga sig, vill man ha fler medlemmar - och i sådana fall - vad ska man ha dem till?
Som det är i dag är det en litet maktgäng som sitter och styr som är mer intresserad av själva makten än sakfrågorna. Vill man vända den skutan tror jag man måste fokusera mer på att nå framför allt de unga, men även fler kvinnor och invandrare. Man pratar om miljön, men som det är i dag kan man lika gärna gå med i Naturskyddsföreningen som själva förmodligen skulle kunna driva dessa frågor mer framgångsrikt politiskt så länge inte Miljöpartiet tar ställning för vad man själva står för och slutar kompromissa eller lägga sig platt inför väljarna med det man gått till val på."

Sammanfattning: Om det är att koncentration ska ligga på maktgänget får man naturligtvis inga nya medlemmar utan det blir en fan-club för inbördes beundran. Nya medlemmar tillkommer för de vill driva SINA frågor inte för att underordna sig andras och få rapporter hur det går. Att påverka är ju en del av politikens livsluft. Att få vara med och bestämma inte bara yttra sig. Då spelar det ingen roll att säga "det går inte för vi måste ta HÄNSYN till att vi sitter med MAJORITETEN: så det går inte.

onsdag 18 januari 2017

Medlemmar flyr MP - men Gustav Fridolin vill stärka greppet !


Medlemmar flyr Miljöpariet i stor rubrik i Dagens Industri

13.689 medlemmar i en ny sammanställning. På mp.se ses det inte som en katastrof då det är i paritet med vad MP hade 2012.

Grön Ungdom sägs ha 4,589 medlemmar (-587) och får skicka 11 ombud till kongressen, Gröna Studenter 3 samt Gröna Seniorer 1 ombud.
"- Förutom den naturliga fluktuationen över mandatperioden, vet vi att medlemmar lämnat partiet under 2016 bland annat på grund av missnöje med svåra politiska beslut. Men vi kan också se att många medlemmar har kommit tillbaka igen, och att nya medlemmar strömmar till. Nu går vi in i ett år där vi kommer att ta fram nya politiska förslag inför nästa val. Vi har ett starkt medlemsengagemang i både klimat- och miljö-, skol- och etableringsfrågor, men också inom andra politikområden, vilket vi ska ta tillvara. Ju närmare vi kommer valet desto mer ökar den politiska temperaturen och engagemanget generellt, och då brukar även människor i högre utsträckning gå med i politiska partier. Vi ska vara ett självklart val för dem som vill engagera sig politiskt för en hållbar, rättvis värld. (Amanda Lind partisekreterare)"

Om vi jämför gruppen Grön Omstart där många aktiva miljöpartister håller till är naturligtvis tappet stort.

Grön Omstart har ÖKAT från 0 till 1540 medlemmar motsvarar det inte det årliga tappet på 3000 medlemmar. Vi ska då komma ihåg att denna grupp bildades med uppgift att få mer öppenhet, delaktighet och transparens inom Miljöpartiet.

Gruppen har bojkottats av ledande inom skiktet i Miljöpartiet. Bland annat dess partistyrelse och av Grön Ungdom.

tisdag 17 januari 2017

Svinnet med mikroskräp från konstgräsplaner är omfattande !


Omfattande problem med gamla konstgräsplaner?

Ja i Halland där det är allianstyrt med Miljöpartiet i ledningen tycks det vara Naturskyddsföreningen som påtalar det här med gifter och miljöfaran med konstgräsplaner. Själv sitter jag somn oberoende ledamot kultur- och fritidsnämden i varberg som ska expediera alla de BEHOV som finns efter det att kommunfullmäktige beviljar anslag till dessa.

Problematiken lär vara liknande i alla hallandskommunerna att det finns ett BEHOV men vad gäller miljön talar man tyst om trots att alla kommuner säger sig värna om den. Noteras ska att i Kungsbacka har Miljöpartiet krävt stopp nu för utbyggnad av konstgräsplaner.

Vid ett möte i kultur och fritidsnämden i Varberg ang att utreda nya konstgräsplaner lade jag ner rösten just för att det kommer i konflikt med behov och miljö. Frågan har nu gått vidare till kommunstyrelsen.

Vart tar granulatet vägen?

"Ingen kan säkert förklara vart det tar vägen - men gummigranulatet av nermalda bildäck försvinner. På konstgräsplanen i Laholm måste man nu fylla på åtta ton för att kompensera för svinnet. Detta har fått naturskyddsföreningen att kritisera satsningen på nya konstgräsplaner."

Pågående svinnet ett omfattande problem

"Det är inte själva ”grässtråna” som är boven utan de små gummibitar som sprids ut på konstgräset för att det ska bli skönare att springa på planerna.

Det så kallade gummigranulatet består på merparten av Sveriges konstgräsplaner av nedmalda bilddäck och de kan sprida farliga tungmetaller till närliggande natur. Något som Kemikalieinspektionen har gått ut och varnat för.

Men det senaste året är det ett annat problem som man pratat allt mer om och det är det ständigt pågående svinnet."

Konstgräs näst största källan av mikroskräp


"När Svenska miljöinstitutet i fjol på Naturvårdsverkets uppdrag undersökte var allt mikroskräp som hamnar i havet an kommar ifrån, visade det sig att gummigranulat från konstgräsplaner är den näst största möjliga källan - bara slagen av däckslitage från vägbanor.

Sveriges drygt 1 300 konstgräsplaner bedöms, enligt den rapporten, stå för ett årligt svinn på mellan 2 000 och 4 000 ton"

Fakta gummigranulater

På majoriteten av de drygt 1300 konstgräsplanerna i Sverige ligger det normalt bildäcksgummi - på fackspråk kallat SBR.

Av Hallands 31 konstgräsplaner ligger det i dag SBR på 15 planer. Men det finns också gummigranulat med mindre mängd gifter och tungmetaller - PTE och EPDM.

Kungsbacka har i särklass flest konstgräsplaner i länet. Där har kommunen sedan 2006 satsat på på PTE, som anses vara det mest miljövänliga gummialternativet. Halmstad och Falkenberg har lagt EPDM på sina senaste planer.

SVT:s rundringning till kommunerna visar också att de senast anlagda anläggningarna ofta har filter eller andra metoder för att minimera svinnet av gummipartiklar.

måndag 16 januari 2017

Det finns annat på Västkustbanan som bör prioriteras framför trågtunnel i Varberg !

Är det logiskt att satsa på en lång tunnel under Varberg och samtidigt höghastighetståg? Nej den logiken håller inte. Det får bli antingen det ena eller det andra samtidigt måste godstrafiken dras någonstans liksom kortare tågtrafik där det finns stationer.

OBS: kostnaden för Varbergstunneln är uppgraderad med en miljard på grund av trågbygge på 1 km. Regeringen har uppe ärendet i juni om det ska ingå i nationella trafikplanen.

Tommy Rydfeldt (L)partsinlaga från Kungsbacka vill inte satsa på höghastighetståg. Där är jag och han ganska eniga.

Tommmy Rydfeldt (L)

"Skall fler kunna åka, innebärande fler stationer och fler tågavgångar, måste Västkustbanan både rustas upp och få dubbelspår hela vägen.

Mellan Göteborg och Kungsbacka behövs fyra spår.

Det är även viktigt att sträckorna Ängelholm-Maria och Maria - Helsingborg, också får dubbelspår.

Annars kan vi bara önska fler tågavgångar. T.ex ett Regiontåg Halland som parallellt och tillsammans med Öresundståget skapar fler möjligheter att åka tåg och fler stationer i Halland."

Själv lutar jag åt om politikerna i Varberg håller fast vid trågtunneln att pendelsträckan Göteborg- Kungsbacka förstärks med fyra spår och att Skånesatsningarna Ängelholm-Maria-Helsingborg prioriteras framför tråg med tunnel i Varberg enligt sjukklöverns (V+S+MP+KD+C+L+M) förslag i Varberg.

söndag 15 januari 2017

Massivt med motioner till Miljöpartiets kongress !


Hur Miljöpartiet ska klara en kongress med vettig diskussion, debatt och beslut undrar jag men en hel del motioner finns här

Jag anser att Miljöpartiet idag är ett förvaltarparti som bygger på tillväxt och underordnar sig allt vad systemkritik heter. Men det är intressant med alla motioner där man tror att det går att förändra. I vissa fall håller jag med motionären oftast gör jag det inte. Men dagens Miljöpartiet hade jag inte röstat på alls.

"Behovet av visioner (Birger Schlaug)
Vi behöver en politisk och/eller kulturell kraft som vågar lyfta blicken från vardagspolitikens snäva förvaltande och tabellverkens inskränkningar. Vi behöver politiker med modet att våga ställa frågan: Vad gör vi nu? Hur går vi vidare från Konsumtions- och tillväxtsamhället till Utvecklingssamhället?

För inte kan vi väl påstå att utveckling är detsamma som att vi lönearbetar mer, att vi konsumerar mer, att vi i allt snabbare takt förvandlar naturresurser till synligt avfall och osynliga molekylsopor? Inte kan väl utveckling bara vara att vi stressar allt mer och att vi skadar livsförutsättningarna bara för att hålla igång ett ekonomiskt systemtänkande som bygger på evig tillväxt?

Lika nödvändigt som ekonomisk tillväxt är för samhällen där människor saknar de grundläggande materiella behoven, lika skadligt tycks jakten på ekonomisk tillväxt vara i samhällen som redan lever i materiell välfärd, för att inte säga i materiellt överflöd. Samhället får en tendens att vulgariseras, att rent av fördummas på ett sätt som reducerar oss som människor"

lördag 14 januari 2017

Informell träff med miljöpartister i Arboga väcker medialt intresse !

Missnöjda miljöpartister träffas i Arboga.

"På mötet ska det före detta språkröret Birger Schlaug föreläsa om grön ideologi och förhoppningen är enligt arrangören Sibylla Jämting att mötet ska enas om motioner i grön riktning till Miljöpartiets kongress i slutet av maj. Partiledningen för Miljöpartiet är inte inbjuden.

– Jag har inga synpunkter på att medlemmar och sympatisörer till Miljöpartiet träffas, säger partisekreteraren Amanda Lind"

Att miljöpartister träffas är inget nytt. Snarare att de OFTARE träffar andra politiker än miljöpartister är kanske det VANLIGA umgänget för miljöpartister idag inte mig undantaget. (Förresten jag har gått ur partiet)

Denna gången är det inte MP som anordnar träffen utan på PRIVAT initativ. Ja så gjorce väl MP också i början innan partiet var bildat. Det var genom eldsjälar och dragplåster som partiet uppstod med främst dragplåstret Per Gahrton som eldsjälen bakom hela projektet.

Det är INTE frågan partisplittring eller att bilda en grupp i gruppen. Men uppenbarligen är det bara 40 stycken utvalda som ska träffas. Att 40 stycken utvalda träffas är inget konstigt men i detta fallet självutvalda.

På något sätt har MP blivit ett parti med valda som fungerar på samma sätt. De valda träffas men vill inte ha för mycket insyn vad som avhandlas. Det skulle då se märkligt ut om det kommer folk som tycker något annat än "inbördes beundran".

Det intressanta med Arboga-träffen är att den väcker större medial uppmärksamhet än Miljöpartiets regionaträff i Åkulla utanför Varberg. Men det är väl trevligt att träffas eller hur?

fredag 13 januari 2017

Nej Olof Helmersson (C) Hallands hamnar - mitt förslag om att säga NEJ till trågtunneln försvårar inte för godstransporter till Varbergs hamn !


Nej Olof Helmersson C) ordförande i Hallands Hamnar mitt förslag om en tågstation i Lassabacka och säckstation för Boråstågen från Viskadalsbalbanan försvårar inte för godstrafiken mellan Värö och Varberg. Däremot kan Östra Spåret få en del problem.

Mycket riktigt läggs mycket fokus hos Östra Spåret på tågtrafik som passerar och är inte optimalt för Varbergs vidkommande. Däremot är det OANSVARIGT av Varbergs kommun att inte diskutera eller utreda alternativa dragningar och stationslägen.

Ett alternativ är också en hamn i Värö men det har politikerna i Varberg sagt nej till.